Mẫu sao chép quảng cáo tốt nhất đã được chứng minh là hoạt động

Mẫu sao chép quảng cáo
Mẫu sao chép quảng cáo

Eskritor 2024-02-12

Mẫu sao chép quảng cáo là gì và tại sao chúng hữu ích?

 • Các mẫu bản sao quảng cáo là các cấu trúc được thiết kế sẵn để tạo quảng cáo
 • Họ cung cấp một điểm khởi đầu để tạo bản sao quảng cáo hiệu quả và nhất quán
 • Các mẫu có thể tiết kiệm thời gian và đảm bảo tất cả các yếu tố cần thiết đều được bao phủ
 • Các mẫu cung cấp một khuôn khổ để thử nghiệm và tối ưu hóa các biến thể quảng cáo khác nhau
 • Nhà quảng cáo có thể so sánh hiệu suất và tinh chỉnh thông điệp để cải thiện hiệu suất quảng cáo
 • Các mẫu bản sao quảng cáo có thể giúp nhà quảng cáo hợp lý hóa việc tạo quảng cáo, tăng hiệu quả và cải thiện hiệu quả của quảng cáo
 • Bạn có thể nhận trợ giúp từ các công cụ trực tuyến, chẳng hạn như Eskritor.

Mẫu giải pháp vấn đề là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo giải quyết vấn đề:

 • Làm nổi bật một vấn đề và trình bày sản phẩm/dịch vụ như một giải pháp.
 • Bao gồm tiêu đề thu hút sự chú ý, mô tả vấn đề và trình bày giải pháp.

Mẫu sao chép quảng cáo cảm xúc là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo đầy cảm xúc:

 • Nhằm mục đích kết nối với khán giả ở mức độ sâu hơn.
 • Gợi lên những cảm xúc cụ thể như sợ hãi, phấn khích hoặc hoài cổ.
 • Bao gồm tiêu đề, mô tả sản phẩm/dịch vụ và lời kêu gọi hành động củng cố cảm xúc.

Mẫu sao chép quảng cáo chứng thực là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo chứng thực:

 • Sử dụng bằng chứng xã hội để thuyết phục khán giả về giá trị của sản phẩm/dịch vụ.
 • Bao gồm một lời chứng thực từ một khách hàng hài lòng.
 • Bao gồm tiêu đề nhấn mạnh lời chứng thực, mô tả sản phẩm/dịch vụ và lời kêu gọi hành động.

Mẫu giảm giá là gì

Dưới đây là một vài thông tin chính về bản sao quảng cáo giảm giá:

 • Làm nổi bật giảm giá hoặc giảm giá được cung cấp trong một thời gian giới hạn.
 • Nó có hiệu quả trong việc tạo ra sự cấp bách và khuyến khích khán giả hành động nhanh chóng.
 • Nó hấp dẫn mong muốn của khán giả về giá trị.
 • Việc lạm dụng bản sao quảng cáo giảm giá có thể dẫn đến giảm giá trị cảm nhận và giảm lợi nhuận
quảng cáo

Mẫu sao chép quảng cáo so sánh là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo so sánh:

 • Làm nổi bật tính ưu việt của sản phẩm hoặc dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh.
 • So sánh sản phẩm hoặc dịch vụ với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
 • Làm nổi bật các tính năng độc đáo làm cho nó nổi bật.
 • Bao gồm tiêu đề, mô tả và lời kêu gọi hành động.

Mẫu quảng cáo kể chuyện là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo kể chuyện:

 • Sử dụng cách kể chuyện để kết nối cảm xúc với khán giả.
 • Bao gồm một câu chuyện làm nổi bật vấn đề mà khán giả đang gặp phải.
 • Cho biết sản phẩm hoặc dịch vụ giải quyết vấn đề như thế nào.
 • Bao gồm tiêu đề, câu chuyện và lời kêu gọi hành động.

Mẫu sao chép quảng cáo nhiều lựa chọn là gì

Dưới đây là một vài thông tin chính về bản sao quảng cáo có nhiều lựa chọn:

 • Trình bày khán giả với một số tùy chọn để lựa chọn
 • Tạo cảm giác cá nhân hóa và tương tác
 • Cung cấp thông tin chi tiết về sở thích của khán giả

Mẫu bản sao quảng cáo khẩn cấp là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo khẩn cấp:

 • Sử dụng tính khẩn cấp để tạo cảm giác khan hiếm
 • Làm nổi bật tính sẵn có hạn chế hoặc thời hạn ưu đãi đặc biệt
 • Bao gồm tiêu đề, mô tả sản phẩm/dịch vụ và kêu gọi hành động

Mẫu Sao chép Quảng cáo Câu hỏi là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo câu hỏi:

 • Đặt câu hỏi để thu hút khán giả
 • Làm nổi bật các điểm yếu và trình bày sản phẩm/dịch vụ dưới dạng giải pháp
 • Bao gồm tiêu đề, mô tả vấn đề và mô tả giải pháp.

Mẫu sao chép quảng cáo có lợi ích-tính năng là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo tính năng lợi ích:

 • Mẫu quảng cáo tính năng-lợi ích làm nổi bật các tính năng của sản phẩm/dịch vụ và những lợi ích mà chúng mang lại
 • Nhấn mạnh cách các tính năng có thể cải thiện cuộc sống của khách hàng hoặc giải quyết vấn đề của họ
 • Bao gồm dòng tiêu đề làm nổi bật tính năng và lợi ích của nó, mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ và lời kêu gọi hành động

Mẫu sao chép quảng cáo bằng chứng xã hội là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo bằng chứng xã hội:

 • Mẫu sao chép quảng cáo bằng chứng xã hội tận dụng bằng chứng xã hội để thuyết phục khán giả hành động
 • Sử dụng đánh giá, lời chứng thực của khách hàng và nội dung do người dùng tạo để giới thiệu cách sản phẩm hoặc dịch vụ đã giúp người khác
 • Bao gồm tiêu đề làm nổi bật bằng chứng xã hội, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và lời kêu gọi hành động.

Mẫu sao chép quảng cáo chứng thực người nổi tiếng là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo chứng thực của người nổi tiếng:

 • Sử dụng uy tín và sự nổi tiếng của người nổi tiếng để xác nhận sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Tạo niềm tin và thuyết phục khán giả hành động
 • Bản sao quảng cáo bao gồm một tiêu đề giới thiệu người nổi tiếng, mô tả về sự chứng thực và lời kêu gọi hành động

Mẫu bản sao quảng cáo tương tác là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo tương tác:

 • Khuyến khích sự tương tác và tham gia của khán giả
 • Sử dụng các yếu tố tương tác như câu đố, khảo sát hoặc trò chơi
 • Tạo ra một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho khán giả
 • Nội dung quảng cáo bao gồm dòng tiêu đề giới thiệu yếu tố tương tác, mô tả lợi ích, chính yếu tố tương tác và lời kêu gọi hành động.

Mẫu sao chép quảng cáo trước và sau là gì

Dưới đây là một vài thông tin chính về nội dung quảng cáo trước và sau:

 • Giới thiệu sự chuyển đổi có thể xảy ra bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Sử dụng hình ảnh đại diện hoặc tường thuật để minh họa sự khác biệt trước và sau
 • Bao gồm dòng tiêu đề làm nổi bật quá trình chuyển đổi, mô tả vấn đề/nhu cầu, trình bày bằng hình ảnh/tường thuật trước và sau cũng như lời kêu gọi hành động.

Mẫu bản sao quảng cáo đảm bảo là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo đảm bảo:

 • Sử dụng sự đảm bảo để tạo niềm tin và thuyết phục khán giả hành động
 • Làm nổi bật sự đảm bảo được cung cấp và cách nó loại bỏ rủi ro cho khán giả
 • Cấu trúc bao gồm một tiêu đề làm nổi bật sự đảm bảo, mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ, sự đảm bảo và lời kêu gọi hành động.

Mẫu bản sao quảng cáo độc đáo là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo độc đáo:

 • Thoát khỏi định dạng truyền thống và tạo ra trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho khán giả
 • Sử dụng bản sao sáng tạo, hình ảnh hoặc sự hài hước để thu hút khán giả và nổi bật so với đối thủ
 • Cấu trúc là kết thúc mở và cho phép linh hoạt và sáng tạo hơn.

Mẫu sao chép quảng cáo câu chuyện thành công là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về câu chuyện thành công trong quảng cáo:

 • Kể một câu chuyện về cách một sản phẩm hoặc dịch vụ đã giúp ai đó đạt được thành công
 • Cung cấp bằng chứng xã hội và kết nối cảm xúc với khán giả

Mẫu sao chép quảng cáo mở rộng tầm mắt là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo mở rộng tầm mắt:

 • Trình bày một thực tế hoặc thống kê đáng ngạc nhiên hoặc bất ngờ
 • Tạo cảm giác cấp bách hoặc tò mò trong khán giả

Mẫu sao chép quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về nội dung quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi:

 • Sử dụng nỗi sợ hãi để tạo ra sự cấp bách và khuyến khích khán giả hành động
 • Làm nổi bật hậu quả của việc không hành động và trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ như một giải pháp
 • Cấu trúc bao gồm tiêu đề, mô tả vấn đề, mô tả giải pháp và kêu gọi hành động.

Mẫu bản sao quảng cáo hướng đến lợi ích là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về nội dung quảng cáo hướng đến lợi ích:

 • Đó là một khuôn khổ thuyết phục làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Nó nhấn mạnh cách sản phẩm hoặc dịch vụ có thể cải thiện cuộc sống của khách hàng hoặc giải quyết vấn đề mà họ đang gặp phải.
 • Cấu trúc bao gồm tiêu đề lợi ích, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và lời kêu gọi hành động.

Mẫu sao chép quảng cáo hội thoại là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo đàm thoại:

 • Nó sử dụng giọng điệu thân thiện và thân mật để tương tác với khán giả và tạo cuộc trò chuyện trực tiếp với thương hiệu.
 • Nó giúp thiết lập kết nối với đối tượng mục tiêu và khiến họ cảm thấy thoải mái với sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Nó thường sử dụng sự hài hước, cá nhân hóa và cách kể chuyện để thu hút sự chú ý của khán giả và khiến họ bị cuốn hút.

Mẫu sao chép quảng cáo Listicle là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo listicle:

 • Bản sao quảng cáo Listicle trình bày thông tin ở định dạng danh sách được đánh số để trình bày rõ ràng và ngắn gọn về lợi ích hoặc tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Định dạng này hiệu quả đối với những khán giả không có thời gian để đọc các văn bản dài.
 • Bản sao quảng cáo của Listicle thiết lập độ tin cậy bằng cách cung cấp bằng chứng ở định dạng đơn giản và dễ hiểu.
 • Mẫu bản sao quảng cáo đề xuất giá trị nhấn mạnh giá trị duy nhất của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Khung này làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và giúp khán giả hiểu tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ đó tốt hơn đối thủ cạnh tranh.
 • Cấu trúc của bản sao quảng cáo này bao gồm một tiêu đề làm nổi bật đề xuất giá trị duy nhất, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và lời kêu gọi hành động.

Sự kiện & Thống kê Mẫu Sao chép Quảng cáo là gì

Dưới đây là một số thông tin chính về bản sao quảng cáo thực tế và số liệu thống kê:

 • Sự kiện và số liệu thống kê bản sao quảng cáo sử dụng số liệu thống kê và dữ liệu để hỗ trợ các lợi ích hoặc tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Loại bản sao quảng cáo này thiết lập độ tin cậy và hấp dẫn khía cạnh logic và phân tích của khán giả.
 • Sự thật và số liệu thống kê bản sao quảng cáo thuyết phục khán giả rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáng để họ đầu tư.

Đọc thêm

Trình tạo bản sao quảng cáo AI tốt nhất

Cách viết văn bản thông báo đẩy

Làm thế nào để làm Copywriting như một nghề tay trái

AIDA Copywriting là gì?

Cách quản lý tài khoản Google Ads cho doanh nghiệp nhỏ

Làm thế nào để viết bản sao cho Google Ads?

Làm thế nào để viết bản sao cho quảng cáo Linkedin?

Làm thế nào để viết bản sao quảng cáo cho quảng cáo Facebook ?

Làm cách nào để tạo nhóm quảng cáo trong Google Ads?

Làm cách nào để cải thiện thứ hạng quảng cáo trong Google Ads?

Làm cách nào để thay đổi loại nhóm quảng cáo trong Google Ads?

Làm cách nào để cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo trong Google Ads?

Direct Response Copywriting là gì?

Các khóa học viết quảng cáo tốt nhất năm 2023

Sách viết quảng cáo hay nhất năm 2023

Chia sẻ bài viết

Nhà văn AI

img

Eskritor

Tạo nội dung AI tạo