Direct Response Copywriting là gì?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp là một hình thức viết chuyên biệt nhằm mục đích thúc đẩy hành động ngay lập tức từ người đọc. Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp không phải là copywriting điển hình; Nó thuyết phục, hướng đến kết quả và tập trung vào việc tạo ra phản hồi.

Điều gì phân biệt copywriting phản hồi trực tiếp với các loại copywriting khác?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp là một loại văn bản tập trung được thiết kế để thúc đẩy phản ứng ngay lập tức và nhắm mục tiêu từ người đọc, thường thông qua mua hàng, đăng ký hoặc hành động khác. Copywriting phản hồi trực tiếp nổi bật so với các loại copywriting khác do các đặc điểm và mục tiêu riêng biệt của nó.

Dưới đây là các đặc điểm phân biệt của văn bản phản hồi trực tiếp:

 1. Xóa lời kêu gọi hành động (CTA): Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp luôn bao gồm một lời kêu gọi hành động nổi bật và hấp dẫn, hướng dẫn người đọc về hành động cần thực hiện tiếp theo.
 2. Kết quả có thể đo lường được: Không giống như một số hình thức copywriting tập trung vào nhận thức về thương hiệu hoặc kể chuyện, copywriting phản hồi trực tiếp là hướng đến kết quả. Nó tìm kiếm các kết quả có thể đo lường được và thường bao gồm các cơ chế theo dõi để đánh giá hiệu quả của nó.
 3. Tập trung vào lợi ích: Copywriting phản hồi trực tiếp nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó làm nổi bật những gì trong đó cho người đọc, giải quyết nhu cầu và mong muốn của họ.
 4. Kháng cáo tình cảm: Hình thức copywriting này thường sử dụng các yếu tố kích hoạt cảm xúc như sợ hãi, tò mò hoặc mong muốn thu hút người đọc ở mức độ sâu hơn và hành động nhanh chóng.

Dưới đây là các loại phong cách copywriting khác:

 1. Copywriting định hướng thương hiệu: Bản sao quảng cáo thường tập trung vào việc xây dựng nhận thức về thương hiệu và kể câu chuyện của thương hiệu. Nó có thể sử dụng các cách tiếp cận sáng tạo và tường thuật hơn, trong khi phản ứng trực tiếp chủ yếu liên quan đến hành động ngay lập tức.
 2. Bản sao tiếp thị nội dung: Viết nội dung nhằm mục đích giáo dục, thông báo hoặc giải trí, thường không có lời kêu gọi hành động mạnh mẽ. Nó nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và xây dựng niềm tin theo thời gian, trong khi phản hồi trực tiếp tìm kiếm chuyển đổi nhanh chóng.
 3. Bản sao thông tin: Bản sao thông tin cung cấp thông tin chi tiết nhưng có thể thiếu các yếu tố thuyết phục được tìm thấy trong bản sao phản hồi trực tiếp. Nó phục vụ để giáo dục hơn là thúc đẩy hành động mong muốn.

Các đặc điểm chính của copywriting phản hồi trực tiếp là gì?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp là một hình thức viết độc đáo và tập trung cao độ nhằm mục đích thúc đẩy phản hồi ngay lập tức từ người đọc. Những đặc điểm này sẽ giúp phân biệt copywriting phản hồi trực tiếp với thực tiễn copywriting nói chung:

 • 1. Lời kêu gọi hành động rõ ràng và hấp dẫn (CTA): Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp luôn bao gồm một CTA nổi bật hướng dẫn rõ ràng người đọc về hành động cần thực hiện tiếp theo. Nó không có chỗ cho sự mơ hồ và khuyến khích phản ứng ngay lập tức.
 • Mục tiêu có thể đo lường và cụ thể: Không giống như copywriting nói chung, bản sao phản hồi trực tiếp đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, chẳng hạn như thúc đẩy bản sao bán hàng, đăng ký hoặc yêu cầu. Nó ưu tiên kết quả và kết quả có thể định lượng được.
 • Tập trung vào lợi ích của người đọc: Bản sao phản hồi trực tiếp nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó trả lời câu hỏi cơ bản của người đọc, “Có gì trong đó cho tôi?” bằng cách làm nổi bật cách cung cấp giải quyết nhu cầu hoặc mong muốn của họ.
 • Hấp dẫn cảm xúc: Hình thức copywriting này thúc đẩy các yếu tố kích hoạt cảm xúc như sợ hãi, tò mò, ham muốn hoặc cấp bách để thu hút người đọc ở mức độ cảm xúc sâu sắc. Nó nhằm mục đích gợi lên một phản ứng bằng cách khai thác cảm xúc.
 • Tính cấp bách và khan hiếm: Bản sao phản hồi trực tiếp thường tạo ra cảm giác cấp bách hoặc khan hiếm để thúc đẩy hành động ngay lập tức. Độc giả được khuyến khích hành động kịp thời để tránh bỏ lỡ cơ hội hoặc ưu đãi.
 • Cá nhân: Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp đề cập đến người đọc, sử dụng ngôn ngữ như “bạn” để tạo kết nối cá nhân. Nó làm cho người đọc cảm thấy được nhìn thấy và hiểu.
 • Trọng tâm chuyển đổi: Bản sao phản hồi trực tiếp chủ yếu liên quan đến tỷ lệ chuyển đổi và phản hồi ngay lập tức. Nó cố gắng biến người đọc thành khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng.

Làm thế nào để copywriting phản hồi trực tiếp thu hút khán giả khác nhau?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp là một hình thức nghệ thuật được thiết kế để thu hút người đọc một cách chính xác và thúc đẩy họ hành động ngay lập tức. Danh sách các kỹ thuật, yếu tố kích hoạt tâm lý và cảm xúc trực tiếp copywriting thu hút khán giả:

Các kỹ thuật được sử dụng trong copywriting phản hồi trực tiếp:

 1. Tiêu đề hấp dẫn: Bản sao phản hồi trực tiếp thường bắt đầu bằng các tiêu đề thu hút sự chú ý khơi gợi sự tò mò hoặc giải quyết vấn đề mà người đọc phải đối mặt.
 2. Storytelling: Nó sử dụng cách kể chuyện để tạo ra một kết nối cảm xúc giữa người đọc và sản phẩm hoặc dịch vụ, khiến người đọc cảm thấy được đầu tư vào câu chuyện.
 3. Giải quyết các điểm đau: Bằng cách thừa nhận và đồng cảm với những điểm đau hoặc thách thức của người đọc, bản sao phản hồi trực tiếp thiết lập một kết nối liên quan.
 4. Làm nổi bật đề xuất bán hàng độc đáo (USP): Nó nhấn mạnh những phẩm chất độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ khiến nó khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, làm cho nó hấp dẫn hơn.

Kích hoạt tâm lý và cảm xúc:

 1. Cấp bách: Tạo cảm giác cấp bách thông qua các cụm từ như “ưu đãi trong thời gian giới hạn” hoặc “hành động ngay bây giờ” buộc người đọc phải hành động ngay lập tức.
 2. Sự khan hiếm: Copywriting phản hồi trực tiếp thường giới thiệu sự khan hiếm, khiến người đọc sợ bỏ lỡ cơ hội, do đó thúc đẩy họ phản hồi nhanh chóng.
 3. Mong muốn hài lòng ngay lập tức: Nó khai thác mong muốn của con người về phần thưởng ngay lập tức, hứa hẹn kết quả hoặc lợi ích nhanh chóng khi hành động.
 4. Bằng chứng xã hội: Sử dụng lời chứng thực, đánh giá hoặc xác nhận thúc đẩy kích hoạt tâm lý của bằng chứng xã hội, xây dựng niềm tin và uy tín.

Mục tiêu chính của Direct Response Copywriting là gì?

Mục tiêu duy nhất và hấp dẫn của nó phân biệt copywriting phản hồi trực tiếp: để gợi ra phản hồi ngay lập tức và cụ thể từ khán giả. Không giống như các hình thức copywriting khác có thể ưu tiên xây dựng thương hiệu hoặc kể chuyện, mục đích chính của copywriting phản hồi trực tiếp là thúc đẩy một hành động hữu hình từ người đọc. Danh sách các mục tiêu chính của copywriting phản hồi trực tiếp:

 1. Hành động nhanh chóng ngay lập tức: Mục tiêu chính của copywriting phản hồi trực tiếp là thúc đẩy người đọc thực hiện hành động ngay lập tức và có thể đo lường được. Hành động này có thể khác nhau nhưng thường bao gồm mua, điền vào biểu mẫu, đăng ký nhận bản tin hoặc nhấp vào liên kết.
 2. Đạt được kết quả có thể đo lường được: Các copywriter phản hồi trực tiếp ưu tiên các kết quả có thể định lượng và theo dõi được. Họ tìm cách đo lường sự thành công của bản sao của họ bằng số lượng phản hồi, chuyển đổi hoặc yêu cầu được tạo ra.
 3. Sử dụng các yếu tố kích hoạt cảm xúc: Để thúc đẩy hành động ngay lập tức, các copywriter phản hồi trực tiếp thường sử dụng các yếu tố kích hoạt cảm xúc như sợ hãi, tò mò, ham muốn hoặc khẩn cấp. Những yếu tố kích hoạt này thu hút người đọc một cách sâu sắc về mặt cảm xúc và thúc đẩy họ phản hồi nhanh chóng.
 4. Tạo cảm giác cấp bách: Bản sao phản hồi trực tiếp thường sử dụng các chiến thuật như tạo cảm giác cấp bách hoặc khan hiếm để khuyến khích người đọc hành động kịp thời. Các cụm từ như “ưu đãi trong thời gian giới hạn” hoặc “hành động ngay bây giờ” là phổ biến.

Những ngành hoặc lĩnh vực nào thường sử dụng copywriting phản hồi trực tiếp?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp là một cách tiếp cận linh hoạt và hướng đến kết quả được sử dụng bởi các ngành và lĩnh vực khác nhau. Danh sách sau đây liệt kê và phân loại các lĩnh vực thường tham gia vào việc viết quảng cáo phản hồi trực tiếp, hoàn chỉnh với các giải thích ngắn gọn chi tiết về lợi ích mà mỗi ngành thu được từ hình thức viết chuyên biệt này.:

 • Thương mại điện tử và bán lẻ: Các doanh nghiệp thương mại điện tử dựa vào bản sao phản hồi trực tiếp để thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến. CTA rõ ràng, mô tả sản phẩm thuyết phục và ưu đãi dựa trên mức độ khẩn cấp khuyến khích mua hàng ngay lập tức.
 • Dịch vụ tài chính: Các tổ chức tài chính sử dụng bản sao phản hồi trực tiếp để thực hiện các hành động nhanh chóng như mở tài khoản, đăng ký khoản vay hoặc đăng ký dịch vụ tài chính. Nó nhấn mạnh lợi ích của các dịch vụ của họ và xây dựng niềm tin.
 • Sức khỏe và Sức khỏe: Ngành y tế và chăm sóc sức khỏe sử dụng bản sao phản hồi trực tiếp để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc cuộc hẹn. Nó giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe của người đọc và đưa ra các giải pháp với lời kêu gọi hành động rõ ràng.
 • Giáo dục và các khóa học trực tuyến: Các tổ chức giáo dục và nền tảng học tập điện tử sử dụng bản sao phản hồi trực tiếp để khuyến khích đăng ký và đăng ký khóa học. Nó nhấn mạnh những lợi ích của giáo dục và các kỹ năng mà người học sẽ có được.
 • Bất động sản: Bản sao phản hồi trực tiếp tạo ra khách hàng tiềm năng và thắc mắc về tài sản trong bất động sản. Nó tập trung vào các tính năng độc đáo của tài sản và khuyến khích liên hệ để xem hoặc thông tin.
 • Phần mềm và Công nghệ: Các công ty công nghệ sử dụng copywriting phản hồi trực tiếp để thúc đẩy tải xuống phần mềm, dùng thử miễn phí hoặc đăng ký. Nó nhấn mạnh những lợi thế và chức năng của phần mềm của họ.
 • Tiếp thị và Quảng cáo: Các đại lý và công ty tiếp thị sử dụng bản sao phản hồi trực tiếp để thu hút khách hàng và giới thiệu dịch vụ của họ. Nó truyền đạt đề xuất giá trị của chuyên môn của họ và khuyến khích các yêu cầu.
 • Du lịch và Khách sạn: Ngành du lịch sử dụng bản sao phản hồi trực tiếp để thúc đẩy các gói du lịch, đặt phòng khách sạn và đặt vé máy bay. Nó tạo ra một cảm giác cấp bách để khuyến khích đặt phòng.

Direct Response Copywriting đã phát triển như thế nào theo thời gian?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp đã trải qua một sự phát triển đáng kể kể từ khi thành lập, thích ứng với sự thay đổi của phương tiện truyền thông, công nghệ và hành vi của người tiêu dùng. Dưới đây là bản phác thảo về các giai đoạn tiến hóa quan trọng của nó:

1. Quảng cáo in ấn sớm (cuối thế kỷ 19):

 • Khởi động: Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp có thể được bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 khi quảng cáo in ấn trở nên nổi bật.
 • Các tính năng chính: Quảng cáo phản hồi trực tiếp sớm sử dụng tiêu đề hấp dẫn và ngôn ngữ thuyết phục để thúc đẩy người đọc gửi phiếu giảm giá qua thư hoặc yêu cầu thêm thông tin qua thư bưu điện.

2. Phát thanh và Truyền hình (thế kỷ 20):

 • Những năm 1930-1950: Sự ra đời của đài phát thanh và truyền hình đã giới thiệu các yếu tố nghe nhìn cho quảng cáo phản hồi trực tiếp.
 • Thay đổi chính: Các copywriter bắt đầu tạo ra các kịch bản thuyết phục cho quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình, kết hợp số điện thoại và sau đó, URL trang web để phản hồi ngay lập tức.

3. Thư trực tiếp (giữa thế kỷ 20):

 • Những năm 1950-1970: Tiếp thị qua thư trực tiếp đã trở thành một kênh thống trị cho copywriting phản hồi trực tiếp.
 • Các tính năng chính: Các nhà tiếp thị đã sử dụng thư, danh mục và thẻ trả lời được cá nhân hóa để gợi ra phản hồi. Thử nghiệm A / B của các mảnh thư trở nên phổ biến.

4. Sự xuất hiện của kỹ thuật số (cuối thế kỷ 20):

 • Những năm 1990-2000: Sự phát triển của internet đã giới thiệu những cơ hội mới cho chiến lược tiếp thị phản ứng trực tiếp.
 • Thay đổi chính: Các copywriter phản hồi trực tiếp thích nghi với tiếp thị qua email, tạo các bản tin email thuyết phục với các liên kết có thể nhấp. Các trang web cho phép mua hàng trực tiếp và các hình thức tạo khách hàng tiềm năng.

5. Truyền thông xã hội và di động (Thế kỷ 21):

 • Những năm 2000-nay: Sự gia tăng của phương tiện truyền thông xã hội và thiết bị di động đã cách mạng hóa việc viết quảng cáo phản hồi trực tiếp.
 • Các tính năng chính: Các copywriter bắt đầu tạo ra các bài đăng ngắn gọn và hấp dẫn trên phương tiện truyền thông xã hội, kết hợp CTA có thể nhấp. Tối ưu hóa thiết bị di động trở nên quan trọng đối với khả năng đáp ứng.

6. Định hướng dữ liệu và cá nhân hóa (đương đại):

 • Ngày nay: Phân tích nâng cao, AI và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu đã chuyển đổi cách viết quảng cáo phản hồi trực tiếp.
 • Sự phát triển chính: Copywriter hiện sử dụng dữ liệu người tiêu dùng để cá nhân hóa nội dung dạng dài và nhắm mục tiêu các phân khúc đối tượng cụ thể. Nội dung động và kỹ thuật nhắm mục tiêu lại đã trở nên phổ biến.

Những tiến bộ kỹ thuật số đã ảnh hưởng đến các kỹ thuật copywriting phản hồi trực tiếp đương đại như thế nào?

Những tiến bộ kỹ thuật số, đặc biệt là sự gia tăng của các nền tảng kỹ thuật số, đã có tác động sâu sắc đến các kỹ thuật copywriting phản hồi trực tiếp đương đại. Đây là cách công nghệ đã định hình các hoạt động hiện tại:

 • Phân tích và đo lường: Các nền tảng kỹ thuật số cung cấp phân tích chi tiết, cho phép copywriter theo dõi và đo lường hiệu suất chiến dịch trong thời gian thực. Các chỉ số như tỷ lệ nhấp (CTR) và tỷ lệ chuyển đổi hướng dẫn các nỗ lực tối ưu hóa.
 • Tích hợp phương tiện truyền thông xã hội: Nền tảng quảng cáo truyền thông xã hội cung cấp một kênh trực tiếp để tương tác. Copywriter tạo ra nội dung ngắn gọn, có thể chia sẻ với CTA rõ ràng, thúc đẩy sự tương tác của khán giả ngay lập tức.
 • SEO SEO và quảng cáo trực tuyến: Copywriter tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm (SEO để cải thiện khả năng hiển thị. Các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads và Facebook Ads kết hợp các yếu tố phản hồi trực tiếp với CTA có thể nhấp.
 • Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO): Kỹ thuật CRO nâng cao các trang bán hàng và các yếu tố trang web để chuyển đổi tốt hơn. Thử nghiệm A / B và bản đồ nhiệt thông báo các cải tiến bản sao phản hồi trực tiếp.

Các yếu tố chính của một bản sao phản hồi trực tiếp thành công là gì?

Tạo một bản sao phản hồi trực tiếp thành công đòi hỏi sự kết hợp chiến lược của các yếu tố thu hút, thuyết phục và thúc đẩy hành động ngay lập tức từ khán giả. Dưới đây là danh sách các thành phần thiết yếu và tầm quan trọng của chúng:

 1. Tiêu đề hấp dẫn: Tiêu đề là cơ hội đầu tiên của bạn để thu hút sự chú ý của người đọc. Nó phải ngắn gọn, mạnh mẽ và liên quan trực tiếp đến nhu cầu hoặc mong muốn của người đọc. Một tiêu đề được xây dựng tốt tạo tiền đề cho phần còn lại của bản sao.
 2. Xóa lời kêu gọi hành động (CTA): CTA là động lực đằng sau bản sao phản hồi trực tiếp. Nó cho người đọc biết chính xác hành động cần thực hiện, cho dù đó là mua hàng, đăng ký nhận bản tin hay yêu cầu thêm thông tin. Nó phải rõ ràng và định hướng hành động.
 3. Hấp dẫn cảm xúc: Cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định. Bản sao phản hồi trực tiếp hấp dẫn chạm vào cảm xúc của người đọc, cho dù đó là cảm giác cấp bách, phấn khích, sợ bỏ lỡ hay lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn.
 4. Bằng chứng xã hội: Mọi người có xu hướng tin tưởng vào ý kiến và kinh nghiệm của người khác. Bao gồm lời chứng thực, đánh giá hoặc xác nhận từ khách hàng hài lòng sẽ tăng thêm uy tín và trấn an người đọc rằng họ đang lựa chọn đúng.
 5. Sự khan hiếm và cấp bách: Tạo cảm giác khan hiếm (tính sẵn có hạn chế) và cấp bách (cần hành động nhanh chóng) có thể là động lực mạnh mẽ. Các cụm từ như “ưu đãi trong thời gian giới hạn” hoặc “chỉ còn một số ít trong kho” khuyến khích hành động ngay lập tức.

Copywriter phải đối mặt với những thách thức nào khi tạo bản sao phản hồi trực tiếp?

Tạo ra bản sao phản hồi trực tiếp có ảnh hưởng đi kèm với những thách thức, từ sắc thái ngôn ngữ đến cân nhắc đạo đức. Dưới đây là những rào cản tiềm ẩn và ý nghĩa của chúng:

 1. Cân bằng giai điệu: Tìm ra giọng điệu phù hợp giữa thuyết phục và thúc đẩy là một thách thức tế nhị. Copywriter phải đạt được sự cân bằng thúc đẩy hành động mà không khiến người đọc xa lánh.
 2. Cân nhắc về đạo đức: Bản sao trả lời trực tiếp phải duy trì tính trung thực và minh bạch. Copywriter cần phải nhận thức được những tình huống khó xử về đạo đức tiềm ẩn, chẳng hạn như phóng đại hoặc hứa hẹn sai, có thể làm tổn hại danh tiếng của thương hiệu.
 3. Độ dài nội dung: Bản sao phản hồi trực tiếp phải truyền tải đủ thông tin để thuyết phục người đọc nhưng không áp đảo họ. Tìm độ dài nội dung phù hợp cân bằng thông tin và khả năng đọc là một thách thức liên tục.
 4. Độ phức tạp của phép đo: Theo dõi và phân tích chính xác hiệu suất của các chiến dịch phản hồi trực tiếp có thể phức tạp, đòi hỏi kiến thức về các công cụ phân tích và giải thích dữ liệu. Đo lường hiệu quả là điều cần thiết để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Làm thế nào một người có thể cải thiện kỹ năng của họ trong việc viết quảng cáo phản hồi trực tiếp?

Để nâng cao kỹ năng copywriting phản hồi trực tiếp, hãy bắt đầu với kiến thức nền tảng về văn bản thuyết phục, tâm lý người tiêu dùng và hiểu biết thị trường mục tiêu. Ghi danh vào các khóa học copywriting có uy tín nhấn mạnh các kỹ thuật phản hồi trực tiếp là có lợi. Thường xuyên thực hành copywriting, từ tiêu đề đến CTA, làm sắc nét trình độ của bạn. Ngoài ra, nghiên cứu các chiến dịch thành công cung cấp thông tin chi tiết về các chiến lược hiệu quả.

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp phổ biến nhất được tìm thấy ở định dạng hoặc phương tiện nào?

Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp thường được tìm thấy ở nhiều định dạng và phương tiện khác nhau, bao gồm quảng cáo trực tuyến, chiến dịch email, thư trực tiếp, kịch bản tiếp thị qua điện thoại, quảng cáo truyền hình và đài phát thanh, danh mục và quảng cáo thông tin.

Tại sao copywriting phản hồi trực tiếp được coi là hiệu quả trong tiếp thị?


Viết quảng cáo phản hồi trực tiếp được coi là hiệu quả trong tiếp thị vì nó thúc đẩy hành động ngay lập tức từ khán giả, cho phép các nhà tiếp thị đo lường kết quả trực tiếp. Các kỹ thuật thuyết phục của nó được điều chỉnh để gợi lên một phản hồi cụ thể, như mua hàng hoặc đăng ký, làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị để đạt được các mục tiêu tiếp thị rõ ràng và có thể định lượng được.

Chia sẻ bài viết:

Nhà nước của nghệ thuật AI

Bắt đầu với Eskritor ngay!

Những bài viết liên quan

Hình ảnh màn hình máy tính hiển thị cuộc trò chuyện với GPT-3, được phủ bằng các sơ đồ minh họa các bước xử lý ngôn ngữ của AI
Eskritor

GPT-3 hoạt động như thế nào?

Các bước dưới đây giải thích cách hoạt động của GPT-3 để tạo phản hồi: Tại sao GPT-3 hữu ích? Dưới đây là danh sách các lý do tại sao

Một bản trình bày trực quan về kiến ​​trúc của ChatGPT, có mô hình máy biến áp cho phép khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ của nó
Eskritor

ChatGPT hoạt động như thế nào?

Ở cấp độ cao, ChatGPT là một mô hình học sâu sử dụng mạng thần kinh để tạo văn bản giống con người. Phiên bản cụ thể của mô hình,