Cách cải thiện thứ hạng quảng cáo trong Google Ads

Xếp hạng quảng cáo trong quảng cáo của Google

Nếu bạn đang tìm cách tối đa hóa hiệu quả của quảng cáo tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến, việc hiểu các yếu tố chính ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo Google là rất quan trọng. Từ chi phí mỗi nhấp chuột đến tỷ lệ nhấp dự kiến và điểm chất lượng quảng cáo đến ngưỡng xếp hạng quảng cáo, có một số thành phần thiết yếu góp phần vào vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google . Cho dù bạn là người mới làm quen với tiếp thị kỹ thuật số hay một chuyên gia SEO dày dạn kinh nghiệm, việc tối ưu hóa thứ hạng quảng cáo của bạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của các chiến dịch quảng cáo của bạn. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các chiến lược và phương pháp hay nhất để nâng cao thứ hạng quảng cáo của bạn và đạt được kết quả tốt hơn trong bối cảnh cạnh tranh của Google Ads.

Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Xếp hạng quảng cáo là một khái niệm quan trọng trong Google Ads (trước Google đây gọi là Google Ads AdWords). Nó đề cập đến vị trí của một quảng cáo trong kết quả tìm kiếm được tài trợ trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm của Google (SERP). Xếp hạng quảng cáo được xác định bởi sự kết hợp của các yếu tố và hiểu được điều cần thiết là nhà quảng cáo phải tối ưu hóa chiến dịch của họ một cách hiệu quả và đạt được khả năng hiển thị cao hơn cho quảng cáo của họ.

Công thức cho Ad Rank như sau:

Xếp hạng quảng cáo = Số tiền giá thầu x Điểm chất lượng

 • Số tiền giá thầu: Đây là số tiền tối đa mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của họ. Nó đại diện cho giá thầu trong phiên đấu giá trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).
 • Điểm chất lượng: Đây là số liệu mà Google sử dụng để đánh giá mức độ liên quan và chất lượng của quảng cáo liên quan đến từ khóa và truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điểm chất lượng được tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo, mức độ liên quan của văn bản quảng cáo và từ khóa với truy vấn tìm kiếm, trải nghiệm trang đích và hiệu suất lịch sử.

Ý nghĩa trong việc xác định vị trí đặt quảng cáo: Khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm, Google sẽ tiến hành đấu giá để xác định quảng cáo nào sẽ được hiển thị và theo thứ tự nào. Xếp hạng quảng cáo được sử dụng để xác định vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Xếp hạng quảng cáo của quảng cáo càng cao thì càng có nhiều khả năng xuất hiện ở vị trí hàng đầu.

Ảnh hưởng đến thành công của chiến dịch:

Xếp hạng quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của các chiến dịch Google Ads vì một số lý do:

 • Khả năng hiển thị quảng cáo: Xếp hạng quảng cáo cao hơn làm tăng cơ hội quảng cáo của bạn được hiển thị ở các vị trí hàng đầu, nơi người dùng có nhiều khả năng xem và nhấp vào quảng cáo hơn. Khả năng hiển thị tăng lên này có thể dẫn đến tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn và nhiều khách hàng tiềm năng truy cập trang web của bạn hơn.
 • Hiệu quả chi phí: Bằng cách tối ưu hóa Điểm chất lượng, bạn có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo mà không nhất thiết phải tăng số tiền giá thầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể đạt được vị trí quảng cáo tốt hơn trong khi có khả năng trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột.
 • Mức độ liên quan và trải nghiệm người dùng: Google tập trung vào Điểm chất lượng khuyến khích nhà quảng cáo tạo quảng cáo phù hợp và hấp dẫn. Điều này mang lại lợi ích cho cả người dùng, những người xem quảng cáo có liên quan hơn và nhà quảng cáo, những người có thể thu hút lưu lượng truy cập có chất lượng tốt hơn vào trang web của họ.
 • Tác động đến tiện ích mở rộng quảng cáo: Xếp hạng quảng cáo cũng ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của tiện ích mở rộng quảng cáo được hiển thị. Tiện ích quảng cáo, chẳng hạn như tiện ích liên kết trang web hoặc tiện ích cuộc gọi, có thể nâng cao khả năng hiển thị quảng cáo của bạn và cung cấp giá trị bổ sung cho người dùng.

Xếp hạng quảng cáo được tính như thế nào trong Google Ads?

Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads được tính bằng cách sử dụng kết hợp số tiền giá thầu, Điểm chất lượng và tác động dự kiến từ tiện ích mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác. Hãy đi sâu vào từng thành phần và cách chúng đóng góp vào tính toán Xếp hạng quảng cáo tổng thể:

Số tiền dự thầu:

Số tiền giá thầu là số tiền tối đa mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của họ. Nó đại diện cho giá trị tiền tệ mà nhà quảng cáo gán cho một từ khóa hoặc vị trí cụ thể. Trong hệ thống đấu giá trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC), các nhà quảng cáo cạnh tranh với nhau dựa trên giá thầu của họ. Giá thầu càng cao, quảng cáo càng có nhiều khả năng xuất hiện ở vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm. Số tiền giá thầu là yếu tố đầu tiên trong tính toán Xếp hạng quảng cáo.

Điểm chất lượng:

Điểm chất lượng là một thành phần quan trọng của Xếp hạng quảng cáo. Bởi vì nó đo lường mức độ liên quan và chất lượng của quảng cáo liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng và từ khóa được nhắm mục tiêu. Điểm chất lượng cao hơn cho biết quảng cáo có liên quan cao đến mục đích tìm kiếm của người dùng. Điều này dẫn đến trải nghiệm người dùng tích cực hơn. Google tính Điểm chất lượng dựa trên một số yếu tố:

một. Tỷ lệ nhấp (CTR): CTR là tỷ lệ phần trăm người dùng nhấp vào quảng cáo sau khi xem quảng cáo đó. CTR cao hơn cho thấy quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với người dùng.

b. Mức độ liên quan của quảng cáo: Điều này đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo với truy vấn tìm kiếm của người dùng và các từ khóa được nhắm mục tiêu. Nó đảm bảo rằng người dùng được hiển thị quảng cáo có liên quan dựa trên mục đích tìm kiếm của họ.

c. Trải nghiệm trang đích: Google đánh giá mức độ liên quan và thân thiện với người dùng của trang đích. Một trang đích được thiết kế tốt và có liên quan có thể cải thiện Điểm chất lượng.

d. Hiệu suất lịch sử: Google xem xét hiệu suất lịch sử của quảng cáo và hiệu suất dự kiến trong tương lai. Quảng cáo có hiệu suất lịch sử mạnh mẽ có thể nhận được Điểm chất lượng cao hơn.

 • Tác động dự kiến của tiện ích mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: Tiện ích mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác có thể nâng cao khả năng hiển thị của quảng cáo. Ví dụ về tiện ích quảng cáo bao gồm tiện ích liên kết trang web, tiện ích cuộc gọi, tiện ích mở rộng vị trí và đoạn trích có cấu trúc. Các tiện ích mở rộng này mở rộng thông tin của quảng cáo, làm cho quảng cáo phù hợp và hấp dẫn hơn với người dùng. Khi tính toán Xếp hạng quảng cáo, Google cũng tính đến tác động dự kiến của tiện ích mở rộng quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác. Vì vậy, nó xác định mức độ liên quan tổng thể và trải nghiệm người dùng của quảng cáo.

Công thức Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads:

Xếp hạng quảng cáo = Số tiền giá thầu x Điểm chất lượng x Tác động dự kiến của tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác

Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi nhà quảng cáo có số tiền giá thầu cao, quảng cáo chất lượng thấp có Điểm chất lượng thấp vẫn có thể dẫn đến Xếp hạng quảng cáo thấp hơn và vị trí đặt quảng cáo kém thuận lợi hơn. Mặt khác, một nhà quảng cáo có số tiền giá thầu thấp hơn nhưng quảng cáo có liên quan cao. Điểm chất lượng cao có thể đạt được Xếp hạng quảng cáo tốt hơn và đảm bảo vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm.

Google nhằm mục đích cung cấp cho người dùng quảng cáo có liên quan và chất lượng cao. Xếp hạng quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các quảng cáo có liên quan và có giá trị nhất được hiển thị cho người dùng. Nó tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi cho cả nhà quảng cáo và người dùng công cụ tìm kiếm. Nhà quảng cáo có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo của họ bằng cách tối ưu hóa chiến lược giá thầu, tạo quảng cáo có liên quan và hấp dẫn, đồng thời sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo để nâng cao khả năng hiển thị và trải nghiệm người dùng của quảng cáo.

Điểm chất lượng đóng vai trò gì trong việc xác định thứ hạng quảng cáo?

Điểm chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads. Đây là một số liệu quan trọng được Google sử dụng để đánh giá mức độ liên quan và chất lượng của quảng cáo liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng và các từ khóa được nhắm mục tiêu. Điểm chất lượng cao hơn cho biết quảng cáo có liên quan và có giá trị hơn đối với người dùng, dẫn đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Điểm chất lượng được tính cho từng từ khóa trong tài khoản Google Ads của bạn và được sử dụng cùng với số tiền giá thầu để xác định Xếp hạng quảng cáo trong phiên đấu giá quảng cáo.

Các thành phần của Điểm chất lượng:

 • Mức độ liên quan của quảng cáo: Mức độ liên quan của quảng cáo đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo với truy vấn tìm kiếm của người dùng và các từ khóa được nhắm mục tiêu. Google đánh giá xem văn bản quảng cáo của bạn có liên quan chặt chẽ đến các từ khóa bạn đang đặt giá thầu hay không. Điều cần thiết là đảm bảo rằng bản sao quảng cáo của bạn có liên quan trực tiếp đến các từ khóa bạn đang nhắm mục tiêu để đạt được điểm phù hợp quảng cáo cao hơn.
 • Trải nghiệm trang đích: Trải nghiệm trang đích đề cập đến trải nghiệm của người dùng sau khi nhấp vào quảng cáo và đến trang đích của trang web. Google đánh giá mức độ liên quan, minh bạch và thân thiện với người dùng của trang đích. Trang đích được thiết kế tốt cung cấp thông tin mà người dùng đang tìm kiếm có thể cải thiện Điểm chất lượng của bạn.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR): CTR là tỷ lệ phần trăm người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi xem quảng cáo. CTR cao hơn cho thấy quảng cáo của bạn hấp dẫn và phù hợp với người dùng. Google sử dụng CTR làm chỉ số để đánh giá mức độ liên quan và hữu ích của quảng cáo đối với người dùng và CTR cao hơn thường dẫn đến Điểm chất lượng cao hơn.

Trọng số của Điểm chất lượng trong việc ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo là đáng kể. Google kết hợp số tiền giá thầu và Điểm chất lượng để xác định Xếp hạng quảng cáo cho mỗi quảng cáo cạnh tranh trong phiên đấu giá. Đến lượt mình, Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm.

Điểm chất lượng cao hơn mang lại một số lợi ích cho nhà quảng cáo:

 • Vị trí quảng cáo cao hơn: Quảng cáo có Điểm chất lượng cao hơn có nhiều khả năng đạt được vị trí quảng cáo tốt hơn trên trang kết quả tìm kiếm, ngay cả khi số tiền giá thầu của chúng thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh có Điểm chất lượng thấp hơn. Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo có thể đạt được vị trí hàng đầu mà không phải đặt giá thầu quá cao.
 • Chi phí thấp hơn: Khi bạn có Điểm chất lượng cao, bạn có thể cần phải trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột để đạt được vị trí quảng cáo tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh có Điểm chất lượng thấp hơn. Google thưởng cho quảng cáo có liên quan và chất lượng cao với chi phí thấp hơn, giúp quảng cáo tiết kiệm chi phí hơn.
 • Hiệu suất quảng cáo tốt hơn: Quảng cáo có Điểm chất lượng cao có xu hướng có tỷ lệ nhấp cao hơn và tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn. Người dùng có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo có liên quan và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt, dẫn đến hiệu suất chiến dịch được cải thiện.

Cải thiện Điểm chất lượng liên quan đến việc tạo bản sao quảng cáo có liên quan, đảm bảo trang đích của bạn cung cấp nội dung có giá trị và tối ưu hóa từ khóa của bạn. Thường xuyên theo dõi và tinh chỉnh các chiến dịch quảng cáo của bạn dựa trên phản hồi về Điểm chất lượng có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn, Xếp hạng quảng cáo cao hơn và cuối cùng là các chiến dịch Google Ads thành công hơn.

Việc tăng số tiền giá thầu của bạn có thể ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo như thế nào?

Việc tăng số tiền giá thầu có thể có tác động trực tiếp đến Xếp hạng quảng cáo của bạn trong Google Ads. Xếp hạng quảng cáo được xác định bằng cách kết hợp số tiền giá thầu và Điểm chất lượng và việc tăng giá thầu có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo, do đó, có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm.

Khi bạn tăng số tiền giá thầu:

 • Xếp hạng quảng cáo được cải thiện: Giá thầu cao hơn có thể dẫn đến Xếp hạng quảng cáo cao hơn. Như đã đề cập trước đó, Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách nhân số tiền giá thầu với Điểm chất lượng của bạn. Tăng giá thầu của bạn trực tiếp làm tăng thành phần số tiền giá thầu của tính toán Xếp hạng quảng cáo.
 • Tăng khả năng hiển thị: Xếp hạng quảng cáo cao hơn có nghĩa là quảng cáo của bạn có nhiều khả năng xuất hiện ở các vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm. Quảng cáo ở các vị trí hàng đầu có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột và khả năng hiển thị hơn, có khả năng dẫn đến tăng lưu lượng truy cập trang web và hiệu suất chiến dịch tốt hơn.
 • Lợi thế cạnh tranh: Giá thầu cao hơn có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh so với các nhà quảng cáo khác đặt giá thầu thấp hơn cho cùng một từ khóa. Nó có thể giúp bạn giành chiến thắng trong nhiều phiên đấu giá quảng cáo hơn và đảm bảo vị trí quảng cáo tốt hơn, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn có Điểm chất lượng cao hơn.

Để đạt được sự cân bằng giữa giá thầu và ngân sách:

 • Quản lý chi phí: Việc tăng giá thầu có thể dẫn đến chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến ngân sách tổng thể của bạn. Nếu có ngân sách hạn chế, bạn cần thận trọng về số tiền bạn tăng giá thầu để đảm bảo bạn không cạn kiệt ngân sách quá nhanh.
 • Vấn đề điểm chất lượng: Mặc dù giá thầu cao hơn có thể cải thiện Xếp hạng quảng cáo của bạn, nhưng điều quan trọng là không chỉ dựa vào việc tăng giá thầu. Điểm chất lượng vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định Xếp hạng quảng cáo. Để đạt được thành công bền vững và hiệu quả về chi phí, hãy tập trung vào việc cải thiện Điểm chất lượng bằng cách tạo quảng cáo có liên quan và cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực.
 • Cân nhắc ROI: Điều cần thiết là phải đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) của các nỗ lực quảng cáo của bạn. Việc tăng giá thầu phải được cân bằng với doanh thu hoặc giá trị tiềm năng được tạo ra từ việc tăng mức độ hiển thị quảng cáo. Đôi khi, giá thầu thấp hơn với quảng cáo chất lượng cao và nhắm mục tiêu hiệu quả có thể mang lại ROI tốt hơn so với việc chỉ tăng giá thầu.

Để tối ưu hóa giá thầu và đạt được số dư phù hợp:

 • Theo dõi hiệu suất: Thường xuyên xem xét hiệu suất chiến dịch quảng cáo của bạn và đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá thầu đối với các chỉ số chính như CTR, tỷ lệ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi. Sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định giá thầu sáng suốt.
 • Tăng gia tăng thử nghiệm: Nếu bạn quyết định tăng giá thầu, hãy thực hiện tăng dần để quan sát tác động đến Xếp hạng quảng cáo và hiệu suất. Việc tăng giá thầu lớn đột ngột có thể không phải lúc nào cũng dẫn đến những cải thiện tương ứng về kết quả.
 • Sử dụng chiến lược giá thầu: Google Ads cung cấp nhiều chiến lược giá thầu, bao gồm đặt giá thầu thủ công, CPA mục tiêu (Chi phí mỗi chuyển đổi) và ROAS mục tiêu (Lợi tức chi tiêu quảng cáo). Những chiến lược này có thể giúp bạn tối ưu hóa giá thầu dựa trên mục tiêu quảng cáo và hạn chế về ngân sách.
 • Tập trung vào chất lượng: Luôn ưu tiên cải thiện chất lượng quảng cáo, mức độ liên quan và trải nghiệm người dùng. Điểm chất lượng cao có thể giúp bạn đạt được Xếp hạng quảng cáo tốt hơn với giá thầu thấp hơn, giảm chi phí quảng cáo tổng thể của bạn.

Tóm lại, việc tăng số tiền giá thầu có thể ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo và khả năng hiển thị của bạn, nhưng điều quan trọng là phải xem xét ngân sách, ROI và Điểm chất lượng của bạn. Cách tiếp cận cân bằng bao gồm tối ưu hóa giá thầu, theo dõi hiệu suất và tập trung vào chất lượng quảng cáo sẽ dẫn đến các chiến dịch Google Ads hiệu quả và thành công hơn.

Tại sao mức độ liên quan của quảng cáo lại quan trọng để cải thiện thứ hạng quảng cáo?

Mức độ liên quan của quảng cáo là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads. Nó đề cập đến mức độ phù hợp chặt chẽ của quảng cáo với ý định của người tìm kiếm và mức độ liên quan của quảng cáo với các từ khóa và truy vấn tìm kiếm bạn đang nhắm mục tiêu. Khái niệm về mức độ liên quan của quảng cáo là điều cần thiết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của bạn.

 • Trải nghiệm người dùng: Mục tiêu chính của Google là cung cấp cho người dùng kết quả tìm kiếm có liên quan và có giá trị nhất. Khi quảng cáo có liên quan cao đến truy vấn tìm kiếm của người dùng, quảng cáo sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể. Người dùng có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo trực tiếp đáp ứng nhu cầu của họ, dẫn đến tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn và cải thiện sự hài lòng của người dùng.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn: Quảng cáo có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng có xu hướng nhận được tỷ lệ nhấp cao hơn. CTR cao hơn cho thấy người dùng thấy quảng cáo hấp dẫn và liên quan trực tiếp đến những gì họ đang tìm kiếm. Google thưởng cho quảng cáo có CTR cao hơn bằng cách cung cấp cho họ Điểm chất lượng tốt hơn, do đó, ảnh hưởng tích cực đến Xếp hạng quảng cáo.
 • Xếp hạng quảng cáo được cải thiện: Mức độ liên quan của quảng cáo là một trong những thành phần chính của Điểm chất lượng, cùng với trải nghiệm trang đích và CTR dự kiến. Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến Xếp hạng quảng cáo tốt hơn, điều này có thể dẫn đến vị trí quảng cáo được cải thiện trên trang kết quả tìm kiếm.
 • Hiệu quả chi phí: Cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo có thể dẫn đến Điểm chất lượng cao hơn, cho phép nhà quảng cáo đạt được Xếp hạng quảng cáo và vị trí quảng cáo tốt hơn mà không phải đặt giá thầu quá cao. Điều này có thể dẫn đến chiến lược quảng cáo hiệu quả hơn về chi phí, vì nhà quảng cáo có thể đạt được khả năng hiển thị và hiệu suất tốt hơn mà không cần tăng đáng kể số tiền giá thầu của họ.

Để đảm bảo mức độ liên quan của quảng cáo và cải thiện Xếp hạng quảng cáo:

 • Mức độ liên quan của từ khóa: Chọn các từ khóa có liên quan và cụ thể phù hợp với nội dung quảng cáo và mục đích tìm kiếm của đối tượng mục tiêu của bạn. Tránh sử dụng các từ khóa rộng có thể dẫn đến số lần hiển thị quảng cáo không liên quan.
 • Bản sao quảng cáo hấp dẫn: Tạo bản sao quảng cáo trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dùng và đưa ra đề xuất giá trị rõ ràng. Sử dụng các từ khóa được nhắm mục tiêu trong văn bản quảng cáo của bạn để chứng minh mức độ liên quan.
 • Tiện ích mở rộng quảng cáo: Sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo để cung cấp thêm thông tin và nâng cao mức độ liên quan của quảng cáo. Tiện ích mở rộng liên kết trang web, tiện ích cuộc gọi và đoạn trích có cấu trúc có thể cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cơ hội thu hút nhấp chuột.
 • Căn chỉnh trang đích: Đảm bảo rằng người dùng trang đích được chuyển hướng đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn có liên quan và phù hợp với nội dung của quảng cáo cũng như ý định tìm kiếm của người dùng. Quá trình chuyển đổi liền mạch từ quảng cáo sang trang đích giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và có thể dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.
 • Thử nghiệm A / B: Tiến hành thử nghiệm A / B để thử nghiệm với các biến thể quảng cáo và thông điệp khác nhau để xác định biến thể nào phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu của bạn. Cách tiếp cận lặp lại này có thể giúp bạn tinh chỉnh mức độ liên quan của quảng cáo và cải thiện hiệu suất theo thời gian.

Tỷ lệ nhấp (CTR) ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo như thế nào?

Tỷ lệ nhấp (CTR) là một chỉ số hiệu suất quan trọng trong Google Ads đo lường tỷ lệ phần trăm người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi xem quảng cáo. Nó được tính bằng cách chia số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được cho số lần quảng cáo được hiển thị (số lần hiển thị), sau đó nhân với 100 để thể hiện dưới dạng phần trăm. CTR đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo và có một số ý nghĩa quan trọng đối với các chiến dịch quảng cáo của bạn.

Tầm quan trọng của CTR như một chỉ số hiệu suất:

 • Chỉ số phù hợp: CTR cao hơn cho biết quảng cáo của bạn có liên quan và hấp dẫn người dùng. Nó cho thấy rằng bản sao quảng cáo, từ khóa và nhắm mục tiêu của bạn được liên kết chặt chẽ với những gì người dùng đang tìm kiếm, dẫn đến trải nghiệm người dùng tích cực.
 • Hiệu suất quảng cáo: CTR là chỉ báo chính cho biết quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như thế nào. CTR thấp có thể gợi ý rằng quảng cáo của bạn không thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu hoặc không liên quan đến các truy vấn tìm kiếm của họ.
 • Thành phần Điểm chất lượng: CTR là một trong những yếu tố được sử dụng để tính Điểm chất lượng, là chỉ số của Google đánh giá mức độ liên quan và chất lượng quảng cáo của bạn. CTR cao hơn có thể dẫn đến Điểm chất lượng tốt hơn, do đó, có thể ảnh hưởng tích cực đến Xếp hạng quảng cáo của bạn.
 • Hiệu quả chi phí: CTR cao có thể dẫn đến hiệu suất quảng cáo tốt hơn, có nghĩa là bạn đang nhận được nhiều nhấp chuột hơn cho cùng một ngân sách quảng cáo. Điều này có thể dẫn đến một chiến dịch hiệu quả hơn về chi phí và lợi tức đầu tư (ROI) tốt hơn.

Cách cải thiện CTR dẫn đến xếp hạng quảng cáo tốt hơn:

 • Điểm chất lượng cao hơn: Như đã đề cập trước đó, CTR là một trong những thành phần của Điểm chất lượng. Bằng cách cải thiện CTR, bạn tăng khả năng đạt được Điểm chất lượng cao hơn. Điểm chất lượng cao hơn có thể tác động tích cực đến Xếp hạng quảng cáo của bạn.
 • Vị trí quảng cáo được cải thiện: Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm. CTR cao hơn, kết hợp với các yếu tố khác như số tiền giá thầu và mức độ liên quan của quảng cáo, có thể dẫn đến Xếp hạng quảng cáo cao hơn và vị trí đặt quảng cáo thuận lợi hơn.
 • Chi phí thấp hơn: Xếp hạng quảng cáo tốt hơn do CTR được cải thiện có thể cho phép bạn đạt được vị trí quảng cáo cao hơn mà không phải tăng giá thầu đáng kể. Điều này có thể dẫn đến chi phí cho mỗi nhấp chuột thấp hơn và ngân sách quảng cáo hiệu quả hơn.
 • Lợi thế cạnh tranh: CTR cao hơn có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh so với các nhà quảng cáo khác. Nếu quảng cáo của bạn có CTR tốt hơn đối thủ cạnh tranh cho cùng một từ khóa, Google có thể ưu tiên quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá, có khả năng dẫn đến vị trí tốt hơn cho quảng cáo của bạn.

Để cải thiện CTR và nâng cao Xếp hạng quảng cáo của bạn:

 • Từ khóa có liên quan: Sử dụng các từ khóa có liên quan và cụ thể phù hợp với nội dung quảng cáo và mục đích tìm kiếm của đối tượng mục tiêu của bạn.
 • Bản sao quảng cáo hấp dẫn: Tạo bản sao quảng cáo hấp dẫn và hấp dẫn, nói trực tiếp đến nhu cầu của người dùng và đưa ra đề xuất giá trị rõ ràng.
 • Sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo: Triển khai các tiện ích quảng cáo như tiện ích liên kết trang web và tiện ích cuộc gọi để nâng cao khả năng hiển thị của quảng cáo và cung cấp giá trị bổ sung cho người dùng.
 • Thử nghiệm A / B: Liên tục thử nghiệm các biến thể quảng cáo khác nhau để xác định biến thể quảng cáo nào phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu của bạn và thúc đẩy CTR cao hơn.

Tiện ích quảng cáo có thể nâng cao Xếp hạng quảng cáo của bạn như thế nào?

Tiện ích mở rộng quảng cáo thực sự có thể nâng cao Xếp hạng quảng cáo của bạn trong Google Ads bằng cách cung cấp thông tin bổ sung và cải thiện mức độ liên quan tổng thể và trải nghiệm người dùng của quảng cáo. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho quảng cáo của bạn nổi bật, dẫn đến những cải tiến tiềm năng trong Xếp hạng quảng cáo và hiệu suất quảng cáo của bạn.

Dưới đây là cách các tiện ích quảng cáo khác nhau có thể góp phần nâng cao Xếp hạng quảng cáo:

Tiện ích mở rộng liên kết trang web:

 • Tiện ích mở rộng liên kết trang web cho phép bạn thêm liên kết bổ sung vào các trang cụ thể trên trang web của mình, cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn hơn để khám phá nội dung có liên quan. Bằng cách bao gồm các liên kết trang web, quảng cáo của bạn chiếm nhiều bất động sản hơn trên trang kết quả tìm kiếm, làm cho nó nổi bật và hấp dẫn hơn đối với người dùng. Khi người dùng thấy một tập hợp các liên kết trang web đa dạng liên quan đến truy vấn tìm kiếm của họ, họ có nhiều khả năng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, dẫn đến tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn.

Tác động đến Xếp hạng quảng cáo: Việc bao gồm tiện ích mở rộng liên kết trang web sẽ cải thiện CTR dự kiến của quảng cáo, đây là một trong những thành phần của Điểm chất lượng. CTR cao hơn có thể dẫn đến Điểm chất lượng tốt hơn, do đó ảnh hưởng tích cực đến Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Phần mở rộng chú thích:

 • Tiện ích chú thích cho phép bạn giới thiệu các lợi ích và ưu đãi bổ sung trong quảng cáo của mình. Chúng cung cấp thêm văn bản làm nổi bật các tính năng cụ thể, chương trình khuyến mãi hoặc điểm bán hàng độc đáo. Bằng cách tận dụng các tiện ích mở rộng chú thích một cách hiệu quả, bạn có thể truyền đạt tốt hơn giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho người dùng.

Tác động đến Xếp hạng quảng cáo: Phần mở rộng chú thích góp phần vào mức độ liên quan và hấp dẫn chung của quảng cáo. Chú thích có liên quan có thể làm tăng khả năng tương tác của người dùng, dẫn đến CTR cao hơn và cải thiện tiềm năng trong Xếp hạng quảng cáo.

Phần mở rộng đoạn mã có cấu trúc:

 • Tiện ích mở rộng đoạn trích có cấu trúc cho phép bạn hiển thị các danh mục hoặc thuộc tính cụ thể liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nó giúp người dùng hiểu các dịch vụ khác nhau có sẵn trên trang web của bạn trước khi nhấp vào quảng cáo. Bằng cách trình bày thông tin có giá trị trước, bạn có thể tăng cơ hội thu hút người dùng thực sự quan tâm đến những gì bạn cung cấp.

Tác động đến Xếp hạng quảng cáo: Phần mở rộng đoạn trích có cấu trúc có thể nâng cao mức độ liên quan và CTR dự kiến của quảng cáo, tác động tích cực đến Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Tác động tổng thể đến xếp hạng quảng cáo: Tiện ích mở rộng quảng cáo, khi được sử dụng hiệu quả, có thể làm tăng mức độ liên quan và sức hấp dẫn tổng thể của quảng cáo đối với người dùng. Mức độ liên quan này được đo lường thông qua các thành phần của Điểm chất lượng, bao gồm CTR dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích. Bằng cách cải thiện các thành phần này, tiện ích mở rộng quảng cáo góp phần tạo ra Điểm chất lượng tốt hơn, từ đó tăng Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Hơn nữa, tiện ích mở rộng quảng cáo cũng chiếm nhiều không gian quảng cáo hơn trên trang kết quả tìm kiếm, tăng khả năng hiển thị quảng cáo của bạn. Khả năng hiển thị này có thể dẫn đến CTR cao hơn và nhiều nhấp chuột hơn, cải thiện hơn nữa Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Để tối đa hóa tác động của tiện ích quảng cáo đến Xếp hạng quảng cáo của bạn:

 • Chọn tiện ích có liên quan: Sử dụng tiện ích quảng cáo có liên quan trực tiếp đến quảng cáo của bạn và cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng.
 • Thử nghiệm A / B: Thử nghiệm với các kết hợp tiện ích mở rộng quảng cáo khác nhau để xác định kết hợp nào mang lại kết quả tốt nhất về CTR và hiệu suất quảng cáo tổng thể.
 • Theo dõi hiệu suất: Thường xuyên phân tích hiệu suất của tiện ích mở rộng quảng cáo và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để tối ưu hóa tác động của chúng đối với Xếp hạng quảng cáo của bạn.

Lợi ích của việc tối ưu hóa trải nghiệm trang đích cho xếp hạng quảng cáo là gì?

Tối ưu hóa trải nghiệm trang đích cho Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads mang lại một số lợi ích đáng kể. Trải nghiệm trang đích thân thiện với người dùng và có liên quan là điều cần thiết cho cả nhà quảng cáo và người dùng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo. Dưới đây là những lợi ích chính:

 • Điểm chất lượng cao hơn: Trải nghiệm trang đích là một trong những thành phần được sử dụng để tính Điểm chất lượng. Google đánh giá mức độ phù hợp của trang đích với nội dung của quảng cáo và mục đích tìm kiếm của người dùng. Trải nghiệm trang đích tích cực, với nội dung có liên quan và có giá trị, góp phần mang lại Điểm chất lượng cao hơn.
 • Xếp hạng quảng cáo tốt hơn: Điểm chất lượng cao hơn do trải nghiệm trang đích được tối ưu hóa tốt có thể ảnh hưởng tích cực đến Xếp hạng quảng cáo của bạn. Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm. Xếp hạng quảng cáo tốt hơn có nghĩa là quảng cáo của bạn có nhiều khả năng xuất hiện ở các vị trí cao hơn, tăng khả năng hiển thị và thu hút nhiều nhấp chuột hơn.
 • Hiệu quả chi phí: Điểm chất lượng cao hơn và Xếp hạng quảng cáo được cải thiện có thể dẫn đến quảng cáo hiệu quả hơn về chi phí. Khi quảng cáo của bạn có Xếp hạng quảng cáo tốt hơn, bạn có thể đạt được vị trí quảng cáo cao hơn mà không phải đặt giá thầu quá cao. Điều này có thể dẫn đến chi phí cho mỗi nhấp chuột thấp hơn và sử dụng ngân sách quảng cáo của bạn hiệu quả hơn.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Trang đích có liên quan và thân thiện với người dùng cung cấp cho người dùng thông tin họ đang tìm kiếm sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Điều này nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng khả năng người dùng ở lại trang web của bạn, khám phá thêm và có khả năng chuyển đổi thành khách hàng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn: Khi người dùng có trải nghiệm tích cực trên trang đích của bạn, họ có nhiều khả năng thực hiện hành động mong muốn hơn, chẳng hạn như mua hàng, điền vào biểu mẫu hoặc đăng ký nhận bản tin.

Các yếu tố chính để tối ưu hóa trải nghiệm trang đích:

 • Mức độ liên quan: Đảm bảo rằng nội dung trang đích của bạn phù hợp chặt chẽ với thông điệp của quảng cáo và các từ khóa bạn đang nhắm mục tiêu. Người dùng sẽ tìm thấy chính xác những gì họ mong đợi sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Thiết kế thân thiện với người dùng: Tạo bố cục và điều hướng thân thiện với người dùng giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần. Đảm bảo rằng trang tải nhanh và thân thiện với thiết bị di động.
 • Xóa lời kêu gọi hành động (CTA): Có CTA rõ ràng và hấp dẫn nhắc người dùng thực hiện hành động mong muốn, chẳng hạn như mua hàng hoặc điền vào biểu mẫu.
 • Nội dung có giá trị: Cung cấp nội dung có giá trị và có liên quan đáp ứng nhu cầu của người dùng và cung cấp thông tin liên quan về sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi của bạn.
 • Đáng tin cậy và minh bạch: Xây dựng lòng tin với người dùng bằng cách cung cấp thông tin minh bạch về doanh nghiệp, chi tiết liên hệ và chính sách quyền riêng tư của bạn.

Tối ưu hóa trải nghiệm trang đích là rất quan trọng để cải thiện Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo trong Google Ads. Trang đích thân thiện với người dùng và có liên quan không chỉ nâng cao hiệu suất quảng cáo của bạn mà còn cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn và thành công lâu dài của chiến dịch. Bằng cách tập trung vào tối ưu hóa trang đích, nhà quảng cáo có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, vị trí quảng cáo tốt hơn và kết quả quảng cáo hiệu quả về chi phí.

Bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng đến xếp hạng quảng cáo của bạn như thế nào?

Bối cảnh cạnh tranh trong Google Ads có thể có tác động đáng kể đến Xếp hạng quảng cáo của bạn. Xếp hạng quảng cáo được xác định theo thời gian thực thông qua quy trình đấu giá trong đó nhiều nhà quảng cáo cạnh tranh cho các vị trí quảng cáo dựa trên giá thầu và Điểm chất lượng của họ. Do đó, hành động của đối thủ cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị và hiệu suất quảng cáo của bạn. Dưới đây là bản chất cạnh tranh của Google Ads có thể ảnh hưởng như thế nào đến Xếp hạng quảng cáo và các chiến lược để luôn dẫn đầu của bạn:

Cạnh tranh đấu thầu:

 • Cạnh tranh cao hơn cho các từ khóa hoặc ngành nhất định có thể dẫn đến tăng số tiền giá thầu. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn sẵn sàng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn, đối thủ cạnh tranh có thể đẩy ngưỡng giá thầu cần thiết để đảm bảo vị trí quảng cáo hàng đầu, khiến bạn gặp khó khăn hơn trong việc duy trì Xếp hạng quảng cáo nổi bật.

Chiến lược: Mặc dù tăng giá thầu là một tùy chọn, nhưng điều cần thiết là phải tập trung vào việc tối ưu hóa Điểm chất lượng của bạn. Bằng cách cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm trang đích và tỷ lệ nhấp, bạn có thể đạt được Xếp hạng quảng cáo cao hơn mà không phải trả giá cao hơn đối thủ cạnh tranh đáng kể.

Cuộc thi điểm chất lượng:

 • Hành động của đối thủ cạnh tranh của bạn, chẳng hạn như cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích, có khả năng tăng Điểm chất lượng và do đó, Xếp hạng quảng cáo của họ.

Chiến lược: Theo dõi hiệu suất quảng cáo và trang đích của đối thủ cạnh tranh thường xuyên. Xác định các lĩnh vực mà bạn có thể tạo sự khác biệt cho bản thân và cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích của riêng bạn. Bằng cách tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất, bạn có thể duy trì hoặc cải thiện Xếp hạng quảng cáo của mình.

Tiện ích và định dạng quảng cáo:

 • Các đối thủ cạnh tranh sử dụng tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo một cách hiệu quả có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn và thu hút tỷ lệ nhấp cao hơn.

Chiến lược: Sử dụng các tiện ích mở rộng quảng cáo như liên kết trang web, chú thích và đoạn trích có cấu trúc để nâng cao giao diện quảng cáo của bạn và cung cấp giá trị bổ sung cho người dùng. Thử nghiệm với các định dạng quảng cáo khác nhau để nổi bật và phân biệt quảng cáo của bạn với các đối thủ cạnh tranh.

Cạnh tranh ngân sách:

 • Ngân sách quảng cáo hiện có có thể ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo của bạn, đặc biệt nếu đối thủ cạnh tranh của bạn có ngân sách đáng kể hơn để chi tiêu cho việc đặt giá thầu cho các vị trí quảng cáo hàng đầu.

Chiến lược: Tối ưu hóa chiến dịch của bạn để tối đa hóa tác động của ngân sách. Tập trung vào các từ khóa và nhóm quảng cáo có chuyển đổi cao, đồng thời đặt giá thầu phù hợp để tận dụng tối đa giá trị từ ngân sách của bạn. Cân nhắc phân bổ ngân sách theo chiến lược cho các chiến dịch có hiệu suất cao hoặc trong thời gian hoạt động cao điểm của người dùng.

Tính thời vụ và xu hướng:

 • Bối cảnh cạnh tranh có thể thay đổi dựa trên tính thời vụ hoặc xu hướng ngành, ảnh hưởng đến số tiền giá thầu và hiệu suất quảng cáo.

Chiến lược: Luôn cảnh giác và điều chỉnh các chiến lược của bạn dựa trên xu hướng theo mùa và biến động trong bối cảnh cạnh tranh. Lập kế hoạch trước cho giai đoạn cao điểm và điều chỉnh giá thầu và thông điệp của bạn để luôn phù hợp và cạnh tranh.

Phân tích đối thủ cạnh tranh:

 • Thường xuyên phân tích hiệu suất quảng cáo, trang đích và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Hiểu điểm mạnh và điểm yếu của họ để xác định cơ hội cải thiện trong các chiến dịch của riêng bạn.

Chiến lược: Sử dụng các công cụ và nền tảng để theo dõi các hoạt động, từ khóa và bản sao quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Phân tích các trang đích và đề nghị của họ để hiểu rõ hơn về các lĩnh vực khác biệt tiềm năng.

Những chiến lược giám sát và tối ưu hóa liên tục nào có thể tăng thứ hạng quảng cáo theo thời gian?

Giám sát và tối ưu hóa liên tục là điều cần thiết để tăng Xếp hạng quảng cáo theo thời gian và duy trì hiệu quả của các chiến dịch Google Ads của bạn. Dưới đây là các chiến lược chính để giám sát và tối ưu hóa liên tục:

 1. Thử nghiệm A / B: Thử nghiệm A / B liên quan đến việc tạo nhiều biến thể của quảng cáo và thử nghiệm chúng với nhau để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn. Thường xuyên chạy thử nghiệm A/B để xác định các biến thể quảng cáo thành công giúp thúc đẩy tỷ lệ nhấp (CTR) và chuyển đổi cao hơn.
 1. Tinh chỉnh từ khóa: Tối ưu hóa từ khóa là rất quan trọng để đảm bảo quảng cáo của bạn được hiển thị cho đối tượng phù hợp nhất. Liên tục tinh chỉnh và cập nhật danh sách từ khóa của bạn để nhắm mục tiêu các từ khóa có liên quan và chuyển đổi cao. Thường xuyên xem xét các báo cáo cụm từ tìm kiếm để xác định các cơ hội từ khóa mới và từ khóa phủ định để loại trừ các tìm kiếm không liên quan.
 1. Điều chỉnh giá thầu: Điều chỉnh giá thầu theo chiến lược cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như thời gian trong ngày, thiết bị, vị trí hoặc phân khúc đối tượng. Phân tích dữ liệu hiệu suất để xác định thời gian cao điểm và vị trí hoặc nhân khẩu học có tỷ lệ chuyển đổi cao.
 1. Tối ưu hóa điểm chất lượng: Việc cải thiện Điểm chất lượng sẽ tác động tích cực đến Xếp hạng quảng cáo và hiệu suất quảng cáo của bạn. Liên tục làm việc để nâng cao mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm trang đích và CTR dự kiến của bạn. Tối ưu hóa bản sao quảng cáo để phù hợp với từ khóa và nội dung trang đích của bạn.
 1. Thử nghiệm tiện ích mở rộng quảng cáo: Thử nghiệm với các tiện ích và định dạng quảng cáo khác nhau để tối đa hóa khả năng hiển thị và sự hấp dẫn của quảng cáo. Thử nghiệm các tiện ích mở rộng quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như liên kết trang web, chú thích và đoạn trích có cấu trúc, để xem tiện ích nào tạo ra kết quả tốt hơn.
 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Theo dõi hiệu suất và chiến lược quảng cáo của đối thủ cạnh tranh để xác định các cơ hội cải thiện trong các chiến dịch của riêng bạn. Phân tích từ khóa của đối thủ cạnh tranh, bản sao quảng cáo và tiện ích mở rộng quảng cáo để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và các lĩnh vực tiềm năng để tạo sự khác biệt.
Chia sẻ bài viết:

Nhà nước của nghệ thuật AI

Bắt đầu với Eskritor ngay!

Những bài viết liên quan

Hình ảnh màn hình máy tính hiển thị cuộc trò chuyện với GPT-3, được phủ bằng các sơ đồ minh họa các bước xử lý ngôn ngữ của AI
Eskritor

GPT-3 hoạt động như thế nào?

Các bước dưới đây giải thích cách hoạt động của GPT-3 để tạo phản hồi: Tại sao GPT-3 hữu ích? Dưới đây là danh sách các lý do tại sao

Một bản trình bày trực quan về kiến ​​trúc của ChatGPT, có mô hình máy biến áp cho phép khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ của nó
Eskritor

ChatGPT hoạt động như thế nào?

Ở cấp độ cao, ChatGPT là một mô hình học sâu sử dụng mạng thần kinh để tạo văn bản giống con người. Phiên bản cụ thể của mô hình,