Så skriver du annonstexter för Google Ads

en skärmdump av mätvärden för Google-annonser

Lär dig steg-för-steg-processen för att skapa övertygande annonstexter för Google Ads. Denna omfattande guide innehåller praktiska tips och strategier som hjälper dig att börja skriva annonstexter som fångar uppmärksamhet, engagerar din målgrupp och leder till konverteringar.

Vad är Google Ads?

Google Ads, tidigare känt som Google AdWords, är en plattform för onlineannonsering som utvecklats av Google. Det gör det möjligt för stora och små företag och annonsörer att skapa och visa annonser på olika Google och partnerwebbplatser för att nå sin målgrupp. Det är ett bra sätt för digital marknadsföring eftersom människor i genomsnitt gör 2,3 miljoner Google per sekund.

Vad kan jag göra med Google Ads?

Med Google Ads kan du skapa textbaserade annonser, displayannonser, videoannonser och appannonser. Dessa annonser kan visas på Google resultatsidor för sökmotorerSERPs), partnerwebbplatser inom Google Display-nätverk, YouTube, linkedIn och andra Google fastigheter.

Plattformen fungerar enligt en pay-per-click-modell (PPC-annons), där annonsörer bjuder på nyckelord som är relevanta för deras produkter eller tjänster. När användare söker efter dessa nyckelord visas annonserna, och annonsörerna debiteras endast när användarna klickar på deras annonser.

Vad erbjuder Google Ads?

De viktigaste komponenterna i Google Ads är

 1. Google: Annonsörer skapar annonskampanjer utifrån specifika mål, t.ex. att driva trafik till webbplatsen, generera leads, öka varumärkeskännedomen eller främja produktförsäljning. Varje kampanj kan innehålla flera annonsgrupper.
 2. Annonsgrupper: Annonsgrupper inom en kampanj organiserar annonser och sökord i specifika teman. Annonsörer kan gruppera relaterade sökord och skapa skräddarsydda annonstexter för att nå ut till specifika målgrupper.
 3. Annonsformat: Google Ads erbjuder en mängd olika annonsformat, inklusive textannonser, responsiva sökannonser, displayannonser, videoannonser, shoppingannonser och appreklamannonser. Med hjälp av dessa format kan annonsörer presentera sina budskap via olika medietyper i Google annonsnätverk.
 4. Nyckelord: Annonsörer väljer relevanta seo-nyckelord eller fraser som gör att deras annonser visas när användare söker efter dessa söktermer. Sökordsforskning och effektiv användning av matchningstyper bidrar till att säkerställa att annonser visas för den mest relevanta målgruppen.
 5. Spårning och optimering av annonsprestanda: Google Ads copy tillhandahåller omfattande spårnings- och rapporteringsverktyg för att mäta resultatet av annonskampanjer. Annonsörer kan övervaka mätvärden som visningar, klick, klickfrekvens, konverteringsfrekvens och avkastning på investeringen (ROI). Med hjälp av dessa uppgifter kan annonsörerna optimera sina kampanjer, förfina sina målgrupper och göra sina annonser mer effektiva.

Så skriver du annonstexter för Google Ads

Här är en steg för steg-guide för att skapa effektiva Google-annonstexter:

Förstå din målgrupp och dina mål

 • Innan du skriver annonstexter är det viktigt att ha en djup förståelse för din målgrupp och kampanjens mål.
 • Undersök din målgrupps demografi, intressen och smärtpunkter.
 • Klargör kampanjens mål, oavsett om det handlar om att driva trafik till webbplatsen, generera leads eller öka försäljningen. Denna kunskap kommer att styra ditt budskap och din ton.
 • Med Google Search kan du rikta in dig på aktiva sökare och köpare.

Fånga uppmärksamheten med en slagkraftig rubrik

 • Skapa en övertygande rubrik som fångar potentiella kunders uppmärksamhet.
 • Använd kraftfulla ord, ställ frågor eller gör djärva uttalanden som stämmer överens med deras behov eller önskningar.
 • Inkludera relevanta nyckelord och försök att väcka nyfikenhet eller brådska för att locka användare att klicka på din annons.

Lyft fram viktiga fördelar och unika säljargument

 • Kommunicera tydligt de viktigaste fördelarna och de unika försäljningsargumenten för din produkt eller tjänst.
 • Fokusera på hur ditt erbjudande löser problem, uppfyller behov eller ger värde till din målgrupp.
 • Använd kortfattat språk, specifika detaljer och övertygande språk för att förmedla värdeerbjudandet på ett effektivt sätt.
 • Specifika siffror och datum är också ett sätt att göra dina annonser mer specifika och trovärdiga.

Använd relevanta annonstillägg

 • Google Ads erbjuder olika annonstillägg, t.ex. webbplatslänkar, samtalstillägg och recensionstillägg.
 • Utnyttja dessa tillägg för att ge ytterligare information, öka synligheten och förbättra effektiviteten i din annonstext.
 • Välj tillägg som är relevanta för ditt företag och som ligger i linje med dina mål.

Inkludera en stark uppmaning till handling (CTA)

 • Kör annonstexter med en tydlig och övertygande uppmaning till handling (CTA).
 • Uppmuntra användarna att vidta den önskade åtgärden, t.ex. ”Köp nu”, ”Registrera dig idag” eller ”Läs mer”, eller nedräkning.
 • Se till att CTA:n sticker ut visuellt och skapa en känsla av brådska för att få användarna att reagera direkt.

Optimera för relevanta sökord

 • Identifiera och införliva relevanta nyckelord i din annonstext.
 • Se till att din annonstext stämmer överens med din målgrupps sökfrågor.
 • Använd dynamisk sökordsinmatning när det är lämpligt för att göra din annons mer relevant och anpassad till varje användares sökfråga.
 • Din landningssida bör också spegla sökintentionen och nyckelorden som finns i din annonstext.

Håll det kortfattat och tydligt

 • Google Ads har ofta teckenbegränsningar för rubriker och beskrivningar, så det är viktigt att din annonstext är kortfattad och tydlig.
 • Använd korta meningar, punktlistor och övertygande språk för att förbättra läsbarheten.
 • Undvik jargong eller komplicerat språk som kan förvirra eller avskräcka användarna.

Testa och förfina din annonstext

 • Testa regelbundet olika versioner av din annonstext för att identifiera det mest effektiva budskapet (a/b-testning).
 • Experimentera med variationer i rubriker, beskrivningar, CTA och annonstillägg.
 • Övervaka resultatet av dina annonser, inklusive klickfrekvens (CTR) och konverteringsfrekvens (CVR), och gör datadrivna optimeringar för att kontinuerligt förbättra ppc-kampanjens resultat.
 • En hög kvalitetspoäng för annonsen förbättrar din kostnad per konvertering, vilket ökar den totala avkastningen på investeringen i din Google.
Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som