Трябва ли да работите за компания с лоши отзиви?

Илюстрация на различни гледни точки, които трябва да се вземат предвид, когато се обмисля работа в компания с неблагоприятни отзиви.

Показателни ли са негативните отзиви за работната култура и стила на управление на компанията?

Да, отрицателните отзиви са показателни за ангажираността на служителите, работната култура и стила на управление на компанията. Обратната връзка от настоящи или бивши служители дава ценна информация за вътрешните практики на компанията, включително за това как се отнасят към служителите, как се справят с конфликти и проблеми с изпълнението и дали отдават приоритет на баланса между професионалния и личния живот.

Важно е да се отбележи, че негативните коментари не трябва да се приемат като единствен показател за културата и стила на управление на дадена компания, въпреки че те могат да показват някои червени знамена и негативен опит на недоволни служители по отношение на компанията. Преди да вземете решение за работа в дадена компания, е важно да разгледате редица фактори и гледни точки, включително да разговаряте с настоящи и бивши служители.

От друга страна, не приемайте положителните отзиви и оценките със звезди като единствен показател за дадена компания, когато решавате да кандидатствате за работа, тъй като те също могат да ви заблудят.

Дали отрицателните отзиви са основателна причина да се откажете от работа в дадена компания?

Отрицателните отзиви са основателна причина да не работите за дадена компания. Те показват проблемна работна култура, проблеми с управлението или други фактори, които могат да окажат отрицателно въздействие върху удовлетворението от работата ви. Въпреки това е важно да съберете допълнителна информация и да направите проучване, преди да вземете окончателно решение за бъдещия си работодател. Важно е също така да вземете предвид своите приоритети и цели, когато решавате дали да работите за компания с отрицателни отзиви. В крайна сметка решението за новата работа трябва да се основава на комбинация от фактори, включително репутацията на компанията, личните ценности и кариерните цели.

Онлайн отзивите обаче невинаги са достатъчни, за да се запознаете с фирмената култура, работната среда и удовлетвореността на бившите служители. Негативните коментари могат да заблудят кандидатите за работа по време на интервюто. Ето защо трябва да обмислите възможността да съберете повече информация за компанията от различни източници, като например отзиви от настоящи служители. Затова трябва да приемате онлайн отзивите като абсолютна истина, но с известна доза сол.

компания

Какви фактори трябва да вземете предвид, когато решавате дали да работите за компания с отрицателни отзиви?

 • Вашите приоритети и цели: Помислете за своите приоритети и цели. Търсите ли компания, която предлага добър баланс между професионалния и личния живот, възможности за развитие или определен тип фирмена култура? Определете дали компанията съответства на вашите приоритети и цели.
 • Отговорът на компанията: Проверете дали компанията е отговорила на негативните отзиви и дали е предприела стъпки за решаване на повдигнатите въпроси. Това показва желанието на компанията да се вслушва в обратната връзка и да прави промени. Освен това по време на интервюто обърнете внимание на отношението на мениджъра по наемането, тъй като то най-вече отразява степента на удовлетвореност на служителя в компанията.
 • Репутацията на компанията: Обърнете внимание на цялостната репутация на компанията в бранша и обществото. Имат ли добро реноме или са имали проблеми в миналото? Проверете отрасловите публикации, социалните медии и други източници, за да се запознаете по-добре с репутацията на компанията.
 • Вашата мрежа: Разговаряйте с настоящи или бивши служители, колеги или познати, които имат опит с потенциалния ви работодател. Техният опит е ценен за разбиране на културата, стила на управление и работната среда в компанията.

Къде да търсим онлайн отзиви за дадена компания?

Търсещите работа намират отзиви за компанията, с която смятат да работят, в няколко онлайн платформи и сайтове за отзиви. Някои от най-популярните включват:

 • Glassdoor.com: Glassdoor е уебсайт за търсене на работа и отзиви, който позволява на настоящи и бивши служители да оценяват и преглеждат компаниите въз основа на опита си с тях. Прегледите в Glassdoor не винаги са решаващи, но предлагат много отзиви за работодатели и е най-добре да проверите уебсайта, когато имате предложение за работа.
 • Всъщност: Това е платформа за търсене на работа, в която има отзиви за компаниите от настоящи и бивши служители.
 • Отзиви в Google: Потърсете компанията в Google и разгледайте нейния профил в Google My Business, за да видите отзиви, оставени от клиенти, потребители или служители.
 • Yelp: Това е платформа, която позволява на клиентите да оставят отзиви и оценки за бизнеси, включително компании.
 • Бюро за по-добър бизнес (BBB): Това е организация с нестопанска цел, която събира и споделя мненията на потребителите и оплакванията от фирми.
 • LinkedIn: LinkedIn разполага с функция, наречена „Страници на компанията“, в която можете да намерите прегледи и оценки на компании. Тези отзиви са предоставени от настоящи и бивши служители, които са работили в компанията.
 • Amazon: Amazon има отзиви за компанията в няколко уебсайта, включително Glassdoor, Indeed и LinkedIn. Тези отзиви са предоставени от настоящи и бивши служители, които са работили в Amazon, и предоставят информация за културата на компанията, работната среда, управленските практики, както и за възнагражденията и придобивките.
 • Платформи на социалните медии – проверете акаунтите на компанията в социалните медии, за да получите повече информация за нея.

Често задавани въпроси

Какви са рисковете и ползите от това да работите за компания с лоши отзиви?

Рисковете включват токсична работна среда, ограничени възможности за растеж и високо ниво на текучество. Въпреки това работата в компания с отрицателни отзиви също предоставя възможности за придобиване на ценни умения и опит в предизвикателна среда.

Споделяне на публикацията:

Най-съвременните технологии за автоматична идентификация.

Започнете работа с Eskritor сега!

Свързани статии

Изображение на компютърен екран, показващ разговор с GPT-3, с диаграми, илюстриращи етапите на езиковата обработка на AI.
Eskritor

Как действа GPT-3?

Стъпките по-долу обясняват как GPT-3 работи, за да генерира отговори: Защо е полезен GPT-3? Ето списък с причините, поради които GPT-3 е полезен: Каква е историята на GPT-3? Разработването на

Визуална диаграма, показваща данни, свързани с влиянието на AI върху пазара на труда за автори на съдържание
Eskritor

Ще замени ли AI авторите на съдържание?

Да, писателите с изкуствен интелект могат да заменят някои писатели, но никога не могат да заменят добрите писатели. Тя ще замени някои видове работа по писане. Генераторите на съдържание с

Визуално представяне на архитектурата на ChatGPT с модела на трансформатора, който позволява разбирането на езика и генерирането му
Eskritor

Как работи ChatGPT?

На високо ниво ChatGPT е модел за дълбоко обучение, който използва невронна мрежа за генериране на текст, подобен на човешкия. Конкретната версия на модела, ChatGPT-3, се основава на техника, наречена