Lär dig att parafrasera i MLA-format med den här stegvisa guiden för att undvika plagiat och visa att du kan följa akademiska standarder genom att använda korrekt MLA-citeringsstil.

Steg-för-steg-guide om hur man parafraserar i MLA

Steg 1: Läs källmaterialet noggrant

Det första steget i parafrasering är att läsa källmaterialet noggrant. Se till att du förstår de viktigaste punkterna och idéerna i texten.

Steg 2: Identifiera de viktigaste punkterna

Identifiera de viktigaste punkterna och idéerna i texten. Du kan understryka eller framhäva dem för att få dem att framträda.

Steg 3: Skriv om texten med egna ord.

Skriv om texten med dina egna ord. Försök att förklara huvudpunkterna och idéerna på ett annat sätt. Se till att du inte kopierar några ord eller fraser från originaltexten.

Steg 4: Kontrollera att det är korrekt

Kontrollera att din parafras är korrekt genom att jämföra den med originaltexten. Kontrollera att du inte har ändrat innebörden av den ursprungliga texten.

Steg 5: Ange dina källor

Ange dina källor med hjälp av MLA-stilen. Ange författarens namn, verkets titel, publiceringsdatum och sidnummer. Du kan använda citeringar i texten eller inkludera den parafraserade informationen på sidan Works Cited.

parafras i MLA

Hur du citerar källor i ditt MLA-arbete

Förutom att parafrasera är det viktigt att ange dina källor i MLA-stil för att undvika plagiat och ge upphovsmannen kredit. Här är några riktlinjer att följa när du citerar källor i dina texter:

Citeringar i texten

Sidan ”Works Cited” (citerade verk)

Riktlinjer för formatering

Varför är det viktigt att parafrasera i MLA?

MLA-formatet kräver att författare citerar källor och undviker plagiat. Att parafrasera är ett bra sätt att använda information från källor utan att kopiera den ordagrant, och det hjälper dig att se till att du inte plagierar och att du anger den ursprungliga källan.

Vad är omskrivning?

Parafrasering innebär att du återger någon annans idéer eller tankar med dina egna ord utan att ändra deras innebörd. Det är en teknik som används för att skriva originellt innehåll genom att använda befintlig information. Du kan ändra orden med deras synonymer och ändra strukturen på meningarna.

Vad är MLA?

Modern Language Association (MLA) är en stilguide som ger riktlinjer för hur man formaterar artiklar och citerar källor inom humaniora. Den innehåller riktlinjer för hur man formaterar uppsatsen, citerar källor och skapar en lista över citerade arbeten.

Ofta ställda frågor

Kan jag använda samma ord som originalkällan när jag parafraserar i MLA?

Nej, du bör undvika att använda samma ord som originaltexten när du parafraserar i MLA. I stället bör du formulera om idéerna med dina egna ord, samtidigt som du behåller den ursprungliga innebörden och avsikten.

Är det nödvändigt att inkludera sidnummer i MLA-textcitat?

Ja, sidnummer krävs vanligtvis i MLA-textcitat, om inte källan saknar sidnummer (t.ex. en webbplats).

Kan jag parafrasera en hel artikel eller ett forskningsdokument i min uppsats?

Nej, det är i allmänhet ingen bra idé att parafrasera en hel artikel eller ett kapitel i en bok i din uppsats. I stället bör du fokusera på att sammanfatta de viktigaste idéerna och argumenten och endast parafrasera specifika citat eller exempel som är relevanta för din analys.

Vad ska jag göra om jag är osäker på hur jag ska parafrasera en källa korrekt i MLA?

Om du inte är säker på hur du ska parafrasera en källa på rätt sätt enligt MLA är det en bra idé att konsultera MLA Handbook 8th edition eller en citatguide. Du kan också vända dig till din lärare eller en skrivhandledare för att få hjälp.