Hur man parafraserar i MLA

En bild som visar en jämförelse sida vid sida mellan en originaltext och dess parafraserade version med en MLA-citering.

Lär dig att parafrasera i MLA-format med den här stegvisa guiden för att undvika plagiat och visa att du kan följa akademiska standarder genom att använda korrekt MLA-citeringsstil.

Steg-för-steg-guide om hur man parafraserar i MLA

 1. Steg 1: Läs källmaterialet noggrant
 2. Steg 2: Identifiera de viktigaste punkterna
 3. Steg 3: Skriv om texten med egna ord.
 4. Steg 4: Kontrollera att det är korrekt
 5. Steg 5: Ange dina källor

Hur du citerar källor i ditt MLA-arbete

Förutom parafrasering är det viktigt att ange dina källor i MLA-stil för att undvika plagiering och ge kredit till den ursprungliga författaren. Här är några riktlinjer att följa när du citerar källor i dina texter:

Citeringar i texten

 • Citeringar i texten används för att ange en källa i texten i din uppsats. De innehåller författarens efternamn och det sidnummer där informationen hittades. Till exempel: Enligt Smith är ”omskrivning en viktig färdighet” (15).
 • Om du citerar en källa med flera författare ska du ange deras efternamn i citatet. Till exempel: (Jones, Smith och Lee 25)
 • Om det inte finns några sidnummer, t.ex. på en webbplats eller i en onlineartikel, kan du använda författarens namn eller en förkortad titelversion i citatet. Till exempel:
 • Citatet ska stå på en ny rad, med en halv centimeter inskjutet från vänstermarginalen och med bibehållet dubbelt avstånd.
 • Angivelsetecken används för att ange när du citerar någon annans ord direkt eller när du hänvisar till en specifik fras eller term.

Sidan ”Works Cited” (citerade verk)

 • Sidan ”Works Cited” är en separat sida i slutet av din uppsats där du listar alla källor som du har använt i din text.
 • Varje post ska innehålla författarens namn, verkets titel, information om publikation och publikationsmedium (t.ex. tryckt eller webb).

Riktlinjer för formatering

 • När du formaterar din uppsats och dina citat i MLA-stil finns det särskilda riktlinjer. Det gäller bland annat att använda text med dubbelt radavstånd, 12 punkters typsnitt och 1 tum marginal. Dessutom ska alla källor som citeras i texten anges på sidan ”Works Cited”, och sidan ”Works Cited” ska märkas med rubriken ”Works Cited” och centreras högst upp.
 • Genom att följa dessa riktlinjer kan du se till att din text citeras på ett adekvat sätt och undviker plagiering.
 • Du kan inkludera mer än ett citat i en enda parentes. Detta gör du genom att citera varje verk och sedan använda semikolon för att separera varje citat.
parafras i MLA

Vad är MLA?

Modern Language Association (MLA) är en stilguide som ger riktlinjer för hur man formaterar artiklar och citerar källor inom humaniora. Den innehåller riktlinjer för hur man formaterar uppsatsen, citerar källor och skapar en lista över citerade arbeten.

Ofta ställda frågor

Kan jag använda exakt samma ord som i originalkällan när jag parafraserar i MLA?

Nej, du bör undvika att använda exakt samma ord som i originaltexten när du parafraserar i MLA. I stället bör du formulera om idéerna med dina egna ord, samtidigt som du behåller den ursprungliga innebörden och avsikten.

Är det nödvändigt att inkludera sidnummer i MLA-textcitat?

Ja, sidnummer krävs vanligtvis i MLA-textcitat om inte källan saknar sidnummer (t.ex. en webbplats).

Kan jag parafrasera en hel artikel eller ett forskningsdokument i min uppsats?

Nej, det är i allmänhet ingen bra idé att parafrasera en hel artikel eller ett kapitel i en bok i din uppsats. I stället bör du fokusera på att sammanfatta de viktigaste idéerna och argumenten och endast parafrasera specifika citat eller exempel som är relevanta för din analys.

Vad ska jag göra om jag är osäker på hur jag ska parafrasera en källa i MLA?

Om du är osäker på hur du parafraserar en källa i MLA är det en god idé att konsultera MLA Handbook 8th edition eller citeringsguiden. Du kan också vända dig till din lärare eller en skrivhandledare för att få hjälp.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som