Lær hvordan du parafraserer i MLA-format med denne trinnvise veiledningen for å unngå plagiering og demonstrer din evne til å følge akademiske standarder ved å bruke riktig MLA-siteringsstil.

Trinn-for-trinn veiledning om hvordan du omskriver i MLA

Trinn 1: Les kildematerialet nøye

Det første trinnet i parafraseringen er å lese kildematerialet nøye. Sørg for at du forstår hovedpunktene og ideene som presenteres i teksten.

Trinn 2: Identifiser nøkkelpunktene

Identifiser nøkkelpunktene og ideene som presenteres i teksten. Du kan understreke eller fremheve dem for å få dem til å skille seg ut.

Trinn 3: Skriv om teksten med dine egne ord

Skriv om teksten med dine egne ord. Prøv å forklare hovedpunktene og ideene på en annen måte. Pass på at du ikke kopierer noen ord eller setninger fra originalteksten.

Trinn 4: Sjekk for nøyaktighet

Sjekk nøyaktigheten til omskrivningen din ved å sammenligne den med originalteksten. Pass på at du ikke har endret betydningen av originalteksten.

Trinn 5: Oppgi kildene dine

Oppgi kildene dine ved å bruke MLA-siteringsstilen. Ta med forfatterens navn, tittelen på verket, publiseringsdatoen og sidetall. Du kan bruke sitater i teksten eller inkludere omskrevet informasjon på Works Cited-siden.

parafrase-i-MLA

Hvordan sitere kilder i MLA-skrivingen

I tillegg til parafrasering er det viktig å sitere kildene dine i MLA-stil for å unngå plagiering og gi kreditt til den opprinnelige forfatteren. Her er noen retningslinjer du bør følge når du siterer kilder i skrivingen din:

Sitater i teksten

Verker sitert side

Retningslinjer for formatering

Hvorfor er det viktig å omskrive i MLA?

MLA-format krever at forfattere siterer kilder og unngår plagiering. Parafrasering er en fin måte å bruke informasjon fra kilder på uten å kopiere dem ord for ord, og det bidrar til å sikre at du ikke plagierer og gir originalkilden.

Hva er parafrasering?

Parafrasering betyr å gjenta andres ideer eller tanker med dine egne ord uten å endre betydningen. Det er en teknikk som brukes til å skrive originalt innhold ved å bruke eksisterende informasjon. Du kan endre ordene med deres synonymer og strukturen til setninger.

Hva er MLA?

Modern Language Association (MLA) er en stilguide som gir retningslinjer for formatering av artikler og sitering av kilder innen humaniora. Den inkluderer retningslinjer for formatering av papiret, sitering av kilder og oppretting av en verk sitert-liste.

ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke de samme ordene som originalkilden når jeg omskriver i MLA?

Nei, du bør unngå å bruke de samme ordene som den opprinnelige passasjen når du parafraserer i MLA. I stedet bør du omformulere ideene med dine egne ord mens du fortsatt opprettholder den opprinnelige meningen og intensjonen.

Er det nødvendig å inkludere sidetall i MLA-henvisninger i teksten?

Ja, sidetall kreves vanligvis i MLA-siteringer i tekst, med mindre kilden ikke har sidetall (for eksempel et nettsted).

Kan jeg omskrive en hel artikkel eller forskningsartikkel i papiret mitt?

Nei, det er generelt ikke en god idé å omskrive en hel artikkel eller bokkapittel i avisen din. I stedet bør du fokusere på å oppsummere hovedideene og argumentene og bare parafrasere spesifikke sitater eller eksempler som er relevante for analysen din.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg ikke er sikker på hvordan jeg skal parafrasere en kilde på riktig måte i MLA?

Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal parafrasere en kilde på riktig måte i MLA, er det en god idé å konsultere MLA Handbook 8. utgave eller siteringsveiledning. Du kan også kontakte instruktøren din eller en skriveveileder for å få hjelp.