Õppige selle samm-sammult koostatud juhendi abil, kuidas MLA-vormingus parafraseerida, et vältida plagiaati ja näidata oma võimet järgida akadeemilisi standardeid, kasutades õiget MLA viitamisstiili.

Samm-sammult juhend, kuidas MLA-siseselt parafraseerida

1. samm: lugege hoolikalt algmaterjali

Esimene samm parafraseerimisel on allikmaterjali hoolikas lugemine. Veenduge, et saate aru tekstis esitatud põhipunktidest ja ideedest.

2. samm: võtmepunktide kindlaksmääramine

Tuvastage tekstis esitatud põhipunktid ja -ideed. Saate neid alla kriipsutada või esile tõsta, et need oleksid silmapaistvad.

3. samm: Kirjutage tekst ümber oma sõnadega.

Kirjutage tekst ümber oma sõnadega. Proovige selgitada peamisi punkte ja ideid erinevalt. Veenduge, et te ei kopeeri ühtegi sõna või fraasi originaaltekstist.

4. samm: täpsuse kontrollimine

Kontrollige oma parafraasi õigsust, võrreldes seda originaaltekstiga. Veenduge, et te ei ole muutnud algse teksti tähendust.

5. samm: Viita oma allikatele

Tsiteerige oma allikaid, kasutades MLA viitamisstiili. Lisage autori nimi, teose pealkiri, avaldamiskuupäev ja leheküljenumbrid. Võite kasutada tekstisiseseid viiteid või lisada parafraseeritud teabe viidatud tööde leheküljele.

parafraseerimine-MLAs

Kuidas viidata allikatele oma MLA-kirjutuses

Lisaks parafraseerimisele on oluline viidata oma allikatele MLA stiilis, et vältida plagiaati ja anda originaalautorile tunnustust. Siin on mõned suunised, mida järgida allikatele viitamisel oma kirjutistes:

Tsitaadid tekstisiseselt

Viidatud teosed lehekülg

Vormindamise suunised

Miks on MLA-s oluline parafraseerida?

MLA-vorming nõuab, et autorid viitaksid allikatele ja väldiksid plagiaati. Parafraseerimine on suurepärane võimalus kasutada allikatest pärit teavet ilma neid sõna-sõnalt kopeerimata ning see aitab tagada, et te ei plagieeri ja annate originaalallika.

Mis on parafraasimine?

Parafraseerimine tähendab kellegi teise ideede või mõtete ümberjutustamist oma sõnadega, muutmata nende tähendust. See on tehnika, mida kasutatakse originaalse sisu kirjutamiseks, kasutades olemasolevat teavet. Saate muuta sõnade sünonüüme ja lausete struktuuri.

Mis on MLA?

Modern Language Association (MLA) on stiilijuhend, mis annab suuniseid dokumentide vormistamiseks ja allikate viitamiseks humanitaarteadustes. See sisaldab juhiseid töö vormistamiseks, allikate viitamiseks ja viidatud tööde loetelu koostamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma võin MLA-siseselt parafraseerides kasutada samu sõnu kui originaalallikas?

Ei, MLA-siseselt parafraseerides tuleks vältida samade sõnade kasutamist kui originaalkirjelduses. Selle asemel peaksite sõnastama ideed ümber oma sõnadega, säilitades samas algse tähenduse ja kavatsuse.

Kas MLA tekstisisestes tsitaatides on vaja lisada leheküljenumbreid?

Jah, leheküljenumbrid on tavaliselt MLA tekstisiseste viidete puhul nõutavad, välja arvatud juhul, kui allikas ei ole leheküljenumbreid (näiteks veebisait).

Kas ma võin oma töös parafraseerida tervet artiklit või uurimustööd?

Ei, üldiselt ei ole hea mõte parafraseerida oma töös tervet artiklit või raamatu peatükki. Selle asemel peaksite keskenduma peamiste ideede ja argumentide kokkuvõttele ning parafraseerima ainult konkreetseid tsitaate või näiteid, mis on teie analüüsi jaoks olulised.

Mida peaksin tegema, kui ma ei ole kindel, kuidas allikat MLA-s korrektselt parafraseerida?

Kui te ei ole kindel, kuidas allikat MLA-s korrektselt parafraseerida, on hea mõte tutvuda MLA käsiraamatu 8. väljaande või tsitaatimisjuhendiga. Võite pöörduda abi saamiseks ka oma õppejõu või kirjutamise juhendaja poole.