Kako izboljšati ustreznost oglasov Google Ads

ustreznost oglasov v oglasih Google

V dinamičnem okolju digitalnega trženja in e-trgovine je doseganje uspeha v Google Ads več kot samo ponujanje. Ustreznost oglasa, temelj učinkovitega oglaševanja, ima ključno vlogo pri optimizaciji uspešnosti oglasa, oceni kakovosti in nazadnje pri uvrstitvi oglasa v zelo konkurenčnem svetu kampanj PPC (Pay-Per-Click). Dobro strukturiran račun Google Ads in strateška uskladitev z namenom uporabnika lahko pomenita razliko med povprečno in uspešno kampanjo v iskalniku Google. V tem blogu se bomo poglobili v strategije in spoznanja, ki oglaševalcem omogočajo, da izboljšajo oceno kakovosti Google Ads, izboljšajo ustreznost oglasov, se orientirajo v zapletenosti Google Ads (prej znanega kot AdWords) in izkoristite sinergijo med PPC in SEO, hkrati pa pojasnite pomen ocene ustreznosti za učinkovitejše digitalno trženje.

Zakaj je relevantnost oglasov v Google Ads ključnega pomena?

Ustreznost oglasov je ključni vidik Google Ads, ki je zelo pomemben za uspeh oglaševalskih kampanj. Pomeni, kako natančno se oglas ujema z namenom, interesi in potrebami ciljne skupine. Ustreznost oglasa v bistvu določa, kako dobro se vaš oglas odziva na uporabnike, ki aktivno iščejo določene izdelke, storitve ali informacije.

Pomembnost oglasov v Google Ads je večplastna. Zakaj je to tako pomembno:

 • Izboljšanje uporabniške izkušnje: Google si prizadeva za pozitivno uporabniško izkušnjo. K temu prispevajo oglasi, ki so ustrezni za iskalne poizvedbe uporabnikov, saj zagotavljajo dragocene informacije, ki jih uporabniki aktivno iščejo. Zaradi te ustreznosti je prehod od iskalne poizvedbe k vsebini oglasa nemoten, zato je bolj verjetno, da bodo uporabniki sodelovali z oglasom in našli tisto, kar iščejo.
 • Višje ocene kakovosti: Google ocena kakovosti je metrika, ki ocenjuje kakovost vaših oglasov, ključnih besed in pristajalnih strani. Ustreznost oglasov je ključna sestavina te ocene. Če so vaši oglasi zelo ustrezni za iskalne poizvedbe uporabnikov, vas Google nagradi z višjo oceno kakovosti.
 • Stroškovna učinkovitost: Ustreznost oglasa neposredno vpliva na stroške na klik (CPC) vaše kampanje. Če so vaši oglasi ustrezni, je večja verjetnost, da boste dosegli višje ocene kakovosti, kar lahko privede do nižjih cen CPC.
 • Povečanje učinkovitosti oglasov: Oglasi, ki ustrezajo potrebam uporabnikov, imajo večjo verjetnost, da bodo pritegnili klike potencialnih strank, ki jih vaša ponudba resnično zanima. Tako se izboljšajo stopnje klikov, stopnje konverzij in na koncu tudi donosnost naložbe.
 • Uspeh pri dražbi oglasov: Google Ads deluje na podlagi sistema dražbe, kjer oglaševalci tekmujejo za umestitev oglasov. Ustreznost oglasov ima v tem postopku dražbe ključno vlogo. Ne zmaga le tisti, ki ponudi največ, temveč Google upošteva tudi ustreznost oglasa in pričakovano stopnjo klikov.

Kako Google meri ustreznost oglasov?

Google meri ustreznost oglasa s kombinacijo dejavnikov, ki ocenjujejo usklajenost med oglasom, ključnimi besedami, pristajalnimi stranmi in uporabniško izkušnjo. Ti dejavniki skupaj prispevajo k oceni kakovosti, dodeljeni oglasom, ki vpliva na vidnost oglasa, ceno na klik in celotno uspešnost kampanje. Tukaj je razčlenjeno, kako Google ocenjuje ustreznost oglasov:

 • Ustreznost ključnih besed: Ključne besede, ki jih ciljate, imajo ključno vlogo pri ocenjevanju ustreznosti oglasov. Google ocenjuje, kako zelo se izbrane ključne besede ujemajo z namenom iskanja uporabnika. Oglasi, ki vključujejo ustrezne ključne besede in različice, se bodo iskalcem bolj verjetno zdeli koristni.
 • Ustreznost oglasne kopije: Besedilo oglasa, vključno z naslovi in opisi, mora biti v skladu z namenom iskanja uporabnika in ciljnimi ključnimi besedami. Google v besedilu oglasa preveri prisotnost uporabnikovih iskalnih izrazov, s čimer zagotovi, da oglas neposredno naslavlja tisto, kar uporabnik išče.
 • Izkušnje s pristajalno stranjo: Ciljna stran, na katero vodi oglas, je ključni element ocenjevanja ustreznosti oglasa. Google ocenjuje, ali pristajalna stran uporabnikom zagotavlja brezhibno in ustrezno izkušnjo. Ciljna stran mora vsebovati vsebino, izdelke ali storitve, obljubljene v oglasu.
 • Ustreznost razširitev oglasov: Razširitve oglasov so dodatne informacije, ki izboljšajo vaše oglase, kot so povezave do spletnega mesta, klici in strukturirani utrinki. Google oceni, ali te razširitve prispevajo k splošni ustreznosti in uporabnosti oglasa.
 • Stopnja prodornosti klikov (CTR): CTR vašega oglasa – razmerje med kliki in prikazi – je posredni kazalnik ustreznosti oglasa. Če uporabniki pogosteje klikajo na oglas, to pomeni, da vaš oglas dobro ustreza njihovemu namenu iskanja.

Kakšna je vloga ocene kakovosti pri ustreznosti oglasov?

Ocena kakovosti je ključna metrika v Google Ads, ki meri splošno kakovost in ustreznost vaših oglasov, ključnih besed in pristajalnih strani. Predstavljena je kot število od 1 do 10, pri čemer 10 pomeni najvišjo oceno. Ocena kakovosti neposredno vpliva na uspešnost oglasov, njihovo pozicioniranje in stroške v platformi Google Ads.

Ocena kakovosti je sestavljena iz treh glavnih sestavin:

 • Ustreznost oglasov: Ta komponenta ocenjuje, kako natančno se vaš oglas ujema z namenom iskanja uporabnika in ključnimi besedami, na katere ciljate. Ustreznost oglasa meri, ali vsebina oglasa neposredno odgovarja na poizvedbo uporabnika, in zagotavlja, da so uporabnikom predstavljeni ustrezni in smiselni oglasi.
 • Pričakovana stopnja klikov (CTR): Ta komponenta ocenjuje verjetnost, da bo vaš oglas kliknjen, ko bo prikazan za določeno ključno besedo. Upošteva pretekle podatke o uspešnosti in primerja stopnjo klikov vašega oglasa z drugimi oglasi, ki ciljajo na isto ključno besedo. Višji pričakovani CTR pomeni, da bo vaš oglas verjetno bolj ustrezen in privlačen za uporabnike.
 • Izkušnje s pristajalno stranjo: Ta komponenta ocenjuje kakovost in ustreznost pristajalne strani, na katero vodi oglas. Upošteva dejavnike, kot so hitrost nalaganja strani, prijaznost do mobilnih naprav, ustrezna vsebina in enostavna navigacija. Pozitivna izkušnja pristajalne strani zagotavlja, da uporabniki po kliku na oglas najdejo tisto, kar iščejo.

Povezava med oceno kakovosti in ustreznostjo oglasov je zelo pomembna. Ustreznost oglasa je eden ključnih dejavnikov, ki prispevajo k oceni kakovosti. Če je vaš oglas zelo ustrezen za iskalne poizvedbe uporabnikov, je ocena kakovosti višja. Google namreč ceni oglase, ki uporabnikom zagotavljajo ustrezne in uporabne informacije, kar je v skladu z njegovim ciljem zagotavljanja pozitivne iskalne izkušnje. Visoka ocena kakovosti odraža, da vaša oglaševalska kampanja izpolnjuje pričakovanja uporabnikov in prinaša dodano vrednost.

Učinki ocene kakovosti na uspešnost in stroške oglasov so pomembni:

 • Umeščanje oglasov: Oglasi z višjimi ocenami kakovosti lahko dosežejo boljše pozicije oglasov na straneh z rezultati iskalnikov, tudi če ponujajo manj kot konkurenti. Google želi namreč uporabnikom zagotoviti najbolj ustrezne in dragocene rezultate. Tako se lahko oglas z visoko oceno kakovosti prikaže nad oglasi z nižjimi ocenami kakovosti, kar poveča njegovo vidnost in možnost klikov.
 • Stroški na klik (CPC): Ocena kakovosti neposredno vpliva na stroške na klik. Če je vaša ocena kakovosti visoka, pogosto plačate manj za vsak klik. To pomeni, da lahko vaš oglas tudi z nižjo ponudbo prekaša konkurente z višjimi ponudbami, vendar nižjimi ocenami kakovosti. V bistvu lahko visoka ocena kakovosti privede do prihrankov pri stroških, hkrati pa ohrani ali celo izboljša pozicioniranje oglasov.
 • Razširitve in oblike oglasov: Visoke ocene kakovosti lahko omogočijo tudi pogostejše prikazovanje razširitev in formatov oglasov. Te razširitve in oblike povečajo vidnost in privlačnost oglasov, kar lahko privede do boljše učinkovitosti in višje stopnje klikov.
 • Uspešnost in donosnost oglasov: Oglasi z visokimi ocenami kakovosti bodo bolj verjetno ustvarili klike uporabnikov, ki jih vaša ponudba resnično zanima. To izboljša splošno učinkovitost oglaševalskih kampanj in poveča verjetnost konverzij ter s tem poveča donosnost naložbe.

Katere tehnike raziskovanja ključnih besed optimizirajo ustreznost oglasov?

Raziskovanje ključnih besed je temeljni korak pri optimizaciji ustreznosti oglasov v Google Ads. Gre za postopek prepoznavanja najustreznejših in najučinkovitejših ključnih besed, ki jih bodo uporabniki verjetno iskali, ko bodo iskali izdelke, storitve ali informacije, povezane z vašo ponudbo. Predstavljamo vam, kako lahko s tehnikami raziskovanja ključnih besed optimizirate ustreznost oglasov:

 • Razumevanje namena uporabnika: Za uskladitev oglasov z namenom uporabnika je treba razumeti motivacijo, ki se skriva za iskalnimi poizvedbami uporabnikov. Raziskovanje ključnih besed, ki odražajo različne faze nakupne poti, vam pomaga prilagoditi oglasna sporočila tem posebnim potrebam.
 • Uporabite orodja za raziskovanje ključnih besed: Orodja, kot je Google Keyword Planner, so neprecenljiva za prepoznavanje ustreznih ključnih besed. To orodje omogoča vpogled v obseg iskanja, konkurenco in povezane ključne besede.
 • Osredotočite se na ključne besede z dolgim repom: Ključne besede dolgega repa so daljše, bolj specifične fraze, ki jih uporabniki pogosto iščejo, ko so bližje odločitvi. Te ključne besede lahko vodijo k večji ustreznosti oglasov, saj kažejo jasnejši namen.
 • Negativne ključne besede: Med raziskovanjem ključnih besed opredelite tudi negativne ključne besede – izraze, ki niso pomembni za vašo ponudbo. Dodajanje negativnih ključnih besed preprečuje, da bi se vaši oglasi prikazovali pri nepomembnih iskanjih, kar izboljša splošno ustreznost vaše kampanje.
 • Tesno združite ključne besede: Ključne besede organizirajte v tesno tematsko povezane oglasne skupine. Vsaka oglasna skupina se mora osredotočiti na določeno temo ali kategorijo izdelkov.
 • Analizirajte konkurenčne ključne besede: Raziskovanje konkurenčnih ključnih besed lahko omogoči vpogled v to, kateri izrazi so pomembni v vaši panogi.
 • Poravnava pristajalne strani: Ključne besede, ki jih izberete, morajo biti ustrezne ne le za vaš oglas, temveč tudi za pristajalno stran, na katero bodo uporabniki prišli po kliku. Poskrbite, da bo vsebina na pristajalni strani neposredno povezana s ključnimi besedami, na katere se osredotočate, in tako ustvarite celovito in ustrezno uporabniško izkušnjo.
 • Izkoristite razširitve oglasov: Uporabite razširitve oglasov, da zagotovite dodatne informacije, ki povečajo ustreznost oglasov.

Kako lahko uskladite oglasno kopijo za večjo ustreznost?

Usklajevanje besedila oglasa s ključnimi besedami in namenom uporabnika je ključnega pomena za doseganje boljše ustreznosti oglasa. Če besedilo oglasa natančno odraža jezik in namen ključnih besed, na katere se osredotočate, ustvarite celovito izkušnjo za uporabnike in povečate verjetnost sodelovanja. V nadaljevanju so predstavljene strategije, ki vam bodo pomagale oblikovati oglasno besedilo, ki bo čim bolj relevantno:

 • Vključitev ključne besede: Vključite ciljne ključne besede v besedilo oglasa, zlasti v naslove in opise. To uporabnikom sporoča, da oglas neposredno odgovarja na njihove iskalne poizvedbe. Zaradi ključnih besed v besedilu oglasa bo vaš oglas izstopal kot ustrezna rešitev za njihove potrebe.
 • Poudarite edinstvene prodajne točke (USP): V besedilu oglasa morate predstaviti, kaj vaš izdelek ali storitev razlikuje od konkurence. Jasno predstavite svoje edinstvene prednosti in funkcije, ki ustrezajo potrebam uporabnika.
 • Bodite natančni in jasni: Uporabite jedrnat jezik, ki jasno sporoča vaše sporočilo. Izogibajte se nejasnim ali preveč splošnim izjavam. Specifičnost se odziva pri uporabnikih in povečuje ustreznost oglasa.
 • Vključite poziv k akciji (CTA): Močan CTA uporabnike usmerja, kaj naj storijo v nadaljevanju. Uporabite uporabne glagole, ki uporabnike spodbujajo, da kliknejo, izvedo več, nakupujejo ali raziskujejo. Jasen CTA poveča ustreznost oglasa, saj uporabnike usmerja k želenemu rezultatu.
 • Izkoristite razširitve oglasov: Razširitve oglasov zagotavljajo dodaten prostor za posredovanje več informacij. Uporabite jih za povečanje ustreznosti oglasov s prikazom posebnih izdelkov, ugodnosti ali ponudb, ki ustrezajo namenu uporabnika.
 • Testiranje A/B: Neprestano preizkušajte različne različice svojega oglasnega besedila, da bi ugotovili, katere različice imajo najboljši odziv pri vašem občinstvu. S testiranjem A/B lahko sčasoma izboljšate sporočila in izboljšate njihovo ustreznost.
 • Ujemanje vsebine pristajalne strani: Prepričajte se, da je vsebina, obljubljena v besedilu oglasa, prikazana na pristajalni strani. Skladnost med vsebino oglasa in pristajalne strani izboljša uporabniško izkušnjo in ustreznost.

Kaj so razširitve oglasov in kako izboljšajo ustreznost?

Razširitve oglasov so dodatne informacije, ki jih lahko dodate Google Ads, da zagotovite več konteksta, spodbudite interakcijo in povečate ustreznost oglasov. Oglas razširijo z dodatnimi podrobnostmi, kar uporabnikom daje več razlogov za klik na oglas in sodelovanje z vašim podjetjem. Razširitve oglasov imajo ključno vlogo pri izboljšanju ustreznosti oglasov, saj uporabnikom ponujajo več informacij, prilagojenih njihovim posebnim potrebam. Predstavljamo vam, kako razširitve oglasov povečajo ustreznost, ter nekaj najboljših praks za njihovo izbiro in prilagajanje:

Prednosti razširitev oglasov pri izboljšanju relevantnosti:

 • Večja prepoznavnost: Zaradi razširitev oglasov je vaš oglas večji in vidnejši ter zavzame več prostora na strani z rezultati iskalnika. Večja vidnost pritegne več pozornosti na vaš oglas, zato je verjetnost, da bo kliknjen, večja.
 • Izboljšane informacije: Razširitve oglasov vam omogočajo, da navedete dodatne informacije, ki se morda ne prilegajo omejenemu številu znakov v besedilu oglasa. Zaradi dodatnega konteksta je lahko oglas za uporabnike privlačnejši in ustreznejši.
 • Ustreznost namenu uporabnika: Različne razširitve oglasov so namenjene različnim namenom uporabnikov. Z izbiro razširitev, ki ustrezajo namenu uporabnika, zagotovite ustrezne informacije, ki neposredno odgovarjajo na potrebe uporabnikov.
 • Poziv k akciji: Številne razširitve oglasov vključujejo poziv k dejanju (CTA), ki uporabnike usmerja, kaj naj storijo v nadaljevanju. To uporabnikom pomaga pri usmerjanju k želenemu rezultatu, s čimer se izboljša ustreznost oglasa.
 • Kontekstualne informacije: Razširitve oglasov lahko vsebujejo posebne informacije, kot so lokacija, kontaktni podatki, cene in drugo. Te kontekstualne informacije povečajo ustreznost vašega oglasa, saj uporabnikom ponujajo takojšnje odgovore na njihove poizvedbe.

Najboljše prakse za razširitve oglasov:

 • Izberite ustrezne razširitve: Izberite razširitve oglasov, ki so skladne s cilji kampanje in ustrezajo potrebam vašega občinstva. Če na primer vodite lokalno podjetje, so razširitve lokacije zelo pomembne.
 • Prilagodite se namenu uporabnika: Prilagodite razširitve oglasov tako, da ustrezajo namenu uporabnika. Če uporabniki iščejo določene izdelke, jih z razširitvami povezav na spletno stran usmerite na te strani z izdelki.
 • Poudarite edinstvene prodajne točke: Uporabite razširitve oglasov, da poudarite svoje edinstvene prodajne točke. Razširitve s klici lahko na primer predstavijo funkcije, kot sta “Podpora strankam 24/7” ali “Brezplačna dostava”.
 • Optimizacija za mobilne naprave: Zagotovite, da so razširitve oglasov optimizirane za mobilne uporabnike. Razširitve s klikom na mobilni telefon na primer omogočajo uporabnikom, da vaše podjetje pokličejo neposredno iz oglasa v svoji mobilni napravi.
 • Testiranje A/B: Preizkusite različne kombinacije razširitev oglasov, da ugotovite, katere imajo najboljši odziv pri vašem občinstvu. S tem lahko prepoznate najučinkovitejše razširitve za povečanje ustreznosti.
 • Redne posodobitve: Posodabljajte razširitve oglasov. Če imate promocije, posebne ponudbe ali spremembe poslovnih informacij, ustrezno posodobite razširitve, da ohranite točnost in ustreznost.
 • Uporabite več razširitev: Uporabite več ustreznih razširitev skupaj. Z združevanjem razširitev povezav na spletno mesto, razširitev klicev in strukturiranih utrinkov lahko zagotovite celovit pregled svoje ponudbe.
 • Spremljajte delovanje: Redno spremljajte uspešnost svojih oglasnih razširitev. Odstranite ali izboljšajte razširitve, ki ne prispevajo k želenim rezultatom.

Kako specifičnost ciljanja vpliva na ustreznost oglasa?

Specifičnost ciljanja pomembno vpliva na ustreznost oglasov v Google Ads. Gre za to, kako natančno opredelite in zožite segmente občinstva, ki jim bodo prikazani vaši oglasi. Bolj kot je ciljno usmerjanje specifično, bolj ustrezni so oglasi za ciljno občinstvo. Tukaj je opisano, kako specifičnost ciljanja vpliva na ustreznost oglasov, ter strategije za uravnoteženje dosega in natančnosti:

Ciljanje Google Ads in njegov vpliv na ustreznost oglasov:

Google Ads ponuja različne možnosti ciljanja, s katerimi lahko dosežete želeno občinstvo:

 • Ključne besede: Usmerjanje na določene ključne besede zagotavlja, da se vaši oglasi prikažejo, ko uporabniki iščejo te izraze. To je neposredno povezano z namenom uporabnika, kar povečuje ustreznost oglasov.
 • Lokacija: Geografsko ciljanje omogoča prikazovanje oglasov uporabnikom na določenih lokacijah. Tako bodo vaši oglasi ustrezni za uporabnike na ciljnih trgih.
 • Demografski podatki: Uporabnike lahko ciljno usmerite glede na dejavnike, kot so starost, spol in dohodek gospodinjstva. Prilagajanje oglasnih sporočil določenim demografskim skupinam povečuje ustreznost.
 • Interesi in vedenje: Ciljno usmerjanje uporabnikov s posebnimi interesi ali vedenjem zagotavlja, da se vaši oglasi prikazujejo tistim, ki jih verjetno zanimajo, kar povečuje ustreznost.
 • Ponovno trženje: Ponovno trženje je namenjeno uporabnikom, ki so že obiskali vaše spletno mesto. To zelo relevantno ciljanje jih spomni na vašo ponudbo in spodbuja konverzijo.

Prednosti izpopolnjevanja ciljnih nastavitev:

 • Izboljšana ustreznost: Izboljšanje ciljnih nastavitev zagotavlja, da vaše oglase vidijo uporabniki, za katere je bolj verjetno, da bodo ustrezni. To vodi k višji stopnji vključenosti in boljši uspešnosti kampanje.
 • Stroškovna učinkovitost: Natančno ciljanje zmanjšuje izgube, saj se oglasi prikazujejo le tistim, za katere je večja verjetnost, da bodo konvertirali. S tem izboljšate donosnost naložbe, saj zmanjšate nepotrebno porabo za oglaševanje.
 • Izboljšana uporabniška izkušnja: Ustreznost izboljša uporabniško izkušnjo, saj uporabniki vidijo oglase, ki neposredno ustrezajo njihovim potrebam. To vodi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov in potencialno večjemu številu konverzij.

Uravnoteženje dosega in natančnosti ciljanja za optimalno ustreznost:

 • Začnite širše, nato pa jih razjasnite: Začnite s širšimi ciljnimi nastavitvami, da preverite odziv občinstva. Ko zberete podatke, izboljšajte nastavitve glede na to, kateri segmenti se najbolje odzivajo.
 • Uporabite vpogled v občinstvo: Uporabite vpogled v občinstvo in analitiko, da bi razumeli, kateri segmenti so bolj vključeni v vaše oglase. To vam pomaga izboljšati ciljno usmerjanje in hkrati ohraniti ustreznost.
 • Negativne ključne besede: Uporabite negativne ključne besede, da izključite nepomembne iskalne izraze. S tem natančno prilagodite ciljno usmerjanje in zagotovite, da vaše oglase vidijo uporabniki z ustreznimi nameni.
 • Segmentacija: Če je vaše občinstvo raznoliko, ustvarite več oglasnih skupin s posebnim ciljanjem za vsak segment. Tako lahko oglasna sporočila prilagodite različnim skupinam.
 • Testiranje in optimizacija: nenehno preizkušajte različne nastavitve ciljanja in spremljajte njihov vpliv na uspešnost oglasov. Ciljno usmerjanje prilagodite na podlagi podatkov v realnem času, da bi povečali ustreznost.
 • Postopno povečevanje obsega: Ko razširjate ciljno skupino, to počnite postopoma. To preprečuje zmanjšanje pomembnosti, ko raziskujete nove segmente.
 • Spremljajte in prilagodite: Redno pregledujte nastavitve ciljanja in jih posodabljajte glede na spreminjajoče se tržne trende, vedenje uporabnikov in cilje kampanje.
Delite objavo:

Najsodobnejša tehnologija A.I.

Začnite z Eskritorjem zdaj!

Sorodni članki

Slika računalniškega zaslona, ki prikazuje pogovor z GPT-3, prekrita z diagrami, ki ponazarjajo korake obdelave jezika umetne inteligence.
Eskritor

Kako deluje GPT-3?

V spodnjih korakih je pojasnjeno, kako GPT-3 deluje pri ustvarjanju odzivov: Zakaj je GPT-3 koristen? Tukaj je seznam razlogov, zakaj je GPT-3 koristen: Kakšna je zgodovina GPT-3? Razvoj sistema GPT-3

Vizualni graf, ki prikazuje podatke o vplivu umetne inteligence na trg dela za pisce vsebin
Eskritor

Bo umetna inteligenca nadomestila pisce vsebin?

Da, pisci z umetno inteligenco lahko nadomestijo nekatere pisce, vendar nikoli ne morejo nadomestiti dobrih piscev. Nadomestil bo nekatere vrste pisanja. Generatorji vsebin z umetno inteligenco lahko ustvarijo osnovno vsebino,

Vizualni prikaz arhitekture ChatGPT z modelom transformatorja, ki omogoča razumevanje jezika in generiranje.
Eskritor

Kako deluje ChatGPT?

Na visoki ravni je ChatGPT model globokega učenja, ki z nevronsko mrežo ustvarja človeku podobno besedilo. Posebna različica modela, ChatGPT-3, temelji na tehniki, imenovani transformatorska arhitektura. Ta vrsta arhitekture omogoča