Så skapar du annonsgrupper i Google Ads

ad-grupper-i-google-ads

Google Ads, även känt som Google AdWords, är ett utmärkt sätt att öka sökmotoroptimeringenSEO) av din webbplats. om du vill utnyttja kraften i pay-per-click (PPC) -annonsering och optimera din online-närvaro är det viktigt att förstå vikten av ett välstrukturerat konto. Kärnan i en framgångsrik kampanj ligger på annonsgruppsnivå, där du kan finjustera din annonstext och dina sökord så att de passar perfekt med dina kampanjmål. I den här bloggen kommer vi därför att fördjupa oss i de viktigaste elementen i kontostruktur, optimering av annonstext och strategier för annonsrotation för att hjälpa dig att navigera genom de komplicerade Google Search-kampanjerna.

Vad är annonsgrupper i Google Ads och varför är de viktiga?

I Google Ads är en annonsgrupp en grundläggande komponent i en reklamkampanj. Det är ett sätt att organisera och gruppera en uppsättning annonser och relaterade sökord som delar ett gemensamt tema eller ämne. Annonsgrupper spelar därför en avgörande roll för strukturen och optimeringen av Google Ads, vilket gör det möjligt för annonsörer att rikta in sig på specifika målgrupper och kontrollera relevansen för sina annonser.

Här förklarar vi varför annonsgrupper är viktiga i Google Ads ekosystem:

 • Relevans och inriktning: Annonsgrupper gör det möjligt för annonsörer att skapa fokuserade och relevanta annonsuppsättningar som är anpassade till specifika produkter, tjänster eller teman. Genom att gruppera relaterade sökord och annonser tillsammans kan annonsörer se till att deras annonser visas för rätt målgrupp.
 • Hantering av sökord: Inom varje annonsgrupp kan annonsörer inkludera en uppsättning relevanta sökord. Dessa nyckelord avgör när och var deras annonser kommer att visas. Genom att organisera nyckelord i specifika grupper kan annonsörer bättre hantera sina strategier.
 • Kvalitetspoäng: Google Ads tilldelar ett kvalitetspoäng till varje sökord baserat på dess relevans för annonsen och målsidan. Välstrukturerade annonsgrupper med nära relaterade sökord och annonstexter kan förbättra kampanjens övergripande kvalitetsresultat.
 • Annonsrelevans och klickfrekvens (CTR): När annonser är nära relaterade till de sökord de riktar sig till är det mer sannolikt att användarna tycker att de är relevanta och klickar på dem. Högre klickfrekvens leder inte bara till bättre annonsresultat utan bidrar också positivt till annonsens kvalitet och relevans i Google algoritm.
 • Testning av annonstexter: Med hjälp av annonsgrupper kan annonsörer testa olika annonsvarianter inom specifika teman eller produktkategorier. Och med hjälp av A/B-testning kan de avgöra vilka annonsbudskap, erbjudanden eller uppmaningar till handling som fungerar bättre, vilket leder till effektivare annonsoptimering och högre konverteringsgrad.

Hur ställer du in annonsgrupper i en Google Ads?

Att konfigurera annonsgrupper i en Google Ads innebär en rad steg för att säkerställa att dina annonser och sökord organiseras på ett sätt som maximerar relevans och prestanda. Nedan följer därför en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen:

1. Öppna kontrollpanelen för Google Ads

 • Öppna din webbläsare och gå till https://ads.google.com .
 • Logga in på ditt Google Ads med dina Google.
 • När du är inloggad kommer du till kontrollpanelen för Google Ads.

2. Skapa en ny kampanj

 • Klicka på fliken ”Kampanjer” i det vänstra sidofältet.
 • Klicka på den blå knappen ”+ Ny kampanj”.

3. Välja ett kampanjmål

 • Välj det mål som stämmer överens med ditt reklamsyfte. Google Ads erbjuder olika kampanjtyper, t.ex. Försäljning, Leads, Webbplatstrafik osv. Välj det mest relevanta målet för din kampanj.

4. Välja en kampanjtyp och kampanjinställningar

 • Välj den kampanjtyp som motsvarar ditt annonseringsmål. Om ditt mål t.ex. är att öka trafiken till webbplatsen väljer du ”Trafik till webbplatsen”.
 • Namnge din kampanj. Välj ett beskrivande namn som hjälper dig att identifiera kampanjens syfte.
 • Ställ in din budstrategi. Du kan välja mellan flera alternativ, t.ex. ”Maximera klick”, ”Mål CPA”, ”Mål ROAS” osv. Välj den som bäst passar din budget och dina mål.
 • Ange din dagliga budget. Detta är det maximala belopp som du är villig att spendera på denna kampanj varje dag.

5. Skapa en annonsgrupp

 • När du har konfigurerat kampanjen klickar du på fliken ”Annonsgrupper”.
 • Klicka på den blå knappen ”+ Ny annonsgrupp”.

6. Namnge och ställa in annonsgruppen

 • Namnge din annonsgrupp. Välj ett beskrivande namn som återspeglar annonsgruppens tema eller ämne.
 • Välj sedan standardbudet för annonsgruppen. Detta bud representerar det högsta belopp du är villig att betala för ett klick på din annons.

7. Lägga till nyckelord i annonsgruppen

 • Klicka på fliken ”Nyckelord” i annonsgruppen.
 • Klicka på den blå knappen ”+ Nytt nyckelord”.
 • Lägg sedan till relevanta sökord som är relaterade till din annonsgrupps tema. Du kan ange flera nyckelord, var och en åtskild med ett kommatecken.

8. Skapa annonser för annonsgruppen

 • Klicka på fliken ”Annonser och tillägg” i annonsgruppen.
 • Klicka på den blå knappen ”+ Ny annons”.
 • Välj vilken typ av annons du vill skapa, t.ex. en textannons, en responsiv sökannons etc.
 • Ange rubrik, beskrivning och URL för din annons. Se till att din annonstext är övertygande och relevant för sökorden i din annonsgrupp.

9. Granska och spara

 • Granska alla inställningar, inklusive kampanjinställningar, annonsgruppsnamn, sökord och annonstexter.
 • När du är nöjd klickar du på knappen ”Spara” eller ”Spara och fortsätt” för att skapa annonsgruppen.

Vilka bästa metoder bör följas när man skapar annonsgrupper?

Att skapa välstrukturerade och optimerade annonsgrupper är avgörande för att lyckas med dina Google Ads. Här är några bästa metoder att följa när du formulerar annonsgrupper:

 • Relevans och gruppering av sökord:
  • Gruppera sökord som är mycket relevanta för varandra i samma annonsgrupp. Detta säkerställer att dina annonser är nära relaterade till användarens sökfråga, vilket leder till högre annonsrelevans och klickfrekvens.
 • Begränsa antalet sökord per annonsgrupp:
  • Undvik att överbelasta dina annonsgrupper med för många sökord. En bra tumregel är att inte ha mer än 10-20 närbesläktade nyckelord i varje grupp.
 • Relevans för landningssidan:
  • Se till att målsidan för varje annonsgrupp är mycket relevant för annonstexten och de riktade sökorden. Eftersom en konsekvent och sömlös användarupplevelse från annonsklick till landningssida förbättrar konverteringsgraden.
 • Annonsförlängningar:
  • Använd annonstillägg för att förbättra dina annonser och ge ytterligare information till potentiella kunder. Tillägg, som webbplatslänkar, samtalstillägg och platstillägg, kan förbättra annonsens synlighet och klickfrekvens.
 • Hantering och optimering av bud:
  • Ange lämpliga bud för varje sökord i dina annonsgrupper baserat på deras relevans, historiska resultat och konkurrens. Högre bud kan vara nödvändiga för mer värdefulla sökord.
 • Negativa nyckelord:
  • Använd negativa sökord för att förhindra att dina annonser visas för irrelevanta sökningar. Negativa sökord ser till att dina annonser bara visas för den mest relevanta målgruppen, vilket förbättrar klickfrekvensen och kvalitetsresultatet för din annons.
 • A/B-testning:
  • Utför kontinuerligt A/B-testning för annonsvariationer inom varje annonsgrupp. Testa olika annonstexter, CTA:er och tillägg för att identifiera vilka element som fungerar bäst och ger högre konvertering.

Hur väljer man rätt sökord för sina annonsgrupper?

Att välja rätt sökord för dina annonsgrupper är ett viktigt steg för att skapa framgångsrika Google Ads. Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att välja rätt sökord:

 • Förstå din verksamhet och dina mål:
  • Börja med att förstå ditt företag, dina produkter eller tjänster samt dina reklamsyften. Så denna förståelse kommer att vägleda din sökordsforskning.
 • Brainstorma fram nyckelord:
  • Börja med att brainstorma fram en lista med nyckelord som är relaterade till ditt företag. Detta är allmänna termer eller fraser som beskriver dina produkter eller tjänster.
 • Använd Google sökordsplanerare:
  • Google Keyword Planner är ett kraftfullt verktyg som tillhandahålls av Google Ads och som hjälper dig att hitta relevanta sökord och tillhandahåller data om sökvolym och konkurrens. Du kommer åt den genom att logga in på ditt Google Ads.
 • Sökordsanalys med Google Keyword Planner:
  • I Sökordsplaneraren klickar du på ”Upptäck nya sökord”.
  • Ange dina nyckelord, webbadressen till din webbplats (valfritt) och eventuella relevanta produkt- eller tjänstekategorier.
  • Förfina din inriktning genom att välja din målplats, språk och söknätverk (t.ex. Google eller Google och sökpartners).
  • Klicka på ”Get results” för att generera idéer till nyckelord.
 • Utvärdera sökvolymen:
  • Granska listan med sökordsidéer som genererats av Google Keyword Planner. Var uppmärksam på den genomsnittliga månatliga sökvolymen för varje nyckelord. Högre sökvolymer indikerar i allmänhet mer betydande potentiell trafik.
 • Bedöm sökordets relevans:
  • Leta efter nyckelord som är nära kopplade till ditt företag, dina produkter eller tjänster. Fokusera på nyckelord som på ett korrekt sätt beskriver vad du erbjuder och som sannolikt kommer att locka din målgrupp.
 • Tänk på sökordets avsikt:
  • Var uppmärksam på avsikten bakom sökorden. Är de informativa, navigerande eller transaktionella? Transaktionssökord (t.ex. ”köp löparskor”) är mer benägna att leda till konverteringar.

Vilken roll spelar annonstexten i en annonsgrupp?

Annonstexten spelar en avgörande roll i en annonsgrupp eftersom den direkt påverkar hur framgångsrik din Google Ads blir. Så här förklarar vi varför annonstexter är viktiga i annonsgrupper och ger några tips på hur du skapar effektiva och övertygande annonstexter:

 • Relevans för sökord och annonsgruppstema:
  • Annonstexten ska ligga i linje med annonsgruppens nyckelord och tema. När användarna ser annonser som speglar deras sökfrågor är det mer sannolikt att de uppfattar dem som relevanta, vilket ökar chansen att de klickar på annonsen.
 • Uppmuntrar till genomklickning:
  • Väl utformade annonstexter med tydliga och övertygande budskap kan locka användare att klicka på din annons för att lära sig mer om din produkt eller tjänst. Texten bör också lyfta fram era unika säljargument (USP) och eventuella specialerbjudanden eller kampanjer.
 • Lyft fram fördelar och lösningar:
  • Fokusera på de fördelar och lösningar som din produkt eller tjänst erbjuder potentiella kunder. Så kommunicera tydligt hur ditt erbjudande tillgodoser deras behov eller löser deras problem, vilket gör dem mer benägna att klicka på din annons.
 • Inkludera en tydlig uppmaning till handling (CTA):
  • En stark och tydlig CTA talar om för användarna vilken åtgärd du vill att de ska vidta efter att ha klickat på annonsen. Använd fraser som ”Handla nu”, ”Registrera dig idag” etc. för att uppmana användarna att vidta den önskade åtgärden.
 • Annonsförlängningar:
  • Använd annonstillägg för att ge ytterligare information och förbättra din annons synlighet. Tillägg som webbplatslänkar och samtalstillägg kan ge användarna fler anledningar att klicka på din annons.
 • Testa olika varianter:
  • A/B-testar olika annonsvarianter för att identifiera vilka budskap, CTA:er eller erbjudanden som bäst når fram till din målgrupp. Testa därför flera versioner av annonstexten inom en annonsgrupp för att hitta den mest effektiva.

Hur kan du effektivt använda annonstillägg inom annonsgrupper?

Om du använder annonstillägg i annonsgrupper på ett effektivt sätt kan du förbättra resultatet för dina Google Ads avsevärt. Annonstillägg ger ytterligare information och alternativ till dina annonser, vilket gör dem mer informativa, engagerande och relevanta för användarna. Här är fördelarna med att använda annonstillägg och en översikt över de olika tilläggstyperna som du kan använda för att förbättra dina annonsers prestanda:

Fördelar med annonsförlängningar:

 • Ökad synlighet: Annonstillägg utökar din annonss utrymme på sökresultatsidan, vilket gör din annons mer framträdande och ökar dess synlighet för användarna.
 • Förbättrad relevans: Med annonstillägg kan du ge mer sammanhang och information, vilket säkerställer att dina annonser är mer relevanta för användarnas sökfrågor.
 • Förbättrad klickfrekvens (CTR): Den ytterligare information och de alternativ som annonstillägg erbjuder kan locka användare att klicka på din annons, vilket leder till högre klickfrekvens.
 • Högre kvalitetspoäng: Google tar hänsyn till annonstillägg vid beräkning av kvalitetsresultat. Om du använder relevanta annonstillägg kan du förbättra din annonss kvalitetsresultat, vilket påverkar din annonsranking positivt och potentiellt minskar kostnaderna per klick.
 • Bättre användarupplevelse: Annonstillägg ger värdefull information till användarna innan de klickar på din annons. Detta förbättrar användarupplevelsen och hjälper användarna att hitta exakt vad de letar efter.
 • Fler konverteringar: Annonstillägg kan uppmuntra användare att vidta specifika åtgärder, som att ringa ett telefonsamtal, besöka din fysiska butik eller registrera sig för ett nyhetsbrev, vilket leder till ökad konvertering.

Typer av annonstillägg:

 • Sitelink-tillägg: Gör det möjligt att lägga till ytterligare länkar till specifika sidor på din webbplats, vilket leder användare till relevanta avsnitt eller målsidor.
 • Tillägg för samtal: Visa ditt telefonnummer tillsammans med annonsen, så att användarna kan ringa ditt företag direkt med ett enda klick på sina mobila enheter.
 • Tillägg för plats: Visa din företagsadress, telefonnummer och en kartmarkör för att främja offlinebesök till din fysiska butik.
 • Tillägg för callouts: Lägg till korta, beskrivande texter för att lyfta fram specifika funktioner, erbjudanden eller fördelar med dina produkter eller tjänster.
 • Tillägg för strukturerade utdrag: Visa specifik information om dina produkter eller tjänster med hjälp av fördefinierade rubriker som varumärken, bekvämligheter, produktkategorier etc.
 • Pristillägg: Visa en lista över dina produkter eller tjänster med deras respektive priser, vilket gör det lättare för användarna att jämföra erbjudanden.
 • Tillägg för meddelanden: Tillåt användare att skicka textmeddelanden direkt till ditt företag via din annons.
 • Tillägg för kampanjer: Lyft fram specifika kampanjer, rabatter eller erbjudanden för att locka användare att agera.
 • App-tillägg: Marknadsför din mobilapp genom att tillhandahålla en länk som leder användarna till appbutiken för att ladda ner appen.

Tips för effektiv användning av annonstillägg:

 • Välj relevanta annonstillägg som överensstämmer med målen för din annonsgrupp och preferenserna hos din målgrupp.
 • Använd en blandning av annonstillägg för att ge användarna olika information och alternativ.
 • Kontrollera regelbundet hur annonstilläggen fungerar och justera eller rotera dem utifrån hur effektiva de är.
 • Samordna annonstillägg med annonstexter och sökord i annonsgruppen för att säkerställa konsekvens och relevans.

Vad är betydelsen av temakonsistens i annonsgrupper?

Betydelsen av temakonsistens i annonsgrupper kan inte överskattas när det gäller framgången för dina Google Ads. Ett konsekvent tema inom en annonsgrupp säkerställer att sökord, annonser och målsidor är sammanhängande för att skapa en relevant och engagerande användarupplevelse. Så här förklarar vi varför temakonsistens är avgörande och hur det bidrar till maximal relevans och prestanda:

Förbättrad annonsrelevans:

När sökord, annonser och målsidor alla är centrerade kring ett gemensamt tema blir dina annonser mycket relevanta för användarnas sökfrågor. Relevansen ökar alltså chansen att din annons visas för rätt målgrupp och därmed lockar till sig kvalificerade leads och potentiella kunder.

Högre kvalitetspoäng:

Google Quality Score är ett viktigt mått som påverkar din annonss prestanda och kostnad. Temakonsistens signalerar till Google att dina annonser är relevanta för användarna, vilket leder till ett högre kvalitetsresultat. Ett högre Quality Score ger alltså bättre annonsranking, lägre kostnad per klick och bättre annonsresultat.

Förbättrad användarupplevelse:

Konsistens i annonsgruppen säkerställer att användarna får en sömlös och sammanhängande resa från sin sökfråga till din annons och landningssida. Användarna är mer benägna att engagera sig i din annons och fortsätta utforska din webbplats när de hittar den information de förväntar sig.

Ökad klickfrekvens (CTR):

När dina annonser är anpassade till användarnas sökintention är det mer sannolikt att de klickar på dem. En högre CTR indikerar alltså att din annons når fram till användarna och kan leda till förbättrad annonsprestanda och högre Quality Scores.

Bättre konverteringsgrad:

När användarna möter ett konsekvent budskap genom hela sin interaktion med din annonsgrupp är det mer sannolikt att de konverterar. Det beror på att ett konsekvent budskap skapar förtroende och tillit, vilket ökar sannolikheten för att användarna vidtar den önskade åtgärden, t.ex. gör ett köp eller fyller i ett lead-formulär.

Optimal budgetallokering:

Med konsekventa teman kan du optimera din budgetallokering. När annonser och sökord följer ett gemensamt tema kan du bättre fördela din budget till de mest relevanta och högpresterande delarna av din kampanj.

Förbättrad testning och optimering av annonser:

Med konsekventa teman kan du utföra mer exakta A/B-test. Genom att testa olika varianter av annonstexter och sökord inom samma tema kan du identifiera vilka element som fungerar bäst och göra datadrivna optimeringar för bättre resultat.

Positiv användaruppfattning:

Ett konsekvent budskap skapar en känsla av professionalism och pålitlighet. Eftersom användarna är mer benägna att uppfatta ditt varumärke som pålitligt och trovärdigt kan det påverka deras beslutsprocess positivt.

Stark inverkan på varumärket:

Konsekventa teman i dina annonser och landningssidor förstärker ditt varumärkes identitet. När användarna möter ditt varumärke konsekvent i olika kontaktpunkter ökar igenkänningen och lojaliteten.

Enklare kampanjhantering:

Annonsgrupper med konsekventa teman är lättare att hantera och optimera. Att gruppera relaterade sökord och annonser tillsammans effektiviserar kampanjhanteringsprocessen, så att du kan fokusera på specifika teman och resultatmått.

Hur analyserar och optimerar jag annonsgruppens prestanda?

Att analysera och optimera annonsgruppernas prestanda är avgörande för att förbättra effektiviteten i dina Google Ads och uppnå dina annonsmål. Här är stegen för att effektivt analysera annonsgruppens prestanda och strategier för optimering:

Analys av annonsgruppers prestanda:

 • Viktiga nyckeltal att bevaka:
  • Klickfrekvens (Click-Through Rate, CTR): Mäter andelen klick dividerat med antalet visningar. En hög CTR indikerar att din annons är relevant och engagerande för användarna.
  • Konverteringsfrekvens: Mäter andelen användare som slutförde den önskade åtgärden (t.ex. gjorde ett köp eller fyllde i ett formulär) efter att ha klickat på din annons.
  • Kostnad per klick (CPC): Visar den genomsnittliga kostnaden för varje klick på din annons.
  • Kvalitetspoäng: Google bedömning av relevansen och kvaliteten på dina sökord, annonstexter och målsidor. Ett högre Quality Score leder till bättre annonsresultat och lägre kostnader.
  • Return on Ad Spend (ROAS) eller Cost-Per-Conversion (CPC): Mäter den intäkt som genereras för varje dollar som spenderas på annonsering.
 • Segmentering för analys:
  • Segmentera dina annonsgrupper efter olika kriterier, t.ex. typer av sökordsmatchning, enhetstyper, platser och tid på dygnet. Genom att analysera dessa segment kan du identifiera mönster och möjligheter till optimering.
 • Identifiera hög- och lågpresterande annonsgrupper:
  • Ta reda på vilka annonsgrupper som ger bäst resultat när det gäller CTR, konverteringsfrekvens och ROAS. Fokusera på att återanvända framgångsrika strategier i hela kampanjen.
 • Analysera rapporter för sökfrågor:
  • Granska sökfrågerapporter för att identifiera vilka sökfrågor som triggar dina annonser. Detta hjälper dig att hitta nya sökord att lägga till eller negativa sökord att utesluta.

Strategier för optimering:

 • A/B-testning:
  • Genomför A/B-tester för annonsvariationer inom varje annonsgrupp. Testa olika rubriker, beskrivningar, CTA:er och tillägg för att identifiera vilka kombinationer som ger bäst resultat.
 • Förfining av nyckelord:
  • Analysera kontinuerligt hur dina sökord presterar. Ta bort lågpresterande sökord och lägg till nya relevanta sökord för att hålla din annonsgrupp fokuserad och effektiv.
 • Hantering av anbud:
  • Justera buden baserat på sökordsprestanda, konkurrens och kampanjmål. Lägg högre bud för sökord med högre konverteringsgrad och justera buden för olika enheter och platser.
 • Negativa nyckelord:
  • Lägg till negativa sökord för att förhindra att dina annonser visas för irrelevanta sökfrågor. Detta förbättrar annonsinriktningen och minskar onödiga annonskostnader.
 • Optimering av annonstexter:
  • Förbättra kontinuerligt din annonstext för att öka relevansen och CTR. Inkludera högpresterande sökord i din annonstext och testa olika strategier för att nå ut med budskapet.
 • Optimering av landningssidan:
  • Se till att dina landningssidor är mycket relevanta för sökorden och annonstexten i din annonsgrupp. Optimera målsidans innehåll, design och uppmaningar till handling för att förbättra konverteringsgraden.
 • Optimering av annonsscheman:
  • Analysera resultatet för dina annonsgrupper vid olika tidpunkter på dagen eller under olika veckodagar. Justera ditt annonsschema för att fokusera på perioder med hög konvertering.
 • Använd annonstillägg:
  • Dra nytta av olika annonstillägg, t.ex. sitelinks, call extensions och location extensions, för att förbättra din annons synlighet och ge ytterligare information till användarna.
 • Monitor Konkurrenter:
  • Håll ett öga på dina konkurrenters strategier och anpassa dina bud och annonstexter därefter för att behålla en konkurrensfördel.
 • Budgetförvaltning:
  • Fördela din budget strategiskt mellan högpresterande annonsgrupper. Se regelbundet över budgetfördelningen för att säkerställa att du får ut mesta möjliga värde av dina annonsutgifter.

Vilka misstag bör undvikas när man konfigurerar annonsgrupper?

När du konfigurerar annonsgrupper i Google Ads är det viktigt att undvika vanliga misstag som kan påverka effektiviteten i dina kampanjer negativt. Här är några fallgropar att se upp för och råd om försiktighetsåtgärder för att säkerställa ett framgångsrikt skapande av annonsgrupper:

 • Utspädning av sökordsfokus:
  • Misstag: Inkludera för många orelaterade eller löst relaterade sökord i en enda annonsgrupp.
  • Försiktigt råd: Håll varje annonsgrupp fokuserad på ett specifikt tema eller ämne. Gruppera närbesläktade sökord tillsammans för att bibehålla annonsrelevansen och förbättra kvalitetsresultatet.
 • Försummelse av annonstexter:
  • Misstag: Att inte ägna så stor uppmärksamhet åt annonstexten och använda generiska eller oinspirerande budskap.
  • Försiktigt råd: Skapa övertygande annonstexter som stämmer överens med sökorden i annonsgruppen. Lyft fram unika säljargument och använd övertygande språk för att uppmuntra till klick.
 • Använd endast sökord med bred matchning:
  • Misstag: Att enbart förlita sig på sökord med bred matchning, vilket kan leda till irrelevanta annonsvisningar och klick.
  • Försiktigt råd: Använd en blandning av olika typer av sökordsmatchning, inklusive frasmatchning och exakt matchning, för att få bättre kontroll över relevansen i dina annonser och minska irrelevanta klick.
 • Försummelse av mobiloptimering:
  • Misstag: Ignorera vikten av mobiloptimering för annonstexter och landningssidor.
  • Försiktigt råd: Eftersom en betydande del av sökningarna sker på mobila enheter bör du se till att dina annonstexter och landningssidor är mobilvänliga för att ge en sömlös användarupplevelse.
 • Ignorera konkurrentundersökningar:
  • Misstag: Att inte analysera konkurrenternas strategier och hålla sig uppdaterad om branschtrender.
  • Försiktigt råd: Övervaka regelbundet konkurrenternas annonskampanjer och anpassa era strategier därefter för att behålla en konkurrensfördel.
 • Otillräcklig hantering av anbud:
  • Misstag: Att sätta bud och glömma bort dem utan kontinuerlig optimering.
  • Försiktigt råd: Övervaka kontinuerligt sökordets prestanda och justera buden för att maximera avkastningen. Bjud högre för sökord med hög konvertering och justera buden baserat på plats och enhetsprestanda.
 • Försummelse av analys och data:
  • Misstag: Ignorera kampanjdata och inte använda dem för att fatta datadrivna beslut.
  • Försiktigt råd: Analysera regelbundet kampanjdata och använd insikterna för att optimera dina annonsgrupper. Basera dina beslut på resultatmått snarare än antaganden.
Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som