Så hanterar du ett Google Ads för småföretag

google-ads-konto-för-småföretag

Vad är ett Google Ads?

Ett Google Ads, tidigare känt som Google AdWords, är en plattform för onlineannonsering som tillhandahålls av Google. Det gör det möjligt för företag att skapa och hantera PPC-kampanjer (pay-per-click) i olika Google. Detta inkluderar sökresultat, displaynätverk, YouTube och partnerwebbplatser.

När du skapar ett Google Ads får du tillgång till en omfattande uppsättning verktyg och funktioner som gör att du kan skapa, övervaka och optimera dina reklamkampanjer. Här är en översikt över vad du kan göra med ett konto:

 • Skapa kampanjer: Du kan skapa olika typer av reklamkampanjer som är skräddarsydda för dina affärsmål. Detta inkluderar sökkampanjer, displaykampanjer, videokampanjer, shoppingkampanjer och appkampanjer.
 • Skapa annonser: Inom varje kampanj kan du skapa specifika annonser med annonstexter, rubriker och beskrivningar.
 • Inriktning av annonser: Du kan begränsa din målgrupp baserat på plats, språk, demografi, intressen och beteenden.
 • Spårning av konverteringar: Google Ads innehåller verktyg för att spåra konverteringar, t.ex. köp eller andra åtgärder.
 • Övervakning av prestanda: Övervaka resultatet av dina kampanjer och spåra mätvärden som visningar, klick, klickfrekvens (CTR) och konverteringar. Google Ads tillhandahåller därför rapporteringsfunktioner för att analysera dina data och få insikter om effekterna av dina annonser.
 • Optimering och testning: Du kan kontinuerligt optimera dina kampanjer genom att experimentera med olika annonsvarianter, budgivningsstrategier, målalternativ och annonsplaceringar.
 • Tillgång till Google plattformar: Med ett konto kan du utöka din reklamräckvidd utöver sökresultaten och displaynätverket.

Ett Google Ads ger företag möjlighet att nå ut till en bred publik, öka varumärkets synlighet, driva trafik till webbplatsen och skapa leads eller försäljning. Det är därför en effektiv annonsplattform för företag i alla storlekar, från små lokala företag till stora företag. Att hantera ett Google Ads för ett litet företag kräver därför noggrann planering, övervakning och optimering.

Här är några steg som hjälper dig att hantera ett konto för små företag:

Hur man hanterar Google Ads

 • Definiera mål och syften: Förstå företagets marknadsföringsmål och definiera specifika mål för dina kampanjer. Bestäm vad du vill uppnå, t.ex. öka trafiken på webbplatsen, generera leads, driva försäljning eller bygga upp varumärkeskännedom.
 • Genomför sökordsanalys: Identifiera relevanta nyckelord och fraser som din målgrupp sannolikt kommer att söka efter. Använd verktyg som Google Keyword Planner eller andra verktyg för sökordsforskning.
 • Skapa målgruppsanpassade annonsgrupper: Organisera dina sökord i annonsgrupper baserade på gemensamma teman eller kategorier. Genom att gruppera sökord kan du alltså förbättra relevansen och kvalitetspoängen för dina annonser. Detta kan ha en positiv inverkan på dina annonsers resultat och kostnad.
 • Skriv övertygande annonstexter: Skapa övertygande annonstexter som fångar uppmärksamheten och innehåller en tydlig uppmaning till handling.
 • Ställ in konverteringsspårning: Installera Google Ads konverteringsspårning för att mäta och följa upp resultatet av dina kampanjer. Definiera de önskade åtgärder som du vill att användarna ska vidta på dina webbplatser, till exempel formulärinlämningar, köp eller registreringar för nyhetsbrev.
 • Övervaka kampanjens resultat: Följ regelbundet upp resultatet av dina kampanjer. Håll koll på nyckeltal som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per konvertering och ROAS (Return on Ad Spend).
 • Optimera dina kampanjer: Experimentera med olika budstrategier, annonsplaceringar, annonsschemaläggning och annonstillägg. Testa därför ändringar i annonstexter, sökord och landningssidor för att identifiera vad som fungerar bäst för din målgrupp.
 • Analysera och rapportera: Analysera regelbundet data från dina Google Ads. Använd datan för att identifiera trender, möjligheter och områden som kräver ytterligare optimering för din affärsprofil.
 • Sök professionell hjälp om det behövs: Om det blir övermäktigt att hantera ett konto eller om du saknar expertis kan du överväga att rådfråga en specialist på digital marknadsföring eller en specialiserad byrå.

Är betalda annonser bättre än en marknadsföringsbyrå?

Småföretagare har vanligtvis inte en stor annonsbudget, så Google Ads är relativt sett bättre prissatt jämfört med marknadsföringsbyråer.

 • Synlighet: Google är den mest använda sökmotorn i hela världen. Genom att ha ett Google Ads visas din hemsida i Google sökresultat, vilket säkerställer ökad synlighet för potentiella kunder med hjälp av SEO.
 • Kostnadseffektivt: Google Ads fungerar enligt en pay-per-click-modell (PPC-kampanjer), vilket innebär att du bara betalar när någon klickar på din annons.
 • Mätbara resultat: Google Ads tillhandahåller rapportering och analys som gör att du kan spåra resultatet av dina kampanjer. Du kan mäta nyckeltal som CTR, CPA, CPC och avkastning på investeringen (ROI).
 • Snabbt och flexibelt: Du kan göra ändringar i dina annonser, sökord, inriktningar och budgetar i realtid baserat på resultat och marknadsförhållanden.
 • Varumärkesexponering: Google Ads erbjuder annonseringsmöjligheter i Google Display-nätverk och på partnerwebbplatser. Det ökar varumärkets räckvidd och ger fler kontaktytor med potentiella kunder, vilket bidrar till att öka varumärkeskännedomen.
 • Funktioner för remarketing: Med Google Ads kan du genomföra remarketingkampanjer som riktar sig till användare som tidigare har besökt din webbplats.
 • Konkurrensfördel: Om dina konkurrenter inte utnyttjar denna annonsplattform har du möjlighet att ta en större marknadsandel.
 • Kontinuerlig utveckling: Google Ads tillhandahåller olika optimeringsfunktioner och verktyg som hjälper dig att förbättra resultatet av dina kampanjer.
 • Integration: Google Ads fungerar med andra Google som Google Analytics, vilket gör att du kan få djupare insikter i användarbeteende, webbplatsprestanda och kampanjtilldelning. Detta ger en överblick över dina marknadsföringsinsatser.

Google Ads erbjuder en kraftfull annonseringsplattform som kan skräddarsys efter dina specifika mål och hjälpa dig att nå din målgrupp och uppnå dina marknadsföringsmål med en liten budget.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som