Så här ändrar du typ av annonsgrupp i Google Ads

ad-grupp-typer-i-google-ads

Som digitala marknadsförare och annonsörer är det viktigt att förstå hur olika typer av annonsgrupper fungerar för att optimera våra Pay-Per-Click-kampanjer (PPC) på ett effektivt sätt. Oavsett om du är ny på Google Ads eller ett erfaret proffs kommer den här guiden att ge dig värdefulla insikter om hur du navigerar i sökkampanjer, använder Google Analytics och utnyttjar kraften i olika matchningstyper, inklusive bred matchning och inriktning på nyckelordsnivå. Vi går igenom steg-för-steg-processen för att ändra annonsgruppstyper med hjälp av rullgardinsalternativen och fördjupar oss i hur det kan påverka annonsrankning, annonsgruppsstatus och din övergripande AdWords.

I den ständigt föränderliga världen av digital marknadsföring är SEO fortfarande en hörnsten för företag som strävar efter att förbättra sin synlighet på nätet. När marknadsförare lanserar nya kampanjer blir sökordsanalysen avgörande för att identifiera de mest relevanta söktermerna som passar deras målgrupp. Genom att fördjupa sig i sökordsforskning kan de få värdefulla insikter om konsumenternas avsikter och beteende, vilket lägger grunden för framgångsrika SEO och sökkampanjer. Dessutom kan optimering av kampanjer med högkvalitativa sökord avsevärt påverka den eftertraktade kvalitetspoängen, vilket leder till bättre annonsrankning och kostnadseffektivitet. Från organisk sökmotoroptimeringSEO) till betald annonsering i olika kampanjtyper (beroende på kampanjnivå och kampanjinställningar) – att behärska konsten att matcha sökordstyper på maxnivå är en färdighet som ger marknadsförare möjlighet att ligga steget före i det konkurrensutsatta digitala landskapet. Skapa annonsgrupper och lär dig hur du hanterar ditt annonsgruppskonto.

Vilka olika typer av annonsgrupper finns i Google Ads?

Sedan min senaste uppdatering i september 2021 erbjuder Google Ads flera typer av annonsgrupper som hjälper annonsörer att organisera sina kampanjer och rikta in sig på specifika målgrupper. Observera att det kan finnas uppdateringar eller ändringar efter min senaste uppdatering, så det är alltid en bra idé att verifiera informationen på den officiella Google Ads. Här är de viktigaste typerna av annonsgrupper som finns i Google Ads:

 1. Annonsgrupper för söknätverk: Dessa annonsgrupper är inriktade på textannonser som visas i Google sökresultat när användare skriver in relevanta sökord. Annonserna visas över eller under de organiska sökresultaten.
 2. Annonsgrupper för Display-nätverket: Dessa annonsgrupper är inriktade på bild- och textannonser som visas på olika webbplatser inom Google Display-nätverk, som omfattar ett stort nätverk av partnerwebbplatser.
 3. Annonsgrupper för videokampanjer: Dessa annonsgrupper ingår i videokampanjer på YouTube och andra videopartnerwebbplatser. Annonsörer kan skapa in-stream, video discovery och bumper ads inom denna typ.
 4. Shopping-annonsgrupper: Dessa annonsgrupper är särskilt utformade för Google Shopping-kampanjer, där annonsörer kan marknadsföra sina produkter med hjälp av produktflöden.
 5. Annonsgrupper för appkampanjer: Dessa annonsgrupper är skräddarsydda för att marknadsföra mobilappar på olika Google, t.ex. Google Sök, Google Play, YouTube och partnersajter.
 6. Annonsgrupp för app-kampanj för engagemang: Denna typ av annonsgrupp fokuserar på att återengagera befintliga appanvändare och uppmuntra dem att vidta specifika åtgärder i appen.
 7. Annonsgrupper för lokala kampanjer: Dessa annonsgrupper är utformade för företag med fysiska platser och syftar till att driva besök till deras fysiska butiker.

Varför kan du behöva ändra din annonsgruppstyp?

Att ändra typ av annonsgrupp i Google Ads kan vara fördelaktigt av flera skäl, och det gör att du kan anpassa din annonseringsstrategi baserat på dina kampanjmål och resultat. Här är några potentiella skäl till varför du kan överväga att ändra din annonsgruppstyp:

 • Utöka räckvidden: Om du började med annonsgrupper i Söknätverket men vill nå en bredare målgrupp kan du överväga att skapa annonsgrupper i Displaynätverket. Displayannonser kan hjälpa dig att nå ut till användare som kanske inte aktivt söker efter dina produkter eller tjänster men som kan vara intresserade av dem när de surfar på relevanta webbplatser.
 • Förbättrad annonsrelevans: Annonsrelevans är avgörande för kampanjens framgång. Om du märker att dina annonser inte får tillräckligt många klick eller konverteringar i den aktuella annonsgruppstypen kan det hjälpa att byta till en mer relevant annonsgruppstyp. Om du till exempel kör bildbaserade annonser kan det vara mer lämpligt att flytta till en annonsgrupp i Display-nätverket.
 • Utnyttja visuellt innehåll: Om du har engagerande videoinnehåll eller visuellt tilltalande reklam, kanske du vill utforska annonsgrupper för videokampanjer. Videoannonser kan vara ett kraftfullt sätt att fånga användarnas uppmärksamhet och förmedla ditt budskap på ett effektivt sätt.
 • Marknadsföring av mobilappar: Om du har en mobilapp och ditt primära mål är att öka antalet installationer och användningen av appen kan det vara mer effektivt att byta till en annonsgrupp av typen App Campaign. Det gör att du kan utnyttja olika Google för att nå potentiella användare.
 • Lokaliserad inriktning: Om du har en fysisk butik eller ett serviceområde kan du byta till annonsgrupper för lokala kampanjer för att få mer fottrafik och främja butiksbesök genom platsbaserad inriktning.

Hur navigerar du till inställningarna för annonsgrupper i Google Ads?

Så här navigerar du till inställningarna för annonsgrupper i Google Ads:

 • Logga in på ditt Google Ads på ads.google.com.
 • När du är inloggad kommer du till Google Ads instrumentpanel.
 • På vänster sida av instrumentpanelen bör du se en meny med olika alternativ. Klicka på ”Kampanjer” i menyn. Detta tar dig till översiktssidan Kampanjer, där du kan se en lista över dina befintliga kampanjer.
 • Klicka på den kampanj som innehåller den annonsgrupp du vill ha tillgång till. Detta tar dig till annonsgruppsnivån.
 • När du är på annonsgruppsnivån bör du se en lista över annonsgrupper inom den kampanjen.
 • Leta reda på den annonsgrupp som du vill komma åt inställningarna för och klicka på den. Sidan med information om annonsgruppen öppnas.
 • På sidan med information om annonsgruppen hittar du inställningarna för den specifika annonsgruppen. Här kan du göra ändringar i annonsgruppens namn, standardbud, annonsrotation, inriktningsalternativ med mera.

Vilka är stegen för att byta från en standardannonsgrupp till en dynamisk annonsgrupp?

Att gå från en standardannonsgrupp till en dynamisk annonsgrupp i Google Ads innebär att du skapar en ny dynamisk annonsgrupp och migrerar inställningarna för din befintliga standardannonsgrupp. Dynamiska annonsgrupper använder dynamiska sökannonser (DSA), som automatiskt genererar annonsrubriker och landningssidor baserat på innehållet på din webbplats. Här är en steg-för-steg-guide för att byta från en standardannonsgrupp till en dynamisk annonsgrupp:

 1. Logga in på ditt Google Ads på ads.google.com.
 2. I Google Ads instrumentpanel klickar du på ”Kampanjer” i menyn till vänster.
 3. Välj den kampanj som innehåller den standardannonsgrupp som du vill konvertera till en dynamisk annonsgrupp.
 4. Klicka på den standardannonsgrupp som du vill omvandla till en dynamisk annonsgrupp.
 5. I inställningarna för annonsgruppen noterar du sökorden och eventuella andra inställningar som du vill använda för din dynamiska annonsgrupp. Dynamiska annonsgrupper genererar annonser dynamiskt baserat på innehållet på din webbplats och användarens sökfråga, så du behöver inte ange enskilda nyckelord.
 6. Skapa en ny dynamisk annonsgrupp. Följ dessa steg för att göra detta: a. Klicka på knappen ”+ AD GROUP” i den kampanj du arbetar med. b. Välj ”Dynamiskt annonsmål” som typ av annonsgrupp.
 7. Ange bud och andra inriktningsalternativ för din dynamiska annonsgrupp. Istället för att lägga till enskilda sökord anger du ett dynamiskt annonsmål, som vanligtvis är din webbplats URL.
 8. Välj lämpliga inriktningsalternativ för din dynamiska annonsgrupp, t.ex. platsinriktning och målgruppsinriktning, om tillämpligt.
 9. Anpassa dina annonsinställningar. Du kan ange annonsrubriker, beskrivningar och andra element som kommer att genereras dynamiskt tillsammans med annonsen.
 10. Spara din nya dynamiska annonsgrupp.

Fördelar med dynamiska annonsgrupper och dynamiska sökannonser (DSA):

 • Dynamiska sökannonser (DSA) genererar automatiskt annonsrubriker och landningssidor baserat på innehållet på din webbplats. Det innebär att du inte behöver skapa flera annonser manuellt för olika sökord, vilket sparar tid och arbete.
 • Med DSA kan du nå en bredare publik genom att dynamiskt matcha sökfrågor med relevant innehåll på din webbplats. Den kan fånga relevant trafik som du kanske missar med traditionell sökordsinriktning.
 • Dynamiska annonsgrupper kan vara särskilt användbara för webbplatser med lager som ändras ofta eller ett stort utbud av produkter/tjänster, eftersom de håller annonsinnehållet uppdaterat utan ständiga manuella uppdateringar.
 • DSA kompletterar dina befintliga sökordsbaserade kampanjer och gör det möjligt för dig att identifiera nya sökordsmöjligheter baserat på användarnas sökfrågor och webbplatsens innehåll.
 • Genom att utnyttja DSA kan du öka din annons täckning och synlighet, vilket leder till potentiellt högre klickfrekvenser och konverteringar.

Kan du ändra en annonsgruppstyp när den har aktiva annonser?

Här är några överväganden och potentiella problem om du försöker ändra en annonsgruppstyp med aktiva annonser:

 • Förlust av data och prestanda: Byte av typ av annonsgrupp kan leda till förlust av historiska data och prestandamätningar för den ursprungliga annonsgruppen. Den nya annonsgruppen kommer att behandlas som en separat enhet, och eventuella ackumulerade data från den tidigare annonsgruppen kommer inte att överföras.
 • Avslag på annonser: De annonsreklam och format som godkändes för den ursprungliga annonsgruppen kanske inte är kompatibla med den nya annonsgruppstypen. Detta kan leda till att annonser inte godkänns, vilket tillfälligt kommer att störa din annonsering tills problemen har lösts.
 • Olika inriktningar och inställningar: Varje annonsgruppstyp i Google Ads har specifika inriktningsalternativ och inställningar. När du ändrar typ av annonsgrupp kanske de ursprungliga inställningarna inte är tillämpliga eller lämpliga för den nya typen, vilket kräver justeringar för att nå den önskade målgruppen effektivt.
 • Annonstexter och reklam: Olika typer av annonsgrupper stöder olika annonsformat och krav. Om du ändrar typ av annonsgrupp kan det bli nödvändigt att skriva om annonstexten och skapa nya annonser som följer specifikationerna för den nya typen.
 • Nyckelord och annonsrelevans: Att byta typ av annonsgrupp kan ändra hur Google matchar dina annonser till sökfrågor. Sökord som tidigare drev trafik och konverteringar kanske inte är relevanta eller effektiva för den nya annonsgruppstypen, vilket påverkar annonsens prestanda.

För att undvika störningar och potentiella problem rekommenderas det generellt att planera och skapa nya annonsgrupper med den önskade annonsgruppstypen när du justerar din annonseringsstrategi.

Vilka överväganden bör du tänka på när du ändrar annonsgruppstyper?

När du ändrar typ av annonsgrupp i Google Ads bör du tänka på flera viktiga saker för att säkerställa en smidig övergång och uppnå dina annonsmål på ett effektivt sätt. Här är några viktiga faktorer att ta hänsyn till:

 • Justeringar av inriktning:
  • Varje typ av annonsgrupp har specifika inriktningsalternativ. När du ändrar typ av annonsgrupp ska du granska och justera dina målgruppsinställningar så att de överensstämmer med den nya typen. Om du till exempel byter från en standardannonsgrupp till en displayannonsgrupp måste du definiera inriktning baserat på demografi, intressen, placeringar eller remarketinglistor.
 • Beaktande av sökord:
  • Om din ursprungliga annonsgrupp var sökordsbaserad (t.ex. annonsgrupp för söknätverk) kanske det inte krävs specifika sökord för att övergå till en dynamisk annonsgrupp eller displayannonsgrupp. Du kanske dock fortfarande vill behålla sökordsbaserade kampanjer tillsammans med den nya annonsgruppstypen för att täcka alla baser.
 • Justering av landningssidan:
  • När du ändrar typ av annonsgrupp bör du överväga om dina målsidor är optimerade för det nya annonsformatet eller målgruppskriterierna. Landningssidans relevans och användarupplevelse spelar en avgörande roll för annonsernas resultat, så se till att dina landningssidor matchar avsikten med annonserna.
 • Budgettilldelning:
  • Olika typer av annonsgrupper kan kräva olika budgetallokeringar baserat på deras resultat och potential för att uppnå kampanjens mål. Justera budgetfördelningen så att den återspeglar vikten av varje typ av annonsgrupp i din övergripande strategi.
 • A/B-testning:
  • Om möjligt kan du köra A/B-tester mellan olika typer av annonsgrupper för att utvärdera hur effektiva de är när det gäller att uppnå dina mål. Detta kan hjälpa dig att identifiera den bäst presterande annonsgruppstypen för dina specifika annonseringsmål.

Hur påverkar ändringar av annonsgruppstyper pågående kampanjer?

Att ändra annonsgruppstyper i befintliga kampanjer kan få olika konsekvenser för resultatet och räckvidden för dina pågående kampanjer. Här är några viktiga konsekvenser att ta hänsyn till:

 • Ad Performance Changes:
  • När du ändrar typ av annonsgrupp kan det påverka hur dina annonser visas och riktas. Olika typer av annonsgrupper har olika annonsformat, inriktningsalternativ och budgivningsstrategier. Som ett resultat kan resultatet av dina annonser förändras avsevärt.
  • Mätvärden för annonsprestanda som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens och kostnad per klick (CPC) kan variera på grund av den nya inriktningen och de nya annonsformaten.
 • Publik räckvidd:
  • Olika typer av annonsgrupper når olika målgrupper. Sökordsbaserade annonsgrupper (söknätverk) riktar sig till exempel till användare som söker efter specifika sökord, medan displayannonsgrupper når användare baserat på demografi, intressen eller placeringar.
 • Budgettilldelning:
  • Prestanda och kostnad per klick (CPC) för olika typer av annonsgrupper kan variera avsevärt. Om du ändrar typ av annonsgrupp kan du därför behöva justera din budgetallokering mellan olika typer för att maximera avkastningen och uppnå kampanjens mål på ett effektivt sätt.
 • Effekt av riktad sökordsstyrning:
  • Om din ursprungliga annonsgrupp är beroende av sökordsinriktning (t.ex. söknätverk) kanske det inte krävs specifika sökord för att byta till en annan typ av annonsgrupp, t.ex. display eller dynamisk annonsgrupp. Denna förändring kan påverka din sökordsstrategi och potentiellt påverka den organiska sökrankingen.
 • Relevans för landningssidan:
  • De målsidor som är kopplade till din annonsgruppstyp måste stämma överens med det nya annonsformatet eller målgruppskriterierna. Se till att dina landningssidor matchar annonsernas syfte för att bibehålla en positiv användarupplevelse och förbättra konverteringsgraden.
 • Inlärningsperiod och optimering:
  • När du ändrar typ av annonsgrupp kan det finnas en inlärningsperiod för Google algoritmer att förstå och optimera för den nya annonsgruppstypen. Under denna period kan annonsprestandan variera tills systemet anpassar sig till förändringarna.

Finns det några begränsningar eller restriktioner när man ändrar annonsgruppstyper?

Sedan min senaste uppdatering i september 2021 finns det flera begränsningar, restriktioner och förutsättningar som användare bör vara medvetna om när de försöker ändra annonsgruppstyper i Google Ads. Dessa överväganden är avgörande för att säkerställa en smidig övergång och undvika potentiella problem. Här är de viktigaste begränsningarna och restriktionerna:

 • Ingen direkt konvertering: Google Ads tillåter inte att du direkt ändrar typ av annonsgrupp. Du kan inte konvertera en befintlig annonsgrupp från en typ till en annan med en enkel inställningsändring. Varje typ av annonsgrupp har sina egna inställningar och konfigurationer, och för att växla mellan olika typer måste du skapa en ny annonsgrupp med önskad typ.
 • Inställning av ny annonsgrupp: När du ändrar typ av annonsgrupp måste du skapa en ny annonsgrupp med önskad typ. Det innebär att du måste återskapa dina annonsinställningar, annonsmaterial, målgruppsalternativ och budstrategier.
 • Annonstexter och kreativa texter: Olika typer av annonsgrupper kan ha olika krav och begränsningar för annonsformat. Om du ändrar typ av annonsgrupp kan det krävas justeringar av din annonstext och dina annonser för att uppfylla specifikationerna för den nya typen av annonsgrupp.
 • Inriktning på sökord: Om din ursprungliga annonsgrupp är beroende av sökordsinriktning (t.ex. annonsgrupp för söknätverk), kanske byte till en annan typ av annonsgrupp som display eller dynamisk annonsgrupp inte kräver specifika sökord. Du kan behöva förlita dig på andra inriktningsalternativ, t.ex. demografi eller intressen.
 • Anpassning av målsidor: Fundera på om dina målsidor är optimerade för den nya annonsgruppstypen eller målgruppskriterierna. Landningssidans relevans och användarupplevelse spelar en avgörande roll för annonsernas resultat.

Hur kan du övervaka resultatet efter att du har ändrat annonsgruppstypen?

Att övervaka resultatet efter att du har ändrat annonsgruppstyp är avgörande för att förstå hur ändringarna påverkar kampanjens effektivitet och för att identifiera möjligheter till ytterligare optimering. Här är några tips på hur du övervakar och utvärderar annonsernas resultat efter förändringen:

 • Följa upp viktiga mätetal:
  • Övervaka viktiga resultatindikatorer (KPI) som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens, kostnad per klick (CPC) och avkastning på annonsutgifter (ROAS). Dessa mätvärden ger dig insikter om hur väl dina annonser fungerar och om den nya annonsgruppstypen ger önskat resultat.
 • Jämför före- och efterdata:
  • Jämför resultatdata för den nya annonsgruppstypen med historiska data för den tidigare annonsgruppstypen (om tillgängligt). Denna jämförelse hjälper dig att förstå effekterna av förändringarna och identifiera eventuella betydande skillnader i annonsprestanda.
 • Granska räckvidd och engagemang:
  • Analysera räckvidden för din nya typ av annonsgrupp och dess förmåga att engagera målgruppen. Titta på visningar, klick och engagemangsmätningar för att se om dina annonser når fram till användarna.
 • Prestanda för landningssidor:
  • Utvärdera resultatet för de målsidor som är kopplade till den nya annonsgruppstypen. Kontrollera avvisningsfrekvens, tid på sidan och konverteringsfrekvens för att säkerställa att målsidorna är anpassade till annonsbudskapet och användarens avsikt.
 • Beakta inlärningsperioden:
  • Ge utrymme för en inlärningsperiod efter att förändringarna genomförts. När du skapar en ny annonsgrupp, särskilt med olika inställningar, kan Google algoritmer ta lite tid att optimera för den nya annonsgruppstypen.
 • A/B-testning:
  • Om det är möjligt kan du genomföra A/B-tester för att jämföra resultatet för olika typer av annonsgrupper eller annonsvarianter. Testning kan hjälpa dig att identifiera vilken typ av annonsgrupp eller kreativt tillvägagångssätt som fungerar bäst för att uppnå dina kampanjmål.

Vilka bästa metoder bör följas vid omorganisering av annonsgrupper?

Att omorganisera annonsgrupper är en viktig del av optimeringen av dina Google Ads. Genom att följa dessa bästa metoder kan du effektivt omstrukturera dina annonsgrupper, bibehålla annonsrelevansen och säkerställa optimal annonsprestanda:

 • Tydliga kampanjmål: Definiera tydligt dina kampanjmål innan du omorganiserar annonsgrupper. Förstå dina mål, oavsett om det handlar om att öka varumärkeskännedomen, driva trafik till webbplatsen eller maximera antalet konverteringar. Denna tydlighet kommer att vägleda dina omstruktureringsbeslut.
 • Relevant annonstext: Skapa annonstexter som stämmer överens med sökorden och temana i varje annonsgrupp. Ju mer relevanta dina annonser är för användarnas sökfrågor, desto större är chansen att de lockar till klick och konverteringar.
 • Använd annonstillägg: Använd annonstillägg för att förbättra din annons synlighet och ge ytterligare information till användarna. Tillägg som webbplatslänkar, samtalstillägg och platstillägg kan förbättra annonsens prestanda.
 • Testa olika annonsformat: Experimentera med olika annonsformat, t.ex. textannonser, bildannonser och videoannonser, baserat på annonsgruppstypen. Testa olika reklamkampanjer för att se vad som bäst når fram till din målgrupp.
 • Justera bud och budgetar: Skräddarsy dina bud och budgetar baserat på resultatet för varje annonsgrupp. Tilldela mer budget till högpresterande grupper och justera buden för att förbättra annonspositioner och synlighet.
 • Övervaka och analysera regelbundet: Övervaka kontinuerligt resultatet för dina annonsgrupper och analysera nyckeltal. Identifiera grupper som underpresterar och göra datadrivna optimeringar för att förbättra resultaten.
 • Kör A/B-tester: Utför A/B-tester för att jämföra olika annonsgruppsstrukturer, varianter av annonstexter och inriktningsalternativ. Testning hjälper dig att identifiera de mest effektiva strategierna för att uppnå dina kampanjmål.
 • Behåll historiska data: Om du behöver göra betydande ändringar i dina annonsgrupper kan du överväga att pausa eller duplicera de ursprungliga annonsgrupperna istället för att radera dem. Att spara historiska data kan ge värdefulla insikter för framtida optimeringar.
Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Eskritor nu!

Relaterade artiklar

En bild av en datorskärm som visar en konversation med GPT-3, överlagrad med diagram som illustrerar AI:ns språkbearbetningssteg
Eskritor

Hur fungerar GPT-3?

Nedanstående steg förklarar hur GPT-3 fungerar för att generera svar: Varför är GPT-3 användbart? Här är en lista med anledningar till varför GPT-3 är användbart: Vad är GPT-3:s historia? Utvecklingen

Ett visuellt diagram som visar data relaterade till AI: s inverkan på arbetsmarknaden för innehållsförfattare
Eskritor

Kommer AI att ersätta innehållsförfattare?

Ja, AI-författare kan ersätta vissa författare, men de kan aldrig ersätta bra författare. Det kommer att ersätta vissa typer av skrivjobb. AI-innehållsgeneratorer kan generera grundläggande innehåll som inte kräver någon

En visuell representation av ChatGPT:s arkitektur, med transformatormodellen som möjliggör dess språkförståelse och genereringsfunktioner
Eskritor

Hur fungerar ChatGPT?

På en övergripande nivå är ChatGPT en djup inlärningsmodell som använder ett neuralt nätverk för att generera människoliknande text. Den specifika versionen av modellen, ChatGPT-3, bygger på en teknik som