Uzziniet, kā pārfrāzēt MLA formātā, izmantojot šo soli pa solim izstrādāto ceļvedi, lai izvairītos no plaģiātisma un demonstrētu savu prasmi ievērot akadēmiskos standartus, izmantojot pareizu MLA citēšanas stilu.

Soli pa solim, kā pārfrāzēt MLA valodā

1. solis: uzmanīgi izlasiet avota materiālu

Pirmais pārfrāzēšanas solis ir rūpīgi izlasīt avotu. Pārliecinieties, ka saprotat galvenos tekstā izklāstītos punktus un idejas.

2. solis: Nosakiet galvenos punktus

Identificēt galvenos tekstā izklāstītos punktus un idejas. Varat tos pasvītrot vai izcelt, lai tie izceltos.

3. solis: Pārrakstiet tekstu ar saviem vārdiem

Pārrakstiet tekstu saviem vārdiem. Mēģiniet izskaidrot galvenos punktus un idejas citādi. Pārliecinieties, ka neesat nokopējis vārdus vai frāzes no oriģinālā teksta.

4. solis: Pārbaudiet precizitāti

Pārfrāzes precizitāti pārbaudiet, salīdzinot to ar oriģinālo tekstu. Pārliecinieties, ka neesat mainījis sākotnējā teksta nozīmi.

5. solis: Norādiet avotus

Citējiet avotus, izmantojot MLA citēšanas stilu. Norādiet autora vārdu, darba nosaukumu, publicēšanas datumu un lappušu numurus. Varat izmantot citātus tekstā vai iekļaut pārfrāzēto informāciju citēto darbu lapā.

pārfrāzēt-MLA

Kā citēt avotus MLA rakstā

Papildus pārfrāzēšanai ir svarīgi arī citēt avotus MLA stilā, lai izvairītos no plaģiātisma un norādītu sākotnējo autoru. Tālāk ir sniegtas dažas vadlīnijas, kas jāievēro, citējot avotus savā rakstā:

Citāti tekstā

Citēto darbu lapa

Formātu veidošanas vadlīnijas

Kāpēc ir svarīgi pārfrāzēt MLA?

MLA formātā rakstītājiem ir jācitē avoti un jāizvairās no plaģiātisma. Pārfrāzēšana ir lielisks veids, kā izmantot informāciju no avotiem, nekopējot tos vārdu pa vārdam, un tas palīdz nodrošināt, ka neesat plaģiāts un norādāt oriģinālo avotu.

Kas ir pārfrāzēšana?

Pārfrāzēšana nozīmē pārfrāzēt svešas idejas vai domas ar saviem vārdiem, nemainot to nozīmi. Tas ir paņēmiens, ko izmanto, lai rakstītu oriģinālu saturu, izmantojot esošo informāciju. Varat mainīt vārdus ar to sinonīmiem un teikumu struktūru.

Kas ir MLA?

Modern Language Association (MLA) ir stila rokasgrāmata, kurā sniegtas vadlīnijas rakstu darbu noformēšanai un avotu citēšanai humanitārajās zinātnēs. Tajā ir iekļautas vadlīnijas, kā noformēt darbu, citēt avotus un izveidot citēto darbu sarakstu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai, pārfrāzējot MLA, var izmantot tos pašus vārdus, kas izmantoti oriģinālajā avotā?

Nē, pārfrāzējot MLA, jums nevajadzētu lietot tos pašus vārdus kā oriģinālajā fragmentā. Tā vietā jums vajadzētu pārfrāzēt idejas saviem vārdiem, saglabājot sākotnējo nozīmi un nolūku.

Vai MLA teksta citātos ir jānorāda lappušu numuri?

Jā, parasti MLA teksta citātos ir jānorāda lappušu numuri, ja vien avotam nav lappušu numuru (piemēram, tīmekļa vietnei).

Vai es savā rakstā varu pārfrāzēt visu rakstu vai pētniecisko darbu?

Nē, pārfrāzēt veselu rakstu vai grāmatas nodaļu savā rakstā parasti nav laba ideja. Tā vietā koncentrējieties uz galveno ideju un argumentu apkopojumu un pārfrāzējiet tikai tos citātus vai piemērus, kas attiecas uz jūsu analīzi.

Ko darīt, ja neesmu pārliecināts, kā pareizi pārfrāzēt avotu MLA valodā?

Ja neesat pārliecināts, kā pareizi pārfrāzēt avotu, izmantojot MLA, ir ieteicams iepazīties ar MLA rokasgrāmatas 8. izdevumu vai citēšanas rokasgrāmatu. Varat arī vērsties pēc palīdzības pie pasniedzēja vai rakstīšanas skolotāja.