Jak spravovat účet Google Ads pro malé podniky

google-ads-account-for-small-businesses

Co je účet Google Ads?

Účet Google Ads, dříve známý jako Google AdWords, je online reklamní platforma poskytovaná společností Google. Umožňuje firmám vytvářet a spravovat reklamní kampaně typu PPC (pay-per-click) v různých nástrojích Google. To zahrnuje výsledky vyhledávání, zobrazovací sítě, YouTube a partnerské webové stránky.

Když si vytvoříte účet Google Ads, získáte přístup k rozsáhlé sadě nástrojů a funkcí, které vám umožní vytvářet, sledovat a optimalizovat reklamní kampaně. Zde je přehled toho, co můžete s účtem dělat:

 • Vytvoření kampaně: Můžete vytvářet různé typy reklamních kampaní přizpůsobených vašim obchodním cílům. Patří sem kampaně ve vyhledávání, zobrazovací kampaně, videokampaně, nákupní kampaně a kampaně v aplikacích.
 • Tvorba reklamy: V rámci každé kampaně můžete vytvořit konkrétní inzeráty s kopií, nadpisy a popisy.
 • Cílení reklamy: Můžete zúžit své publikum na základě polohy, jazyka, demografických údajů, zájmů a chování.
 • Sledování konverzí: Google Ads poskytuje nástroje pro sledování konverzí, například nákupů nebo jiných akcí.
 • Sledování výkonu: Sledujte výkonnost svých kampaní a sledujte metriky, jako jsou zobrazení, kliknutí, míra prokliku (CTR) a konverze. Google Ads proto poskytuje funkce pro vytváření zpráv, které umožňují analyzovat data a získat přehled o účincích vašich reklam.
 • Optimalizace a testování: Můžete neustále optimalizovat své kampaně experimentováním s různými variantami reklam, nabídkovými strategiemi, cílovými možnostmi a umístěním reklam.
 • Přístup k platformám Google: S účtem můžete rozšířit svůj reklamní záběr i mimo výsledky vyhledávání a zobrazovací síť.

Účet Google Ads poskytuje firmám možnost oslovit široké publikum, zviditelnit značku, zvýšit návštěvnost webových stránek a vytvořit potenciální zákazníky nebo prodej. Jedná se tedy o efektivní reklamní platformu pro firmy všech velikostí, od malých místních podniků až po velké podniky. Správa účtu Google Ads pro malou firmu proto vyžaduje pečlivé plánování, sledování a optimalizaci.

Zde je několik kroků, které vám pomohou spravovat účet pro malé společnosti:

Jak zajistit správu reklam Google

 • Definujte cíle a úkoly: Pochopte marketingové cíle podniku a definujte konkrétní cíle svých kampaní. Určete, čeho chcete dosáhnout, například zvýšení návštěvnosti webových stránek, generování kontaktů, zvýšení prodeje nebo budování povědomí o značce.
 • Proveďte průzkum klíčových slov: Identifikujte relevantní klíčová slova a fráze, které vaše cílová skupina pravděpodobně vyhledává. Použijte nástroje, jako je Google Keyword Planner nebo jiné nástroje pro výzkum klíčových slov.
 • Vytvoření cílových reklamních skupin: Uspořádejte klíčová slova do reklamních skupin na základě společných témat nebo kategorií. Seskupení klíčových slov tedy pomáhá zlepšit relevanci a skóre kvality vašich reklam. To může pozitivně ovlivnit výkonnost a náklady na reklamu.
 • Napište přesvědčivý reklamní text: Vytvořte přesvědčivý reklamní text, který upoutá pozornost a bude obsahovat jasnou výzvu k akci.
 • Nastavení sledování konverzí: Nainstalujte si sledování konverzí v Google Ads, abyste mohli měřit a sledovat výkon svých kampaní. Definujte požadované akce, které mají uživatelé na vašich webových stránkách provádět, například odesílání formulářů, nákupy nebo přihlášení k odběru newsletteru.
 • Sledování výkonu kampaně: Pravidelně sledujte výkonnost svých kampaní. Sledujte klíčové ukazatele, jako je míra prokliku (CTR), míra konverze, náklady na konverzi a návratnost výdajů na reklamu (ROAS).
 • Optimalizujte své kampaně: Experimentujte s různými nabídkovými strategiemi, umístěním reklam, plánováním reklam a rozšířeními reklam. Testujte proto změny v kopii reklamy, klíčových slovech a vstupních stránkách, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro vaši cílovou skupinu.
 • Analyzujte a podávejte zprávy: Pravidelně analyzujte data z kampaní Google Ads. Využijte data k identifikaci trendů, příležitostí a oblastí, které vyžadují další optimalizaci pro váš obchodní profil.
 • V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc: Pokud se správa účtu stane příliš náročnou nebo pokud vám chybí odborné znalosti, zvažte konzultaci s profesionálem v oblasti digitálního marketingu nebo agenturou, která se na něj specializuje.

Jsou placené reklamy lepší než marketingová agentura?

Majitelé malých firem obvykle nemají velký rozpočet na reklamu, takže Google Ads je cenově relativně výhodnější než marketingové agentury.

 • Viditelnost: Google je nejpoužívanějším vyhledávačem na celém světě. Díky účtu Google Ads se vaše domovská stránka zobrazuje ve výsledcích vyhledávání Google, což zajišťuje větší viditelnost pro potenciální zákazníky s pomocí SEO.
 • Nákladově efektivní: Google Ads fungují na modelu placení za kliknutí (PPC kampaně), což znamená, že platíte pouze tehdy, když někdo klikne na vaši reklamu.
 • Měřitelné výsledky: To vám umožní sledovat výkonnost vašich kampaní. Můžete měřit klíčové ukazatele, jako je CTR, CPA, CPC a návratnost investic (ROI).
 • Rychlé a flexibilní: Klíčová slova, cílení a rozpočty můžete flexibilně měnit v reálném čase na základě výkonnosti a podmínek na trhu.
 • Vystavení značky: Google Ads nabízí reklamní příležitosti v síti Google Display Network a na partnerských webových stránkách. To rozšiřuje dosah vaší značky a poskytuje další kontaktní body s potenciálními zákazníky, což pomáhá zvyšovat povědomí o značce.
 • Možnosti remarketingu: Google Ads umožňuje realizovat remarketingové kampaně, které se zaměřují na uživatele, kteří již dříve navštívili vaše webové stránky.
 • Konkurenční výhoda: Pokud vaši konkurenti tuto reklamní platformu nevyužívají, představuje pro vás příležitost získat větší podíl na trhu.
 • Průběžný vývoj: Google Ads nabízí různé optimalizační funkce a nástroje, které vám pomohou zlepšit výkonnost vašich kampaní.
 • Integrace: To vám umožní získat hlubší přehled o chování uživatelů, výkonu webových stránek a atribuci kampaní. Tím získáte přehled o svém marketingovém úsilí.

Google Ads nabízí výkonnou reklamní platformu, kterou lze přizpůsobit vašim konkrétním cílům a která vám pomůže oslovit cílovou skupinu a dosáhnout marketingových cílů s malým rozpočtem.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte s Eskritorem hned teď!

Související články

Obrázek počítačové obrazovky zobrazující konverzaci s GPT-3, překrytý diagramy znázorňujícími kroky zpracování jazyka umělou inteligencí.
Eskritor

Jak GPT-3 funguje?

V následujících krocích je vysvětleno, jak GPT-3 pracuje při generování odpovědí: Proč je GPT-3 užitečný? Zde je seznam důvodů, proč je GPT-3 užitečný: Jaká je historie GPT-3? Vývoj systému GPT-3

Vizuální graf zobrazující údaje týkající se vlivu umělé inteligence na trh práce pro autory obsahu
Eskritor

Nahradí umělá inteligence autory obsahu?

Ano, spisovatelé s umělou inteligencí mohou nahradit některé spisovatele, ale nikdy nemohou nahradit dobré spisovatele. Nahradí určité typy pracovních míst. Generátory obsahu s umělou inteligencí mohou vytvářet základní obsah, který

Vizuální znázornění architektury ChatGPT s modelem transformátoru, který umožňuje porozumění jazyku a jeho generování.
Eskritor

Jak ChatGPT funguje?

ChatGPT je na vysoké úrovni model hlubokého učení, který používá neuronovou síť ke generování textu podobného lidskému. Konkrétní verze modelu ChatGPT-3 je založena na technice zvané transformátorová architektura. Tento typ