Có thể tạo nên lời chứng thực không?

Dưới đây là một số sự thật về việc tạo ra lời chứng thực:

Lời chứng thực của khách hàng là gì?

Lời chứng thực của khách hàng là những tuyên bố hoặc nhận xét của khách hàng về trải nghiệm của họ với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Dưới đây là một số sự thật về lời chứng thực của khách hàng:

Lợi ích của Lời chứng thực của khách hàng là gì?

Làm thế nào để có được lời chứng thực?

Lưu ý rằng đây không phải là một danh sách toàn diện hoặc tư vấn pháp lý. Nếu bạn có thắc mắc, hãy luôn hỏi ý kiến luật sư.

Các câu hỏi thường gặp

Ủy ban Thương mại Liên bang là gì?

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường. FTC chịu trách nhiệm thực thi nhiều luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh, đồng thời điều tra và truy tố các công ty tham gia vào hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.
FTC nghiêm cấm các lời chứng thực, đánh giá và xác nhận giả mạo trên mạng xã hội. Ngoài ra, các công ty như Google, Amazon và Yelp cấm các lời chứng thực được trả tiền.