Je možné vymyslieť posudky?

Tu je niekoľko faktov o vytváraní posudkov:

Čo sú to referencie zákazníkov?

Referencie zákazníkov sú vyjadrenia alebo komentáre zákazníkov o ich skúsenostiach s konkrétnym produktom alebo službou. Tu je niekoľko faktov o referenciách zákazníkov:

Aké sú výhody zákazníckych posudkov?

Ako získať referencie?

Upozorňujeme, že nejde o vyčerpávajúci zoznam ani o právne poradenstvo. Ak máte otázky, vždy sa poraďte s právnikom.

Často kladené otázky

Čo je to Federálna obchodná komisia?

Federálna obchodná komisia (FTC) je nezávislá agentúra vlády Spojených štátov, ktorá je zodpovedná za ochranu spotrebiteľov a podporu hospodárskej súťaže na trhu. FTC je zodpovedná za presadzovanie rôznych zákonov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa a hospodárskej súťaže a vyšetruje a stíha spoločnosti, ktoré sa dopúšťajú nezákonného alebo neetického správania.
FTC výslovne zakazuje falošné posudky, recenzie a potvrdenia v sociálnych médiách. Aj spoločnosti ako Google, Amazon a Yelp zakazujú platené referencie.