Är det möjligt att hitta på vittnesmål?

Här är några fakta om hur man hittar på vittnesmål:

Vad är kundreferat?

Kundreferenser är uttalanden eller kommentarer från kunder om deras erfarenheter av en viss produkt eller tjänst. Här är några fakta om kundreferenser:

Vilka är fördelarna med kundreferat?

Hur får man vittnesmål?

Observera att detta inte är en uttömmande förteckning eller juridisk rådgivning. Om du har frågor, kontakta alltid en advokat.

Ofta ställda frågor

Vad är Federal Trade Commission?

Federal Trade Commission (FTC) är ett oberoende organ i USA:s regering som ansvarar för att skydda konsumenterna och främja konkurrensen på marknaden. FTC ansvarar för att upprätthålla en rad olika lagar om konsumentskydd och konkurrens och utreder och åtalar företag som ägnar sig åt olagligt eller oetiskt beteende.
FTC förbjuder uttryckligen falska vittnesmål, recensioner och stöd i sociala medier. Företag som Google, Amazon och Yelp förbjuder dessutom betalda vittnesmål.