Дали е можно да се измислуваат сведоштва?

Еве неколку факти за правење сведоштва:

Кои се препораките на клиентите?

Сведоштвата на клиентите се изјави или коментари дадени од клиентите за нивните искуства со одреден производ или услуга. Еве неколку факти за препораките на клиентите:

Кои се придобивките од препораките на клиентите?

Како да добиете препораки?

Имајте предвид дека ова не е сеопфатна листа или правен совет. Ако имате прашања, секогаш консултирајте се со адвокат.

Најчесто поставувани прашања

Што е Федерална трговска комисија?

Федералната трговска комисија (FTC) е независна агенција на владата на Соединетите Американски Држави која е одговорна за заштита на потрошувачите и промовирање на конкуренцијата на пазарот. FTC е одговорен за спроведување на различни закони поврзани со заштитата на потрошувачите и конкуренцијата и ги истражува и гони компаниите кои се впуштаат во незаконско или неетичко однесување.
FTC експлицитно забранува лажни сведоштва, прегледи и одобрувања на социјалните медиуми. Исто така, компаниите како Google, Amazon и Yelp забрануваат платени препораки.