Jak wygenerować słowa kluczowe z tekstu?

Wizualny przykład procesu wyodrębniania słów kluczowych z danego tekstu, z wyróżnieniem kluczowych terminów i fraz.

Dlaczego powinieneś wyodrębnić słowa kluczowe z tekstu?

Ekstrakcja słów kluczowych i fraz kluczowych z tekstu jest pomocna z kilku powodów:

  1. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): Jeśli masz stronę internetową lub bloga, używanie odpowiednich słów kluczowych w treści pomaga poprawić rankingi w wyszukiwarkach i ułatwić ludziom znalezienie twoich treści. Również częstotliwość słów ma znaczenie dla SEO. Liczba słów kluczowych w tekście wpływa na jego dostępność.
  2. Analiza danych: Wyodrębnienie słów kluczowych z tekstu pomaga w identyfikacji wspólnych tematów lub zagadnień w dużym zbiorze danych. Jest to przydatne do badania rynku, analizy sentymentu i innych rodzajów analizy danych.
  3. Kategoryzacja treści: Wyodrębniając słowa kluczowe z tekstu, kategoryzuj i organizuj swoje treści bardziej efektywnie. Ułatwia to znalezienie i odtworzenie konkretnych informacji, a także pomaga zidentyfikować luki lub redundancje w treści.
  4. Analiza i streszczanie tekstu: Wyodrębnianie słów kluczowych służy również do podsumowania głównych punktów lub tematów fragmentu tekstu. Jest to przydatne do szybkiego zrozumienia treści dokumentu lub artykułu, albo do stworzenia streszczenia lub podsumowania dłuższego fragmentu tekstu.

Czym jest ekstrakcja słów kluczowych?

Ekstrakcja słów kluczowych to technika przetwarzania języka naturalnego (NLP) stosowana do automatycznej identyfikacji i wyodrębniania najważniejszych i najistotniejszych słów i fraz z dokumentu tekstowego. Wyodrębnione słowa kluczowe są pomocne przy streszczaniu dokumentu, kategoryzowaniu go czy poprawieniu jego wyszukiwalności.

Algorytmy ekstrakcji słów kluczowych zazwyczaj wykorzystują techniki statystyczne i semantyczne do identyfikacji najbardziej istotnych słów i fraz. Niektóre popularne algorytmy to TextRank, TF-IDF i LSA.

Co to jest TextRank?

TextRank to algorytm oparty na grafie, który identyfikuje najważniejsze słowa i frazy w dokumencie. Działa na podstawie ich współwystępowania z innymi słowami i frazami w tekście. Algorytm działa poprzez stworzenie grafu, w którym każdy węzeł reprezentuje słowo lub frazę. Krawędzie pomiędzy węzłami reprezentują ich współwystępowanie. Najważniejsze węzły są następnie identyfikowane za pomocą obliczeń podobnych do PageRank.

Co to jest TF-IDF?

TF-IDF (term frequency-inverse document frequency) to algorytm statystyczny, który identyfikuje najważniejsze słowa w dokumencie na podstawie ich częstotliwości i rzadkości w dokumencie oraz w korpusie dokumentów. Działanie algorytmu polega na przypisaniu wagi każdemu słowu w dokumencie na podstawie jego częstotliwości i odwrotności częstotliwości dokumentu.

Co to jest LSA?

LSA (latent semantic analysis) to algorytm semantyczny, który identyfikuje najważniejsze słowa i frazy w dokumencie na podstawie ich ukrytych relacji semantycznych z innymi słowami i frazami w tekście. Działanie algorytmu polega na utworzeniu macierzy współwystępowania słów w dokumencie, a następnie zastosowaniu dekompozycji wartości pojedynczych (SVD) w celu zidentyfikowania najistotniejszych utajonych związków semantycznych.

Ekstrakcja słów kluczowych jest przydatna w różnych zastosowaniach, takich jak podsumowanie tekstu, wyszukiwanie informacji, kategoryzacja tekstu i optymalizacja wyszukiwarek.

pisanie tekstu na komputerze

Jak generować słowa kluczowe automatycznie?

Aby automatycznie wygenerować słowa kluczowe z tekstu, należy użyć różnych narzędzi i technik przetwarzania języka naturalnego (NLP). Oto kilka kroków, które należy wykonać:

  1. Użyj narzędzia NLP do wyodrębnienia z tekstu najczęściej występujących słów i fraz. Wiele języków programowania posiada biblioteki do tego przeznaczone, np. NLTK Pythona czy spaCy.
  2. Zastosuj znakowanie części mowy, aby odfiltrować nieistotne słowa, takie jak artykuły, przyimki i zaimki.
  3. Użyj algorytmu ekstrakcji słów kluczowych, takiego jak TextRank, TF-IDF lub LSA, aby zidentyfikować najważniejsze i najistotniejsze słowa kluczowe w tekście. Algorytmy te zazwyczaj wykorzystują analizy statystyczne i semantyczne do identyfikacji słów kluczowych.
  4. Ustaw próg, aby odfiltrować zbyt częste lub rzadkie słowa kluczowe. Odbywa się to na podstawie częstotliwości występowania słowa kluczowego w tekście lub na podstawie częstotliwości występowania słowa kluczowego w dokumencie w całym korpusie tekstów.
  5. Organizuj wyodrębnione słowa kluczowe w grupy lub klastry na podstawie ich semantycznego podobieństwa lub tematu.
  6. Na koniec przejrzyj wygenerowane słowa kluczowe, aby upewnić się, że są odpowiednie i znaczące dla tekstu.

Czym są ekstraktory słów kluczowych?

Ekstraktory słów kluczowych to programy komputerowe lub algorytmy, które działają w celu automatycznej identyfikacji i wyodrębnienia najbardziej istotnych i znaczących słów lub fraz z tekstu strukturalnego lub niestrukturalnego. Wyodrębnione słowa kluczowe są przydatne do różnych celów. Te słowa kluczowe są przydatne do wyszukiwania informacji, klasyfikacji tekstu i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Istnieją również pewne narzędzia do ekstrakcji oparte na API. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod ekstrakcji słów kluczowych w data science. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź tutoriale online na stronach internetowych takich jak GitHub.

Ekstraktory słów kluczowych zazwyczaj wykorzystują kombinację technik z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP), uczenia maszynowego i analizy statystycznej do identyfikacji i ekstrakcji słów kluczowych.

Jeśli chodzi o ocenę wydajności ekstraktorów słów kluczowych, użyj niektórych standardowych metryk w uczeniu maszynowym. Takimi metrykami są dokładność, precyzja, recall i wynik F1.

Przykładem API do wydobywania słów kluczowych jest Textrazor. API Textrazor jest dostępne przy użyciu różnych języków komputerowych, w tym Python, Java, PHP i innych.

Czy stopwords i słowa kluczowe to to samo?

Nie, stopwords i słowa kluczowe to nie to samo. Stopwords to zwykłe słowa, które są usuwane z danych tekstowych w celu zmniejszenia szumu. Słowa kluczowe to konkretne słowa lub frazy, które są istotne dla analizowanego tematu. Słowa kluczowe służą do identyfikacji głównych tematów lub pojęć w danym fragmencie tekstu. Niektóre ze stopwords w języku angielskim to „the” i „a”.

Jakie są niektóre metody wydobywania słów kluczowych?

Co to jest RAKE?

RAKE (Rapid Automatic Keyword Extraction) to algorytm ekstrakcji słów kluczowych. Jest on szeroko efektywny w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) i eksploracją tekstu. Jest to prosty i skuteczny algorytm bez nadzoru, który jest w stanie zidentyfikować i wyodrębnić najbardziej istotne słowa kluczowe i frazy z pojedynczego dokumentu.

Co to jest YAKE?

YAKE (Yet Another Keyword Extractor) jest pakietem Pythona do automatycznej ekstrakcji słów kluczowych. Jest to pakiet open-source, który wykorzystuje podejście statystyczne do identyfikacji i wyodrębnienia najbardziej istotnych słów kluczowych z danego tekstu.

Co to jest BERT-Embedding?

Embedding BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) to wstępnie wytrenowany model głębokiego uczenia dla przetwarzania języka naturalnego (NLP) opracowany przez Google. Jest on oparty na architekturze Transformer. Ponadto, jest on szkolony na dużej ilości danych tekstowych, aby wygenerować kontekstowe osadzanie słów.

BERT embedding ujmuje kontekstowe relacje między słowami w zdaniu poprzez uwzględnienie słów przed i po danym słowie. Proces ten znany jest również jako trening dwukierunkowy. Dzięki temu BERT może generować wysokiej jakości osadzenia słów, które oddają niuanse języka. Pomaga to w zapewnieniu lepszej reprezentacji znaczenia zdania.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest N-Gram?

N-gram jest ciągłym ciągiem n elementów (zwanych również tokenami) z danego tekstu lub próbki mowy. W kontekście przetwarzania języka naturalnego elementy w n-gramie to zazwyczaj słowa lub znaki.

Czym jest NLP?

Jest to gałąź sztucznej inteligencji (AI), która zajmuje się interakcją między komputerami a ludźmi przy użyciu języka naturalnego. To jest informatyka.

Scikit-Learn dostarcza przystępnych narzędzi do trenowania modeli NLP do klasyfikacji, ekstrakcji, regresji i klastrowania. Ponadto zapewnia inne przydatne możliwości, takie jak redukcja wymiarowości, wyszukiwanie w siatce i walidacja krzyżowa.

Czym jest generowanie słów kluczowych?

Generowanie słów kluczowych to proces tworzenia listy słów kluczowych lub fraz kluczowych, które są istotne dla danego tematu lub zagadnienia. Jest to ważny krok w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i marketingu online, ponieważ pomaga poprawić widoczność i odkrywczość witryny lub treści.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Zacznij korzystać z Eskritor już teraz!

Powiązane artykuły

Obraz ekranu komputera przedstawiający konwersację z GPT-3, na który nałożono diagramy ilustrujące etapy przetwarzania języka przez SI.
Eskritor

Jak działa GPT-3?

Poniższe kroki wyjaśniają, w jaki sposób GPT-3 generuje odpowiedzi: Dlaczego GPT-3 jest przydatny? Oto lista powodów, dla których GPT-3 jest przydatne: Jaka jest historia GPT-3? Rozwój GPT-3 jest procesem iteracyjnym.

Wizualny wykres przedstawiający dane związane z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy dla autorów treści.
Eskritor

Czy AI zastąpi pisarzy treści?

Tak, pisarze AI mogą zastąpić niektórych pisarzy, ale nigdy nie zastąpią dobrych pisarzy. Zastąpi on pewne rodzaje prac pisarskich. Generatory treści AI mogą generować podstawowe treści, które nie wymagają oryginalnych

Wizualna reprezentacja architektury ChatGPT, zawierająca model transformatora, który umożliwia zrozumienie i generowanie języka.
Eskritor

Jak działa ChatGPT?

Na wysokim poziomie, ChatGPT jest modelem głębokiego uczenia, który wykorzystuje sieć neuronową do generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Konkretna wersja modelu, ChatGPT-3, oparta jest na technice zwanej architekturą transformatorową. Ten