Възможно ли е да се измислят препоръки?

Ето някои факти за съставянето на препоръки:

Какво представляват препоръките на клиентите?

Препоръките на клиенти са изявления или коментари, направени от клиенти за техния опит с даден продукт или услуга. Ето някои факти за препоръките на клиентите:

Какви са ползите от препоръките на клиентите?

Как да получите препоръки?

Имайте предвид, че това не е изчерпателен списък или правен съвет. Ако имате въпроси, винаги се консултирайте с адвокат.

Често задавани въпроси

Какво представлява Федералната търговска комисия?

Федералната търговска комисия (FTC) е независима агенция на правителството на САЩ, която отговаря за защитата на потребителите и насърчаването на конкуренцията на пазара. FTC отговаря за прилагането на различни закони, свързани със защитата на потребителите и конкуренцията, и разследва и преследва компании, които извършват незаконно или неетично поведение.
FTC изрично забранява фалшивите препоръки, отзиви и потвърждения в социалните медии. Освен това компании като Google, Amazon и Yelp забраняват платените препоръки.