Làm thế nào để mở rộng câu?

gõ trên máy tính

Làm thế nào để mở rộng câu với AI?

Mở rộng câu bằng AI được thực hiện bằng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), bao gồm đào tạo các mô hình máy học trên lượng lớn dữ liệu văn bản để học các mẫu và cấu trúc trong ngôn ngữ. Dưới đây là một số cách để mở rộng câu với AI:

Ai có thể sử dụng mở rộng câu?

Đây là danh sách những người sử dụng câu mở rộng:

Các câu hỏi thường gặp

TPT là gì?

TpT là viết tắt của “Giáo viên trả tiền cho giáo viên.” Đây là một thị trường trực tuyến nơi giáo viên mua và bán các tài nguyên giáo dục như giáo án, hoạt động, bảng câu và các tài liệu giảng dạy khác. Nền tảng này được thành lập vào năm 2006 bởi một giáo viên ở Thành phố New York, người muốn tạo ra một nền tảng nơi các nhà giáo dục có thể chia sẻ và bán tài nguyên của họ cho các giáo viên khác trên khắp thế giới.

Làm thế nào để sử dụng TPT?

Trên TpT, giáo viên tạo tài khoản người bán và tải tài nguyên của họ lên để người khác mua. Họ tự định giá và nhận phần trăm doanh thu. Người mua duyệt và mua tài nguyên từ nhiều môn học và cấp lớp, đồng thời để lại đánh giá và xếp hạng cho tài nguyên họ sử dụng.

Mở rộng câu là gì?

Câu mở rộng là những câu bạn đã viết dài hơn để cung cấp thêm chi tiết hoặc đơn giản là đạt được số lượng từ cụ thể. Làm điều này bằng cách chèn một vài từ, một cụm từ hoặc thậm chí cả một mệnh đề vào câu gốc của bạn. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn đang hy vọng đạt được.