Kādi ir intervijas jautājumi skolotājiem?

Skolas vides grafiks ar tekstu, kurā izcelti biežāk uzdotie intervijas jautājumi skolotājiem.
Skolas vides grafiks ar tekstu, kurā izcelti biežāk uzdotie intervijas jautājumi skolotājiem.

Eskritor 2024-02-12

Kādi ir visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes intervijās par skolotājiem?

Intervija ir svarīgs solis darba meklēšanas procesā. Skolotājiem intervija ir īpaši svarīga, jo šajā amatā ir nepieciešamas labas prezentācijas un saskarsmes prasmes. Pārdomāta nākamās intervijas plānošana palīdzēs jums justies pārliecinātam un sagatavotam, lai radītu lielisku iespaidu.

Šeit ir daži veidnes paraugi iespējamiem intervijas jautājumiem par skolotāja darbu, kā arī daži noderīgi padomi intervijas laikā par skolotāja darbu:

1. Kāpēc jūs vēlaties mācīt?

Kad intervijas laikā jums uzdos šo jautājumu, jums būs iespēja apspriest savu uzticību mācīšanai. Katram skolotājam ir savi iemesli, kādēļ viņš sācis strādāt šajā profesijā, tāpēc savā atbildē varat sniegt personiskas anekdotes. Atbilde uz šo jautājumu ir jūsu misijas paziņojums darba intervijā, tāpēc noteikti paskaidrojiet savu aizraušanos ar mācīšanu un kādu personu vai pieredzi, kas jūs iedvesmoja sākt strādāt šajā profesijā.

Piemērs Atbilde: “Es kļuvu par skolotāju, jo manu dzīvi ietekmēja vidusskolas algebras skolotāja. Matemātika man nav dabiska, bet viņa veltīja laiku, lai ne tikai izskaidrotu man saprotamā veidā, bet arī palīdzēja man saprast, ka ikviens intelekta veids ir vienlīdz vērtīgs.”

2. Kas jūs padara piemērotu šai skolai?

Šis jautājums atklāj, vai esat izpētījis skolu un rajonu. Veicot rūpīgu izpēti par skolēnu kolektīvu, par to, kā kopiena vērtē skolu, testēšanas rezultātiem un citiem skolu rajona aspektiem, parādiet, ka esat nopietni gatavs ieņemt šo amatu.

Atbildes piemērs: “Mani iedvesmo šīs skolas reputācija izglītības izcilībā un radošuma veicināšanā, izmantojot tās slaveno mākslas programmu. Es ievēroju, ka pēdējos gados ir vērojams AP testu rezultātu kritums, tāpēc esmu ļoti motivēts ieviest savas mācību stratēģijas. Es jūtos pārliecināts, ka varu palīdzēt skolēniem uzlabot viņu rezultātus un iespējas gūt panākumus.”

3. Kāda nozīme ir disciplīnai mācību procesā un kāda ir jūsu pieeja?

Skolotājiem laiku pa laikam ir jārisina disciplīnas jautājumi, un tas, kā tiek risināti disciplīnas jautājumi, ir īpaši svarīgs aspekts sākumskolas skolotāju intervijās. Disciplīna ir būtiska klases darba kontroles sastāvdaļa, un tā ir atkarīga no skolēnu vecuma, novada politikas un mācīšanas stila. Lai atbildētu uz šo jautājumu, jums rūpīgi jāapraksta sava pieeja disciplīnai un tas, kā pareiza disciplīnas ievērošana ietekmē klasi.

Atbildes piemērs: “Es uzskatu, ka skolotājs nevar būt efektīvs bez pareizas disciplinēšanas pieejas. Es dodu priekšroku skaidrot, kas tiek sagaidīts no maniem skolēniem, lai viņi būtu sagatavoti panākumiem. Bez disciplīnas nebūs cieņas, un skolēniem var būt grūti nodrošināt atbildību. Pēc vairāku metožu izpētes esmu secinājis, ka apbalvošanas sistēma ir vislabākā metode, lai izvairītos no sliktas uzvedības. Lai gan, protams, joprojām ir gadījumi, kas jārisina, izmantojot skolas uzvedības programmu, apbalvojumu izmantošana veicina pozitīvu uzvedību un dod bērniem mērķi, uz kuru tiekties.”

4. Vai jūsu stundu plānus ir ietekmējuši valsts līmeņa standartizētie testi?

Sagatavošanās standartizētajiem testiem ir būtiska skolotāja profesijas daļa, jo īpaši valsts izglītības iestādēs. Atbildot uz šo jautājumu, jums būtu jāapraksta, kā jūs mācību stundu plānā iekļāvāt dažādus standartus, kā arī to, kā jūs izstrādājāt stabilu mācību programmu, kas nav balstīta tikai uz testēšanas standartiem.

Atbildes piemērs: “Izstrādājot mācību programmu, ir jāņem vērā standarti. Veiksmīga mācību gada strukturēšana ir atkarīga no efektīvas mācību programmas plānošanas un regulāras skolēnu novērtēšanas. Mana pieeja ir veidot mācību stundas, balstoties uz izglītības standartiem, taču es nemācīšu tikai domājot par testēšanu. Manos stundu plānos ir iekļauta plašāka informācija nekā tikai tas, kas skolēniem jāzina standartizētajam testam. Regulāra vērtēšana ļauj man novērtēt, cik labi skolēni izprot mācību vielu, un es izmantoju savu mācību plānu, lai pārliecinātos, ka skolēni ir apguvuši prasmes, kas viņiem būs nepieciešamas, lai nokārtotu testu.”

5. Pastāstiet par savu mācīšanas filozofiju.

Darba devēji parasti interesējas par jūsu mācību metodēm un filozofiju, lai noteiktu, vai jūs būtu piemērots viņu skolai. Daudzās skolās, iespējams, ir iedibināti jau zināmi mācīšanas veidi, un jums ir jāpauž sava atvērtība un pārliecība par saviem izkoptajiem uzskatiem attiecībā uz labākajiem mācīšanas veidiem.

Atbildes piemērs: “Mana mācīšanas filozofija ir veidot mācību stundas tā, lai tās būtu saistošas. Daudzos gadījumos, kad skolēns nevar identificēties ar mācību vielu, viņam ir grūtāk uztvert tās nozīmi. Mans kā literatūras skolotājas mērķis ir palīdzēt skolēniem iejusties varoņu, vietu un jēdzienu tēlos, īpaši tad, ja šīs lietas atšķiras no viņu pašu dzīves pieredzes. Kad es biju skolniece, man stāsti palika labāk atmiņā, ja skolotāji man palīdzēja rast paralēles. Man kā skolotājam skolēnam patīk salīdzināt senākus tekstus, piemēram, Šekspīru, ar mūsdienu notikumiem. Piemēram, salīdzināt notikumus lugās ar notikumiem popkultūrā. Tas ne tikai palīdz skolēniem izprast stāstus, bet arī palīdz viņiem izdarīt savus secinājumus.”

skolotājs darba intervijā

6. Kādām īpašībām skolēni vēlas, lai piemistu viņu skolas skolotājiem?

Katram skolotājam ir unikāls mācīšanas veids, bet dažādi skolēni labi jūtas, ja viņiem ir atšķirīgs mācīšanas stils, tāpēc skolotājam ir jābūt spējīgam pielāgoties. Labā atbildē paskaidrojiet, kādas īpašības, jūsuprāt, skolotājam ir vissvarīgākās, kā šīs īpašības palīdz skolēniem un kā jūs pats šīs īpašības izkopjat sevī.

Atbildes piemērs: “Es uzskatu, ka skolēni vēlas, lai viņu skolotāji būtu centīgi un atsaucīgi, un viņi var atpazīt, ja skolotājam nepiemīt šīs īpašības. Ja skolēni zina, ka jūs cītīgi strādājat un vēlaties viņus atbalstīt mācībās, viņi, visticamāk, gūs panākumus. Šī iemesla dēļ es vienmēr ievēroju atvērto durvju politiku un cenšos veidot saikni ar katru skolēnu.”

7. Kā jūs raksturotu bijušie studenti, kolēģi vai administratori?

Šis jautājums ir paredzēts, lai uzzinātu vairāk par jūsu personību un pašapziņu. Darba devēji var salīdzināt jūsu atbildi ar to, kā jūs raksturoja jūsu rekomendācijas. Rūpīga un pārdomāta atbilde liecina par spēcīgām saskarsmes prasmēm un uztveri. Lai pamatotu savu atbildi, neaizmirstiet izmantot arī anekdotes un piemērus no savas pieredzes.

Atbildes piemērs: “Mani kolēģi un skolēni mani raksturotu kā iedrošinošu, radošu un iedvesmojošu. Man patīk plānot jautrus pasākumus savai klasei un iesaistīt arī citas klases. Piemēram, pagājušajā gadā 14. martā es organizēju “Pi dienu” visai sešklasei. Es ieplānoju izlūkošanas medības, stafetes un atjautības sacensības, kuru pamatā bija matemātika. Bija lieliski redzēt, kā visi skolēni strādā kopā, izklaidējas un mācās.”

8. Kāda, jūsuprāt, ir tehnoloģiju loma klasē?

Daudzi skolotāji tagad savās stundās izmanto tehnoloģijas. Jūsu atbildē ir jāpaskaidro, kā jūs domājat par tehnoloģijām un kā tās tiek izmantotas mācībās. Daudzi skolotāji cenšas izmantot pieejamās tehnoloģijas, neļaujot tām pārņemt klasi.

Atbildes piemērs: “Es domāju, ka tehnoloģijas klasē var būt vērtīgs instruments, kas palīdz skolēniem mācīties. Tomēr tehnoloģijas var arī novērst uzmanību, tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt prasības attiecībā uz tehnoloģiju pareizu izmantošanu. Skolēniem ir jāspēj izmantot tehnoloģijas mācībām papildus pamatprasmēm, tāpēc es viņiem dodu uzdevumus, kuru izpildei ir nepieciešama padziļināta tehnoloģiju izmantošana. Piemēram, es varu iekļaut formatēšanas prasības pie viņu rakstīšanas uzdevumiem, lai viņi gada laikā pakāpeniski apgūtu formatēšanu. Tas ļauj skolēniem labāk apgūt dažādas platformas un sagatavo viņus panākumiem turpmākajā darbā.”

9. Kādi jautājumi jums ir?

Šo jautājumu parasti uzdod intervijas beigās, un tas ir ļoti svarīgs intervijas elements. Pārdomātu un izpētītu jautājumu uzdošana liecina par jūsu interesi par amatu un veicina neaizmirstamu galīgo iespaidu. Nāciet uz interviju sagatavojušies un uzrakstiet piecus līdz desmit jautājumus. Pierakstiet arī visus jaunos jautājumus, kas rodas intervijas laikā.

Jautājumu piemēri: “Kā jūs raksturotu skolas kultūru? Kādas īpašības jūs meklējat kandidātam? Kādi ir daži no skolas lielākajiem sasniegumiem? Kādas ārpusstundu aktivitātes tiek piedāvātas skolēniem?”

Šeit ir daži citi iespējamie jautājumi, kurus var uzdot personāla atlases vadītāji:

  • Kāds ir jūsu mīļākais mācību priekšmets un kāpēc?
  • Kādas īpašības padara lielisku skolotāju?
  • Kā jūs esat strādājis ar skolēniem, kuru sniegums ir zemāks par klases līmeni?
  • Aprakstiet savas studentu pasniedzēju pieredzes pozitīvās un negatīvās puses.
  • Kāda ir jūsu motivācija strādāt speciālajā izglītībā?

1. Izpētiet skolu

Rūpīgi iepazīstieties ar skolas un tās rajona tīmekļa vietnēm, lai pārliecinātos, ka spējat runāt par skolas misiju, metodēm un vērtībām. Šādi rīkojoties, var atklāties arī skolas sāpīgie punkti, lai iekļautu veidus, kā jūs varētu palīdzēt tos risināt. Jums arī jāizpēta tās klātbūtne sociālajos plašsaziņas līdzekļos un visa pieejamā informācija par tās aktīvo vadību.

2. Pieprasīt informatīvas intervijas ar skolu kontaktpersonām

Jums kā skolotājam var būt kontakti skolā, ar kuru jūs piedalāties intervijā, no skolas vai izglītības grupām. Ja viņi ir gatavi to darīt, iespējams, būs noderīgi apsēsties kopā ar viņiem, lai uzdotu jautājumus par skolu un saņemtu padomu par to, kā pieiet intervijai. Jūs varat arī uzzināt, vai jums šķiet, ka šī skola būtu piemērota arī jums.

3. Sagatavojiet pārdomātus intervijas jautājumus

Tas liecina par jūsu aizrautību pret šo amatu un jūsu gatavību intervijai. Šie jautājumi arī palīdzēs jums noteikt, vai jūsu pamatvērtības sakrīt ar skolas administrācijas vērtībām. Piemēram, varat apsvērt iespēju pajautāt, kādu atbalstu sagaidāt mentoringa vai apmācības ziņā.

Darba devēji meklē skolotāju kandidātus, kuriem ir labas akadēmiskās prasmes, pedagoģiskā pieredze, klases vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, aizraušanās ar mācīšanu, kā arī elastīgums un spēja pielāgoties.

 • Izglītība un sertifikācija: Darba devēji parasti meklē kandidātus, kuriem ir bakalaura grāds izglītībā vai ar to saistītā jomā un derīgs pedagoga sertifikāts. Atkarībā no valsts vai valsts konkrētās prasības var atšķirties.
 • Zināšanas par mācību priekšmetu: Skolotājiem jābūt padziļinātai izpratnei par mācību priekšmetu, ko viņi māca. Darba devēji meklē kandidātus ar labu akadēmisko izglītību attiecīgajā jomā.
 • Mācīšanas pieredze: Darba devēji parasti meklē kandidātus, kuriem ir pieredze darbā ar skolēniem, neatkarīgi no tā, vai tā ir studentu mācību pieredze vai iepriekšēja pedagoģiskā pieredze.
 • Klases vadības prasmes: Darba devēji meklē kandidātus, kuriem ir labas klases vadības prasmes, tostarp spēja uzturēt drošu un strukturētu mācību vidi, risināt uzvedības problēmas un veidot pozitīvas attiecības ar skolēniem.
 • Komunikācija un sadarbība: Skolotājiem jābūt labām komunikācijas un sadarbības prasmēm, lai efektīvi strādātu ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem. Darba devēji meklē kandidātus, kuri spēj skaidri un efektīvi sazināties, aktīvi klausīties un labi sadarboties ar citiem, kā arī prot risināt problēmas.
 • Darba devēji meklē kandidātus, kuri ar aizrautību māca un kuriem patiesi rūp skolēnu panākumi. Viņi vēlas skolotājus, kas ir entuziastiski, radoši un apņēmīgi mācīties visa mūža garumā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kopīgot ziņu

AI Rakstnieks

img

Eskritor

Izveidojiet AI ģenerētu saturu