Как да резюмираме една история

Обобщаване на истории

Обобщаване на история

Представяме ви ръководство стъпка по стъпка за това как да обобщите една история, като предлагаме стратегии за обобщаване:

Стъпка 1: Прочетете внимателно историята

 • Първата стъпка при писането на резюме на история е да я прочетете внимателно и задълбочено като стратегии за четене.
 • Отделете време и се уверете, че сте разбрали сюжета, героите, обстановката, конфликта и развръзката.
 • Ако е необходимо, направете повторен прочит.

Стъпка 2: Определяне на основните точки

След като прочетете историята,

 • Определете основните моменти или събития, които движат сюжета напред.
 • Това трябва да са основните елементи, които искате да включите в резюмето си.

Стъпка 3: Определяне на целта на обобщението

Преди да обобщите историята,

 • Определете целта на обобщението.
 • Трябва ли да се направи кратък преглед на историята, да се подчертаят основните моменти в сюжета или да се направи анализ на темата?
 • Познаването на целта ще ви помогне да се съсредоточите върху подходящата информация, която да включите в резюмето си.

Стъпка 4: Напишете кратко въведение

 • Започнете резюмето си с кратко въведение, което включва заглавието на историята, автора и главните герои.
 • Това ще даде на читателите контекст и ще им помогне да разберат обобщението.

Стъпка 5: Обобщаване на сюжета

В основната част на резюмето,

 • Обобщете сюжета на историята по ясен и кратък начин.
 • Съсредоточете се върху основните събития и избягвайте ненужните подробности, без да влагате лично мнение.
 • Използвайте преходни думи, за да свържете различните точки на сюжета и да осигурите плавно протичане.

Стъпка 6: Подчертайте основните теми

 • Ако целта на резюмето ви е да подчертае ключовите моменти и важните детайли на историята, включете раздел, който обобщава тези теми.
 • Това трябва да бъде кратък анализ, който изследва по-дълбокия смисъл на основната идея и как тя се отнася към реалния свят.

Стъпка 7: Завършване на обобщението

Когато се стигне до заключителната част,

 • Завършете резюмето с кратко заключение, което свързва основните моменти от сюжета и темите.
 • Можете да включите и свои собствени мисли или мнения за историята, но се уверете, че те са уместни и добавят стойност към резюмето.

Стъпка 8: Редактиране и преработване

След като сте написали резюмето,

 • Препрочетете го отново и се уверете, че е ясен, кратък и точен.
 • Редактирайте и преработете, ако е необходимо, и се уверете, че в резюмето няма правописни и граматически грешки.

П.С.: Не забравяйте, че обобщаването е като преразказ, базиран на вашите умения за писане.

жена обобщава история на компютъра си

Как да подобрите качеството на своето резюме?

Ако искате да напишете добро резюме на дадена история, е важно то да бъде кратко, да използвате собствени думи, да се съсредоточите върху главните герои и съответната информация, да бъдете обективни, да използвате преходни думи и да преработвате и редактирате. Ето няколко съвета:

 1. Бъдете кратки: Доброто резюме трябва да е кратко и съдържателно. Избягвайте ненужните подробности и се съсредоточете върху основните моменти от сюжета и темите.
 2. Използвайте собствените си думи: Когато обобщавате историята, използвайте собствени думи, за да предадете сюжета и основните събития. Избягвайте да копирате и поставяте текст от оригиналната история, тъй като това може да доведе до плагиатство.
 3. Съсредоточете се върху главните герои: Главните герои обикновено са движещата сила на сюжета, затова не забравяйте да подчертаете техните действия и мотивация в резюмето си.
 4. Включете само съответната информация: Когато обобщавате художествена литература, включвайте само информация, която е свързана със сюжета и темите. Избягвайте да включвате незначителни подробности, които не добавят стойност към обобщението.
 5. Бъдете обективни: Когато пишете резюме, е важно да бъдете обективни и да избягвате да влагате собствено мнение или пристрастия. Придържайте се към фактите и оставете читателя сам да си направи изводите.
 6. Използвайте преходни думи: Използвайте преходни думи като „първо“, „следващо“, „после“ и „накрая“, за да свържете различните точки на сюжета и да осигурите плавно протичане.
 7. Преразглеждане и редактиране: След като напишете резюмето си, прочетете го и се уверете, че е ясно, кратко и точно.

Какви са елементите на историята?

Елементите на една история са основните компоненти, които изграждат разказа. Те включват:

1. Символи

 • Хората, животните или съществата, които обитават историята, движат сюжета напред.
 • Те имат специфични черти, характери, мотивация и взаимоотношения с други герои.

2. Задаване на

 • Времето, мястото и атмосферата, в които се развива историята.
 • Това може да включва физически местоположения, исторически периоди, културни контексти и други детайли, които създават усещане за време и място.

3. Парцел

 • Последователността на събитията, които съставляват историята и създават основната идея.
 • Това включва въведение, възходящо действие, кулминация, низходящо действие и развръзка.
 • Сюжетът обикновено включва някакъв конфликт или проблем, който героите трябва да преодолеят.

4. Конфликт

 • Основният проблем или препятствие, с което се сблъскват героите в историята.
 • Това може да бъде вътрешен или външен конфликт, например лична борба, обществен проблем или антагонист.

5. Тема

 • Основното послание или смисъл на историята.
 • Често това е универсална или абстрактна идея, която историята изследва, например любов, загуба, идентичност или власт.

6. Гледна точка

 • Гледната точка, от която се разказва историята.
 • Това може да бъде гледната точка от първо, второ или трето лице и да повлияе на разбирането на читателя за героите, сюжета и темата.

Често задавани въпроси

Какво е история?

Историята е разказ или описание на събития, реални или въображаеми, които се предават на аудиторията чрез различни форми на медиите, като писмен текст, устно слово, визуални медии или изпълнение. Историите могат да бъдат в различни форми – от художествени истории като романи, разкази или пиеси до нехудожествени истории като биографии, новинарски репортажи или документални филми.

Каква е целта на историята?

Целта на една история може да бъде да забавлява, информира, образова, убеждава или вдъхновява аудиторията. Добре написаното резюме дава основна представа за литературно произведение, медия или история.

Споделяне на публикацията:

Най-съвременните технологии за автоматична идентификация.

Започнете работа с Eskritor сега!

Свързани статии

Изображение на компютърен екран, показващ разговор с GPT-3, с диаграми, илюстриращи етапите на езиковата обработка на AI.
Eskritor

Как действа GPT-3?

Стъпките по-долу обясняват как GPT-3 работи, за да генерира отговори: Защо е полезен GPT-3? Ето списък с причините, поради които GPT-3 е полезен: Каква е историята на GPT-3? Разработването на

Визуална диаграма, показваща данни, свързани с влиянието на AI върху пазара на труда за автори на съдържание
Eskritor

Ще замени ли AI авторите на съдържание?

Да, писателите с изкуствен интелект могат да заменят някои писатели, но никога не могат да заменят добрите писатели. Тя ще замени някои видове работа по писане. Генераторите на съдържание с

Визуално представяне на архитектурата на ChatGPT с модела на трансформатора, който позволява разбирането на езика и генерирането му
Eskritor

Как работи ChatGPT?

На високо ниво ChatGPT е модел за дълбоко обучение, който използва невронна мрежа за генериране на текст, подобен на човешкия. Конкретната версия на модела, ChatGPT-3, се основава на техника, наречена