Дали вештачката интелигенција ќе ги замени пишувачите на содржина?

Визуелна табела што прикажува податоци поврзани со влијанието на вештачката интелигенција на пазарот на труд за пишувачите на содржини
Визуелна табела што прикажува податоци поврзани со влијанието на вештачката интелигенција на пазарот на труд за пишувачите на содржини

Eskritor 2023-07-11

Да, писателите на вештачка интелигенција можат да заменат некои писатели, но никогаш не можат да ги заменат добрите писатели. Ќе замени одредени видови работни места за пишување. Генераторите на содржина со вештачка интелигенција можат да генерираат основна содржина што не бара оригинално истражување или експертиза. Сепак, без човечка интервенција, не може да создаде стратешка содржина, водена од приказни, усогласена со вашиот бренд.

Еве неколку причини зошто вештачката интелигенција (барем во нејзината сегашна состојба) не може да замени човечки писател:

 1. Недостаток на човечка креативност и оригиналност
 2. Недостаток на одржување конзистентен тон, стил и глас низ содржината
 3. Неможност за емотивно поврзување со читателите
 4. Ограничена можност за инкорпорирање на повратни информации и одлучување
 5. Тешкотии во производството на сложени и нијансирани содржини
 6. Неможност да се прилагодат на променливите околности

Кои се случаите на употреба на алатките за пишување со вештачка интелигенција?

Употребата на ai може да го подобри пишувањето содржина и маркетинг кампањите на неколку начини. Главните придобивки од алатките за висококвалитетна содржина со вештачка интелигенција вклучуваат:

 • Автоматизирање и забрзување на создавањето содржини со прилагодување на јазичните модели
 • Забрзување на процесот на пишување, намалување одзема време
 • Ви овозможува да ја оптимизирате содржината за пребарувачот
 • Ви помага да го надминете писателскиот блок
 • Префрлете се од генерирање содржина на повеќе стратешки задачи, како што се курирање, оптимизација, проверка на факти и насоки
 • Направете заглавие и прв нацрт
 • Спречување на плагијат
chatGPT

Кои се предностите на содржината генерирана од вештачка интелигенција?

Еве ги придобивките од користењето на содржината генерирана од вештачка интелигенција:

 1. Брзина: Многу побрзо е да се произведе содржина генерирана од вештачка интелигенција отколку содржина напишана од луѓе. Затоа, тоа е особено корисно за вестите и објавите на социјалните медиуми за кои е потребно брзо време на пресврт.
 2. Доследност: Во некои случаи, тешко е да се постигне конзистентен тон и стил во пишувањето со човечки писатели. Бидејќи алатките за пишување содржина со вештачка интелигенција користат шаблони и однапред дефинирани правила, тие обезбедуваат конзистентна структура.
 3. Ефективност на трошоците: За компаниите на кои им е потребен голем обем на содржина на редовна основа, ангажирањето луѓе писатели е скапо. Содржината генерирана со вештачка интелигенција е поисплатлива опција од ангажирањето човечки писатели.
 4. Приспособливост: Содржините генерирани со вештачка интелигенција лесно се размеруваат за да ги задоволат барањата на растечките бизниси, бидејќи може брзо да произведе голема количина содржина без да го надополнува обемот на работа на постојните вработени.
 5. Увиди водени од податоци: со анализа на големи количини на податоци , алатките за пишување содржина со вештачка интелигенција генерираат содржина приспособена на одредена публика, зголемувајќи го ангажманот и подобрувајќи ја оптимизацијата на пребарувачите (SEO).

Иако има многу придобивки од содржината генерирана со вештачка интелигенција, таа има и некои ограничувања. Подолу се наведени слабостите на содржината генерирана од вештачка интелигенција:

 1. Недостаток на креативност: и покрај напредокот во машинското учење, на содржината генерирана со вештачка интелигенција сè уште им недостасува креативниот талент и нијансите на содржината напишана од човекот. Ова може да биде недостаток за содржината која бара повеќе личност или единствена перспектива.
 2. Ограничено контекстуално разбирање: Содржините генерирани од вештачка интелигенција понекогаш се борат со разбирањето и користењето на контекстот, што може да доведе до неточности или лошо конструирани реченици.
 3. Лош квалитет: иако некои содржини генерирани со вештачка интелигенција се импресивни во одредени случаи, квалитетот станува слаб ако алгоритмите немаат доволно податоци за обука или ако податоците се искривени или пристрасни.
 4. Неможност за справување со сложеноста: Во одредени ситуации, содржината генерирана од вештачка интелигенција се бори со сложени или нијансирани теми, бидејќи не секогаш ги толкува информациите на ист начин како човечкиот мозок.
 5. Правни и етички грижи: Понекогаш содржината генерирана од вештачка интелигенција ги прекршува законите за авторски права или произведува неетичка или пристрасна содржина ако алгоритмите не се програмирани или следени правилно.

Писателите на содржини и пишувачите на копии користат вештачка интелигенција во многу области. Овие области вклучуваат:

 1. Генерирање идеи за теми: алатките за вештачка интелигенција идентификуваат популарни теми и клучни зборови во тренд во одредена индустрија или ниша.
 2. Оптимизирање на содржината за оптимизација: алатките за вештачка интелигенција ја анализираат содржината и даваат препораки за подобрување на перформансите за оптимизација на пребарувачите (SEO).
 3. Создавање привлечни наслови и поднаслови: алатките за вештачка интелигенција создаваат привлечни и привлечни наслови и поднаслови што го привлекуваат вниманието на читателите и ги поттикнуваат да читаат понатаму.
 4. Подобрување на читливоста и граматиката: алатките за вештачка интелигенција ја анализираат содржината и даваат предлози за подобрување на нејзината читливост и граматика.
 5. Креирање персонализирана содржина: алатките за вештачка интелигенција создаваат персонализирана содржина што е прилагодена на одредена публика, врз основа на нивните интереси и преференции. Ова им помага на писателите на содржини и авторите на копии да создадат содржина што резонира со нивната целна публика и поттикнува ангажирање.
 6. Создавање описи на производи и маркетиншка копија: алатките за вештачка интелигенција генерираат описи на производи и маркетиншка копија што ги истакнува карактеристиките и придобивките на производот на привлечен начин.

Сподели пост

AI писател

img

Eskritor

Креирајте AI генерирана содржина