Mitä on tekoälyn kirjoittaminen?

Tekoälykirjoitusohjelmisto on eräänlainen ohjelmisto, joka voi tuottaa sisältöä puolestasi. Tekoälyavusteinen kirjoitusavustaja voi auttaa sinua kirjoittamaan artikkeleita, romaaneja, blogikirjoituksia, pelejä ja paljon muuta. Nämä ovat vain muutamia tekoälyn kirjoitustyökalujen käytön eduista.

chatGPT

Miten tekoälyn kirjoitustyökalut toimivat?

Tekoälyn kirjoitusavustajat, kuten chatGPT ja GPT-3, ovat ohjelmistotyökaluryhmiä, jotka pystyvät tuottamaan sisältöä automaattisesti tiettyjen parametrien perusteella. GPT-3 voi auttaa tekstin ennustamisessa tiettyjen syötteiden perusteella.

Mitä tekoälyn kirjoitustyökalut voivat tehdä?

Tekoälyn käyttö voi tehostaa sisällön kirjoittamista ja markkinointikampanjoita monin tavoin. Laadukkaan tekoälyn sisältötyökalujen keskeisiä etuja ovat:

Kuka on Content Writer?

Sisällön kirjoittaja on ammattilainen, joka luo kirjallista sisältöä eri medioihin. Sisällöntoimittajat tuottavat monenlaista kirjallista materiaalia, kuten artikkeleita, blogikirjoituksia, tuotekuvauksia, sosiaalisen median viestejä jne.

Sisällön kirjoittajalla on tärkeä rooli sisältömarkkinoinnissa.

Mitkä ovat tekoälyn tuottaman sisällön edut?

 1. Nopeus: Tekoälyn luoma sisältö voidaan tuottaa paljon nopeammin kuin ihmisen kirjoittama sisältö. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä uutistoimituksille ja sosiaalisen median viesteille, jotka vaativat nopeaa läpimenoaikaa.
 2. Johdonmukaisuus: Koska tekoälyn sisältötyökalut käyttävät malleja ja ennalta määriteltyjä sääntöjä, ne voivat varmistaa yhtenäisen sävyn ja tyylin. Tätä voi olla vaikea saavuttaa inhimillisten kirjoittajien kanssa.
 3. Kustannustehokkuus: Tekoälyn tuottama sisältö voi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin ihmisen palkkaaminen. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka tarvitsevat suuria määriä sisältöä säännöllisesti.
 4. Skaalautuvuus: Se voi tuottaa nopeasti suuren määrän sisältöä lisäämättä nykyisten työntekijöiden työmäärää.
 5. Tietoon perustuvat oivallukset: Tämä lisää sitoutumista ja parantaa hakukoneoptimointia (SEO).

Mitkä ovat tekoälyn tuottaman sisällön rajoitukset?

 1. Luovuuden puute: Tekoälyn tuottamasta sisällöstä puuttuu edelleen ihmisen kirjoittaman sisällön luova ote ja vivahteikkuus, vaikka koneoppimisessa on edistytty. Tämä voi olla haitaksi sisällölle, joka vaatii enemmän persoonallisuutta tai ainutlaatuista näkökulmaa.
 2. Rajallinen kontekstuaalinen ymmärrys: Tämä voi johtaa epätarkkuuksiin tai huonosti rakennettuihin lauseisiin.
 3. Huono laatu: Vaikka osa tekoälyn tuottamasta sisällöstä voi olla vaikuttavaa, laatu voi olla myös heikkoa, jos algoritmeilla ei ole riittävästi harjoitusdataa tai jos data on jollakin tavalla vinoutunutta tai puolueellista.
 4. Kyvyttömyys käsitellä monimutkaisuutta: Se ei aina pysty tulkitsemaan tietoa samalla tavalla kuin ihmisaivot.
 5. Oikeudelliset ja eettiset näkökohdat: Jos algoritmeja ei ole ohjelmoitu tai valvottu oikein, tekoälyn tuottama sisältö voi rikkoa tekijänoikeuslakeja tai tuottaa epäeettistä tai puolueellista sisältöä.

Korvaako tekoäly lähitulevaisuudessa sisällöntuottajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta. Ilman ihmisen väliintuloa se ei kuitenkaan pysty luomaan strategista, tarinavetoista ja brändisi mukaista sisältöä.

Seuraavassa on muutamia syitä siihen, miksi tekoäly (ainakaan nykytilassaan) ei voi korvata ihmisen kirjoittajaa:

 1. Ihmisen luovuuden ja omaperäisyyden puute
 2. Yhtenäisen sävyn, tyylin ja äänen säilyttäminen sisällön aikana on puutteellista.
 3. Kyvyttömyys luoda emotionaalinen yhteys lukijoihin
 4. Rajoitettu kyky ottaa palaute huomioon ja tehdä päätöksiä
 5. Vaikeus tuottaa monimutkaista ja vivahteikasta sisältöä.
 6. Kyvyttömyys sopeutua muuttuviin olosuhteisiin

Miten sisällöntuottajat ja copywriterit voivat käyttää tekoälyä hyödykseen?

 1. Aiheideoiden tuottaminen: Tekoälytyökalut tunnistavat tietyn toimialan tai markkinarajan suosittuja aiheita ja trendikkäitä avainsanoja.
 2. Sisällön optimointi SEO:ta varten: Tekoälytyökalut voivat analysoida sisältöä ja antaa suosituksia sen hakukoneoptimoinnin (SEO) parantamiseksi.
 3. Luodaan vakuuttavia otsikoita ja väliotsikoita: Tekoälytyökalut luovat tarttuvia ja kiinnostavia otsikoita ja väliotsikoita, jotka kiinnittävät lukijoiden huomion ja kannustavat heitä lukemaan lisää.
 4. Luettavuuden ja kieliopin parantaminen: Tekoälytyökalut voivat analysoida sisältöä ja tehdä ehdotuksia sen luettavuuden ja kieliopin parantamiseksi.
 5. Henkilökohtaisen sisällön luominen: Tekoälytyökalut luovat yksilöllistä sisältöä, joka on räätälöity tietylle yleisölle heidän kiinnostuksen kohteidensa ja mieltymystensä perusteella. Tämä voi auttaa sisällöntuottajia ja tekstinkirjoittajia luomaan sisältöä, joka vastaa kohderyhmäänsä ja lisää sitoutumista.
 6. Tuotekuvausten ja markkinointikopioiden luominen: Tekoälytyökalut luovat tuotekuvauksia ja markkinointikopioita, jotka korostavat tuotteen ominaisuuksia ja hyötyjä houkuttelevalla tavalla.

Miten sisällöntuottajat omaksuvat tekoälyn?

 1. Tutustu tekoälyn sisällön kirjoittamisen työkaluihin:
  • Sisällöntuottajien tulisi tutustua erilaisiin saatavilla oleviin tekoälyyn perustuviin sisällönkirjoitustyökaluihin ja ymmärtää, miten ne toimivat.
  • Tämä voi auttaa työskentelemään tehokkaammin ja tuloksellisemmin näiden työkalujen kanssa ja integroimaan ne sisällön luomisprosessiin.
 2. Keskity luovuuteen ja henkilökohtaistamiseen:
  • Vaikka tekoäly voi olla avuksi tietyissä sisällön luomiseen liittyvissä asioissa, se ei voi korvata luovuutta ja yksilöllisyyttä, jota ihminen voi tuoda työhönsä.
  • Sisällön kirjoittajien tulisi keskittyä luomaan ainutlaatuista ja kiinnostavaa sisältöä, joka tuo lisäarvoa yleisölle ja jota tekoäly ei voi kopioida.
 3. Pysy ajan tasalla tekoälyn kehityksestä:
  • Tekoälyteknologia kehittyy nopeasti, ja sisällöntuottajien olisi pysyttävä ajan tasalla uusimmasta kehityksestä ja siitä, miten se voi vaikuttaa heidän työhönsä.
 4. Käytä tekoälyn tuottamaa sisältöä inspiraationa:
  • Tekoälyn luoma sisältö voi olla inspiraation lähde sisällön kirjoittajille, sillä se tarjoaa heille ideoita tai uusia näkökulmia, joita he voivat tutkia omassa työssään.