Mitä ovat opettajien haastattelukysymykset?

Kouluympäristöä kuvaava graafinen kuva, jonka päällä on teksti, jossa korostetaan usein kysyttyjä opettajien haastattelukysymyksiä.
Kouluympäristöä kuvaava graafinen kuva, jonka päällä on teksti, jossa korostetaan usein kysyttyjä opettajien haastattelukysymyksiä.

Eskritor 2024-02-12

Mitkä ovat yleisimmät opettajan haastattelukysymykset ja vastaukset?

Haastattelu on tärkeä vaihe työnhakuprosessissa. Opettajien kohdalla haastattelu on erityisen tärkeä, koska tehtävässä tarvitaan vahvoja esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Huolellinen suunnittelu seuraavaa opetushaastatteluasi varten auttaa sinua tuntemaan itsesi varmaksi ja valmistautumaan tekemään hyvän vaikutuksen.

Tässä on joitakin malleja mahdollisista opettajien haastattelukysymyksistä ja hyödyllisiä haastatteluvinkkejä opettajan työtehtävistä:

1. Miksi haluat opettaa?

Kun tämä kysymys esitetään haastattelussa, sinulla on tilaisuus kertoa omistautumisestasi opetukselle. Jokaisella opettajalla on omat syynsä ryhtyä tähän ammattiin, joten vastauksessasi voit vapaasti kertoa henkilökohtaisia anekdootteja. Vastaus tähän kysymykseen on työhaastattelussa tehtävänkuvasi, joten muista selittää intohimosi opettamista kohtaan ja kaikki henkilöt tai kokemukset, jotka ovat innoittaneet sinua ryhtymään tähän ammattiin.

Esimerkkivastaus: ”Minusta tuli opettaja, koska lukion algebranopettajani vaikutti elämääni. Matematiikka ei ole minulle luontaista, mutta hän käytti aikaa paitsi selittääkseen materiaalin niin, että se oli minulle järkevää, myös auttaakseen minua ymmärtämään, että kaikki älykkyyden muodot ovat yhtä arvokkaita.”

2. Mikä tekee sinusta sopivan tähän kouluun?

Tämä kysymys paljastaa, oletko tutkinut koulua ja kaupunginosaa. Perusteellisen tutkimuksen tekeminen oppilaskunnasta, siitä, miten yhteisö suhtautuu kouluun, koetuloksista ja muista koulupiiriin liittyvistä seikoista osoittaa, että suhtaudut tosissasi tehtävään.

Esimerkkivastaus: ”Minua inspiroi tämän koulun maine erinomaisesta koulutuksesta ja siitä, että se rohkaisee luovuuteen maineikkaan taideohjelmansa avulla. Huomaan, että AP-kokeiden tulokset ovat laskeneet viime vuosina, joten olen erittäin motivoitunut ottamaan käyttöön opetusstrategiani. Olen varma, että voisin auttaa oppilaita parantamaan pistemääriään ja menestymismahdollisuuksiaan.”

3. Millainen rooli kurilla on opetuksessa ja mikä on lähestymistapasi?

Opettajien on aika ajoin käsiteltävä kurinpitoon liittyviä kysymyksiä, ja kurinpitoon puuttuminen on erityisen tärkeä osa perusopetuksen opettajahaastattelua. Kurinpito on tärkeä osa luokan hallintaa, ja se riippuu oppilaiden iästä, piirin käytännöistä ja opetustyylistä. Vastataksesi tähän kysymykseen sinun tulisi kuvata huolellisesti lähestymistapasi kurinpitoon ja sitä, miten sen oikeaoppinen hoitaminen vaikuttaa luokkahuoneeseen.

Esimerkkivastaus: ”Uskon, että opettaja ei voi olla tehokas ilman oikeanlaista kurinpidollista lähestymistapaa. Selitän mieluiten, mitä oppilailta odotetaan, jotta he voivat menestyä. Ilman kuria ei ole kunnioitusta, ja oppilaiden pitäminen vastuullisina voi olla vaikeaa. Tutkittuani useita menetelmiä olen todennut, että palkitsemisjärjestelmä on paras tapa välttää huonoa käytöstä. Vaikka varmasti on vielä tapauksia, joihin on puututtava koulun käyttäytymisohjelman avulla, palkitsemisen käyttäminen pakottaa positiiviseen käyttäytymiseen ja antaa lapsille tavoitteen, johon pyrkiä.”

4. Ovatko osavaltiotason standardoidut kokeet vaikuttaneet opetussuunnitelmiinne?

Standardoituihin kokeisiin valmistautuminen on tärkeä osa opettajan ammattia, erityisesti julkisessa koulutuksessa työskenteleville. Tähän kysymykseen vastatessasi sinun tulisi kuvata, miten sisällytit eri standardit opetussuunnitelmaasi, mutta myös miten kehitit vankan opetussuunnitelman, joka ei perustu pelkästään testausstandardeihin.

Esimerkkivastaus: ”Opetussuunnitelmaa kehitettäessä on otettava huomioon standardit. Kouluvuoden onnistunut jäsentäminen riippuu opetussuunnitelman tehokkaasta suunnittelusta ja oppilaiden säännöllisestä arvioinnista. Lähestymistapani on kehittää oppitunteja rakentamalla ne koulutusstandardien ympärille, mutta en opeta vain testausta silmällä pitäen. Opetussuunnitelmani sisältävät muutakin tietoa kuin sen, mitä oppilaiden on tiedettävä standardoitua koetta varten. Säännöllisten arviointien avulla voin arvioida, miten hyvin oppilaat ymmärtävät materiaalia, ja käytän opetussuunnitelmaani varmistaakseni, että oppilaat ovat hankkineet taidot, joita he tarvitsevat kokeessa.”

5. Kerro opetusfilosofiastasi.

Työnantajat tiedustelevat usein opetusmenetelmiäsi ja -filosofiaasi selvittääkseen, sopisitko hyvin heidän kouluunsa. Monilla kouluilla saattaa olla vakiintuneita tapoja opettaa, ja sinun on ilmaistava avoimuutesi ja luottamuksesi omiin mielipiteisiisi parhaista opetustavoista.

Esimerkkivastaus: ”Opetusfilosofiani on tehdä opetussuunnitelmistani ymmärrettäviä. Monissa tapauksissa, kun oppilas ei voi samaistua materiaaliin, hänen on vaikeampi ymmärtää sitä. Kirjallisuudenopettajana tavoitteeni on auttaa oppilaita eläytymään hahmoihin, paikkoihin ja käsitteisiin, varsinkin kun ne poikkeavat heidän omista elämänkokemuksistaan. Opiskeluaikanani tarinat jäivät paremmin mieleen, kun opettajani auttoivat minua tekemään rinnastuksia. Opettajaopiskelijana haluan tehdä vertailuja vanhempien tekstien, kuten Shakespearen, ja nykypäivän tapahtumien välillä. Esimerkiksi vertaamalla näytelmien tapahtumia popkulttuurin tapahtumiin. Tämä ei ainoastaan auta oppilaita ymmärtämään tarinoita, vaan auttaa heitä myös tekemään omia johtopäätöksiä.”

opettaja työhaastattelussa

6. Mitä ominaisuuksia oppilaat toivovat opettajiltaan?

Jokaisella opettajalla on oma ainutlaatuinen tapansa opettaa, mutta eri oppilaat viihtyvät erilaisissa opetustyyleissä, joten opettajan on oltava sopeutumiskykyinen. Hyvässä vastauksessa kerrotaan, mitkä ominaisuudet ovat mielestäsi opettajan tärkeimpiä, miten nämä ominaisuudet hyödyttävät oppilaita ja miten kasvatat näitä ominaisuuksia itsessäsi.

Esimerkkivastaus: ”Uskon, että oppilaat haluavat opettajiensa olevan omistautuneita ja helposti lähestyttäviä, ja he huomaavat, jos opettajalla ei ole näitä ominaisuuksia. Jos oppilaat tietävät, että teet kovasti töitä ja haluat tukea heitä oppimisessa, he todennäköisesti menestyvät. Tästä syystä pidän aina avoimet ovet ja pyrin rakentamaan suhdetta jokaiseen oppilaaseen.”

7. Miten aiemmat oppilaasi, kollegasi tai hallintovirkamiehet kuvailisivat sinua?

Tämän kysymyksen avulla voit oppia lisää persoonallisuudestasi ja itsetuntemuksestasi. Työnantajat voivat verrata vastaustasi siihen, miten suosituksesi kuvaavat sinua. Perusteellinen ja harkittu vastaus osoittaa vahvoja ihmissuhdetaitoja ja havaintokykyä. Muista myös käyttää anekdootteja ja esimerkkejä kokemuksistasi vastauksesi tueksi.

Esimerkkivastaus: ”Kollegani ja opiskelijani kuvailisivat minua rohkaisevaksi, luovaksi ja innostavaksi. Rakastan suunnitella hauskoja aktiviteetteja luokkahuoneeseeni ja ottaa mukaan myös muita luokkahuoneita. Esimerkiksi viime vuonna järjestin 14. maaliskuuta ’Pi-päivän’ koko kuudesluokkalaisille. Suunnittelin matematiikkaan perustuvia aarteenetsintäkilpailuja, relekilpailuja ja tietokilpailuja. Oli hienoa nähdä kaikkien oppilaiden työskentelevän yhdessä, pitävän hauskaa ja oppivan.”

8. Mikä on mielestäsi teknologian rooli luokkahuoneessa?

Monet opettajat sisällyttävät nykyään teknologiaa oppitunteihinsa. Vastauksessasi olisi selitettävä ajatuksesi teknologiasta ja siitä, miten se vaikuttaa opetukseen. Monet opettajat pyrkivät käyttämään saatavilla olevaa teknologiaa antamatta sen vallata luokkahuonetta.

Esimerkkivastaus: ”Mielestäni luokkahuoneen teknologia voi olla arvokas väline, joka auttaa oppilaita oppimaan. Teknologia voi kuitenkin myös häiritä, joten teknologian asianmukaista käyttöä koskevien odotusten asettaminen on ratkaisevan tärkeää. Oppilaiden pitäisi pystyä käyttämään teknologiaa oppimiseen perustaitojen lisäksi, joten annan heille tehtäviä, jotka edellyttävät teknologian kehittynyttä käyttöä työn suorittamiseksi. Saatan esimerkiksi sisällyttää muotoiluvaatimuksia kirjoitustehtäviin, joten he oppivat muotoilemaan asteittain koko vuoden ajan. Näin oppilaat oppivat tuntemaan eri alustat paremmin ja saavat valmiudet menestyä tulevassa työelämässä.”

9. Mitä kysymyksiä sinulla on meille?

Tämä kysymys esitetään yleensä haastattelun lopussa, ja se on haastattelun kriittinen osa. Harkittujen ja tutkittujen kysymysten esittäminen osoittaa, että olet kiinnostunut tehtävästä, ja tukee mieleenpainuvaa loppuvaikutelmaa. Tule haastatteluun valmistautuneena ja kirjoita ylös 5-10 kysymystä. Kirjoita myös muistiin kaikki uudet kysymykset, jotka nousevat esiin haastattelun aikana.

Esimerkkikysymyksiä: ”Miten kuvailisit koulun kulttuuria? Mitä ominaisuuksia etsit hakijalta? Mitkä ovat koulun suurimpia saavutuksia? Mitä koulun ulkopuolisia aktiviteetteja oppilaille tarjotaan?”

Seuraavassa on joitakin muita mahdollisia kysymyksiä, joita henkilöstöpäälliköt voivat esittää:

  • Mikä on lempiaineesi opettaa ja miksi?
  • Mitkä ominaisuudet tekevät hyvästä opettajasta hyvän?
  • Miten olet työskennellyt sellaisten oppilaiden kanssa, jotka suoriutuvat alle luokkatason?
  • Kuvaile opetusharjoittelukokemuksesi myönteisiä ja kielteisiä puolia.
  • Mikä motivoi sinua työskentelemään erityisopetuksen parissa?

1. Tutki koulua

Tutustu huolellisesti koulun ja koulupiirin verkkosivuihin varmistaaksesi, että pystyt kertomaan koulun tehtävästä, menetelmistä ja arvoista. Näin voit myös tuoda esiin koulun kipupisteet, jotta voit kertoa, miten voisit auttaa niiden ratkaisemisessa. Sinun tulisi myös tutkia sen sosiaalisen median läsnäoloa ja kaikkia saatavilla olevia tietoja sen aktiivisesta johdosta.

2. Pyydä tiedotushaastatteluja koulujen yhteyshenkilöiden kanssa

Opettajana sinulla saattaa olla koulussa, johon haastattelet, kontakteja koulu- tai koulutusryhmistä. Jos he ovat halukkaita, voi olla hyödyllistä keskustella heidän kanssaan ja kysyä heiltä kysymyksiä koulusta ja kysyä neuvoja siitä, miten lähestyä haastattelua. Saatat myös saada tietoa siitä, sopiiko koulu mielestäsi myös sinulle.

3. Valmistele harkittuja haastattelukysymyksiä

Näin osoitat intohimosi työpaikkaa kohtaan ja valmistautumisesi haastatteluun. Nämä kysymykset auttavat sinua myös määrittämään, ovatko keskeiset arvosi yhteneväiset koulun hallinnon arvojen kanssa. Kannattaa esimerkiksi kysyä, millaista tukea odotat mentoroinnin tai koulutuksen muodossa.

Työnantajat etsivät opettajaehdokkaita, joilla on vahvat akateemiset ansioluettelot, opetuskokemus, luokanhallintataidot, viestintä- ja yhteistyötaidot, intohimo opettamiseen sekä joustavuus ja sopeutumiskyky.

 • Koulutus ja sertifiointi: Työnantajat etsivät yleensä hakijoita, joilla on kandidaatin tutkinto kasvatustieteestä tai joltakin siihen liittyvältä alalta ja voimassa oleva opettajan pätevyys. Erityisvaatimukset voivat vaihdella osavaltiosta tai maasta riippuen.
 • Aiheen tuntemus: Opettajilla tulisi olla syvällinen ymmärrys opetettavasta aiheesta. Työnantajat etsivät hakijoita, joilla on vahva akateeminen tausta aihealueellaan.
 • Opetuskokemus: Työnantajat etsivät yleensä hakijoita, joilla on kokemusta opiskelijoiden kanssa työskentelystä, olipa kyse sitten opiskelijaopetuksesta tai aiemmasta opetuskokemuksesta.
 • Luokkahuoneen hallintataidot: Tähän kuuluu kyky ylläpitää turvallista ja jäsenneltyä oppimisympäristöä, hallita käyttäytymisongelmia ja luoda myönteisiä suhteita oppilaisiin.
 • Viestintä ja yhteistyö: Opettajilla on oltava hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, jotta he voivat työskennellä tehokkaasti oppilaiden, vanhempien ja kollegoiden kanssa. Työnantajat etsivät ehdokkaita, jotka pystyvät viestimään selkeästi ja tehokkaasti, kuuntelemaan aktiivisesti ja työskentelemään hyvin muiden kanssa ongelmanratkaisutaitojen ohella.
 • Intohimo opettamiseen: Työnantajat etsivät hakijoita, jotka ovat innostuneita opettamisesta ja aidosti kiinnostuneita oppilaidensa menestyksestä. He haluavat opettajia, jotka ovat innostuneita, luovia ja sitoutuneita elinikäiseen oppimiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Jaa viesti

AI Kirjailija

img

Eskritor

Luo AI luotua sisältöä