Miten luoda automatisoitua sisältöä sosiaaliseen mediaan?

Kuva kalenterista, joka on täynnä suunniteltuja sosiaalisen median viestejä, jotka on valmis julkaistavaksi automaattisesti tiettyinä päivinä ja kellonaikoina.

Sosiaaliseen mediaan on mahdollista luoda automaattista sisältöä. Seuraavassa on muutamia yksinkertaisia ohjeita:

 • Määrittele kohdeyleisösi persoona

Ensimmäinen askel tehokkaan automatisoidun sisällön luomiseen on kohdeyleisön persoonan määrittäminen. Se auttaa markkinointistrategian ja sosiaalisen median kampanjoiden rakentamisessa.

 • Sisältöideoiden tunnistaminen

Tunnista sisältöideat miettimällä heidän kiinnostuksen kohteitaan, kipupisteitään ja toiveitaan ja räätälöi sisältö niiden mukaisesti.

 • Hyödynnä vahvoja sanoja

Käytä vahvoja SEO-sanoja, kuten ”sosiaalisen median viestit”, ”sosiaalisen median markkinointi” ja ”sosiaalisen median automaatiotyökalut”, optimoidaksesi sisällön hakukoneita varten.

 • Valitse oikea sosiaalisen median automatisointityökalu

Markkinoilla on saatavilla useita sosiaalisen median automaatiotyökaluja, kuten Buffer, Hootsuite ja CoSchedule. Valitse työkalu, joka vastaa yrityksesi sisältömarkkinoinnin tarpeita. Varmista, että se tarjoaa tarvittavat ominaisuudet, kuten postausten aikatauluttamisen, sitoutumisen analysoinnin ja useiden sosiaalisen median tilien hallinnan.

 • Suunnittele sisältöstrategia

Luo sisältökalenteri, jossa hahmotellaan sisällön tyypit, julkaisujen tiheys ja alustat, joilla julkaisut tehdään. Sisällytä vahvoja SEO-sanoja ja hashtageja.

 • Luo houkuttelevaa sisältöä

Automaattisen sisällön tulisi olla kiinnostavaa ja kohderyhmälle merkityksellistä. Käytä erityyppistä sisältöä, kuten kuvia, videoita ja infografiikkaa, jotta yleisösi pysyy mukana.

 • Analysoi sitoutuminen ja optimoi

Analysoi automatisoidun sisällön sitoutumista säännöllisesti ja optimoi se sen mukaisesti. Käytä analytiikasta saatuja tietoja sisältöstrategian mukauttamiseen ja sosiaalisen median läsnäolon ja sosiaalisten tilien parantamiseen.

Esimerkki automatisoidusta sisällöstä

Miksi automatisoitu sisältö on hyödyllistä?

Automatisoitu sisältö on hyödyllistä useista syistä:

 1. Säästää aikaa: Ensinnäkin aikaa vievien tehtävien automatisointi auttaa käyttämään enemmän aikaa tärkeämpiin tehtäviin.
 2. Varmistaa johdonmukaisuuden: Automaattisen sisällön avulla yritykset säilyttävät johdonmukaisen julkaisuaikataulun. Näin rakennetaan ja ylläpidetään vahvaa läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.
 3. Lisää tehokkuutta: Näin on helpompi hallita useita sosiaalisen median tilejä ja seurata niiden suorituskykyä.
 4. Maksimoi tavoittavuus: Yritykset varmistavat markkinoinnin automatisoinnilla etukäteen, että niiden sisältö julkaistaan kohdeyleisön kannalta optimaalisena ajankohtana, jolloin niiden tavoittavuus ja sitoutuminen maksimoituvat.
 5. Mahdollistaa personoinnin: Automaatio-ohjelmiston avulla tiimin jäsenet voivat räätälöidä sisältöään kohderyhmänsä kiinnostuksen kohteiden, kipupisteiden ja toiveiden mukaan, mikä luo henkilökohtaisemman kokemuksen seuraajilleen.

Mitkä ovat parhaat sosiaalisen median kanavat automatisoitua sisällön optimointia varten?

Sisällön jakamiseen on erilaisia alustoja. Seuraavassa on joitakin suosituimpia sosiaalisen median kanavia, joissa käytetään automatisoitua sisältöä:

 1. Facebook: Facebook on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista yritysten keskuudessa, sillä sillä sillä on yli 2 miljardia aktiivista käyttäjää. Sosiaalisen median automatisointi voi auttaa yrityksiä ylläpitämään johdonmukaista julkaisuaikataulua ja lisäämään sitoutumista seuraajiinsa.
 2. Twitter: Twitter on nopeatempoinen sosiaalisen median foorumi, joka vaatii tiheää julkaisemista, jotta se pysyy merkityksellisenä. Automaattisen sisällön avulla yritykset voivat pysyä vauhdissa mukana ja varmistaa, että niiden twiitit lähetetään kohdeyleisön kannalta optimaaliseen aikaan.
 3. Instagram: Instagram on visuaalinen sosiaalisen median alusta, joka on suosittu nuorempien väestöryhmien keskuudessa. Automaattisen sisällön avulla yritykset voivat ylläpitää johdonmukaista visuaalista estetiikkaa ja lisätä sitoutumista seuraajiinsa.
 4. LinkedIn: LinkedIn on ammattimainen sosiaalisen median foorumi, joka on ihanteellinen B2B-yrityksille. Automatisoidun sisällön avulla yritykset voivat luoda ajatusten johtoasemaa, jakaa toimialan oivalluksia ja lisätä sitoutumista kohdeyleisöönsä.
 5. Pinterest: Pinterest on visuaalinen sosiaalisen median foorumi, joka on suosittu naisväestön keskuudessa. Automaattisen sisällön avulla yritykset voivat ylläpitää johdonmukaista julkaisuaikataulua, lisätä sitoutumista seuraajiinsa ja lisätä liikennettä verkkosivuilleen.
 6. TikTok: TikTok on nopeasti kasvava sosiaalisen median alusta, joka on suosittu nuorempien sukupolvien keskuudessa.

Mitkä ovat parhaat sosiaalisen median automaatiotyökalut?

Markkinointikampanjoihin on mahdollista käyttää vähemmän aikaa joidenkin työkalujen ansiosta. Seuraavassa on muutamia suosittuja työkaluja, joilla on automaatio-ominaisuuksia automaattisen sosiaalisen median sisällön optimoimiseksi ja markkinointityön vähentämiseksi:

 1. Puskuri: Buffer on sosiaalisen verkoston seuranta- ja hallintaohjelma. Se on sosiaalisen median hallintatyökalu, jonka avulla yritykset voivat aikatauluttaa ja julkaista sosiaalisen median viestejä useilla eri alustoilla, seurata suorituskykyä ja sosiaalisia postilaatikoita sekä lisätä verkkoläsnäoloa. Se sopii kaikille sosiaalisen median alustoille.
 2. Hootsuite: Hootsuite on sosiaalisen median julkaisutyökalu, jonka avulla yritykset voivat aikatauluttaa ja julkaista sosiaalisen median viestejä, kuratoida sisältöä, tarjota malleja, seurata keskusteluja reaaliajassa ja analysoida suorituskykyä useilla alustoilla.
 3. Myöhemmin: Later on Instagramiin keskittyvä sosiaalisen median hallintatyökalu, jonka avulla vaikuttajat voivat suunnitella ja aikatauluttaa Instagramissa julkaistuja viestejä visuaalisesti, seurata sitoutumista, analysoida suorituskykyä ja tehdä massasuunnittelua. Sosiaalisen median raporttien ja mittareiden syvällinen hyödyntäminen edellyttää lisämaksua.
 4. Sprout Social: Sprout Social on sosiaalisen median aikataulutustyökalu, jonka avulla pienyritykset voivat aikatauluttaa ja julkaista sosiaalisia viestejä, seurata sitoutumista ja analysoida suorituskykyä useilla alustoilla. Sosiaalisen median strategian luominen auttaa.
 5. CoSchedule: CoSchedule on sosiaalisen median hallintatyökalu, jonka avulla yritykset voivat aikatauluttaa ja julkaista sosiaalisen median tehtäviä, suunnitella sisältöä ja analysoida suorituskykyä useilla alustoilla sekä tarjota sosiaalisen median kalenterin.
 6. Agorapulse: Agorapulse on sisältömarkkinoijille tarkoitettu sosiaalisen verkoston ja sisällön kuratointityökalu, joka tarjoaa useita ominaisuuksia, kuten sosiaalisen median julkaisujen aikatauluttamisen ja julkaisemisen, sosiaalisen median keskustelujen ja mainintojen seurannan, sosiaalisen median tilien kommenttien ja viestien seurannan sekä suorituskyvyn analysoinnin useilla alustoilla.

Sosiaalisen median automatisoinnin hinta voi vaihdella ilmaisesta 1 000 dollariin kuukaudessa. Kustannukset riippuvat tarpeista ja toiminnallisuudesta. Kaikilla on myös asiakastuki.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi sinun pitäisi käyttää sosiaalisen median automaatiotyökaluja?

Yritykset voivat säästää aikaa, lisätä tehokkuutta ja ylläpitää vahvaa läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Mitä on automatisoitu sisältö?

Automatisoidulla sisällöllä tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaalisen median viestit luodaan ja aikataulutetaan etukäteen sosiaalisen median automaatiotyökalujen avulla. Nämä työkalut auttavat yrityksiä tehostamaan sosiaalisen median työnkulkujaan, säästämään aikaa ja ylläpitämään johdonmukaista läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Eskritorin käyttö nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuva tietokoneen näytöltä, jossa näytetään keskustelu GPT-3:n kanssa, ja sen päällä on kaaviot, jotka havainnollistavat AI kielenkäsittelyn vaiheita.
Eskritor

Miten GPT-3 toimii?

Alla olevissa vaiheissa selitetään, miten GPT-3 toimii vastausten tuottamiseksi: Miksi GPT-3 on hyödyllinen? Tässä on luettelo syistä, joiden vuoksi GPT-3 on hyödyllinen: Mikä on GPT-3:n historia? GPT-3:n kehittäminen on iteratiivinen

Visuaalinen kaavio, jossa esitetään tietoja AI vaikutuksesta sisällöntuottajien työmarkkinoihin.
Eskritor

Korvaako tekoäly sisällöntoimittajat?

Kyllä, tekoälykirjailijat voivat korvata joitakin kirjailijoita, mutta he eivät voi koskaan korvata hyviä kirjailijoita. Se korvaa tietyntyyppisiä kirjoitustöitä. Tekoälyn sisältötuottajat voivat tuottaa perussisältöä, joka ei edellytä alkuperäistä tutkimusta tai asiantuntemusta.

Visuaalinen esitys ChatGPT:n arkkitehtuurista, jossa on muunnosmalli, joka mahdollistaa sen kielen ymmärtämisen ja tuottamisen.
Eskritor

Miten ChatGPT toimii?

Korkealla tasolla ChatGPT on syväoppimismalli, joka käyttää neuroverkkoa ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen. Mallin erityinen versio ChatGPT-3 perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan muuntajaarkkitehtuuriksi. Tällaisen arkkitehtuurin ansiosta malli tunnistaa kielessä olevia malleja ja

Visuaalinen esitys muodollisesta kirjallisesta näytteestä, jossa on selkeästi korostettu hyviä ja huonoja puolia kuvaavat kohdat.
Eskritor

Miten esittää hyvät ja huonot puolet virallisessa kirjoituksessa?

Voit seurata alla olevaa vaiheittaista opasta ja oppia, miten voit käyttää hyviä ja huonoja puolia kirjoittamisprosessissasi: Millaisia ovat virallisen kirjoittamisen tyypit? Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virallisen kirjoittamisen muotoja: Mitkä ovat