Wat zijn interviewvragen voor leerkrachten?

Een afbeelding van een schoolomgeving met daarboven tekst met veelgestelde interviewvragen voor leerkrachten
Een afbeelding van een schoolomgeving met daarboven tekst met veelgestelde interviewvragen voor leerkrachten

Eskritor 2024-02-12

Wat zijn de meest voorkomende interviewvragen en -antwoorden voor leerkrachten?

Solliciteren is een belangrijke stap in het sollicitatieproces. Voor leerkrachten is een sollicitatiegesprek extra belangrijk omdat deze functie sterke presentatie- en interpersoonlijke vaardigheden vereist. Als je je volgende sollicitatiegesprek goed plant, voel je je zelfverzekerd en voorbereid om een geweldige indruk te maken.

Hier vind je een aantal sjablonen voor mogelijke sollicitatievragen over lesgeven en een aantal nuttige tips voor sollicitatiegesprekken over banen in het onderwijs:

1. Waarom wil je lesgeven?

Als je deze vraag gesteld wordt tijdens een sollicitatiegesprek, krijg je de kans om je toewijding aan het lesgeven te bespreken. Elke leraar heeft zijn eigen redenen om dit beroep te kiezen, dus voel je vrij om persoonlijke anekdotes in je antwoord op te nemen. Het antwoord op deze vraag is je missie tijdens het sollicitatiegesprek, dus zorg ervoor dat je je passie voor lesgeven uitlegt en een persoon of ervaring die je heeft geïnspireerd om het beroep in te gaan.

Voorbeeld Antwoord: “Ik ben lerares geworden door de impact van mijn algebra-lerares op mijn leven op de middelbare school. Ik heb geen natuurlijke wiskunde, maar zij nam niet alleen de tijd om de stof uit te leggen op een manier die voor mij logisch was, maar hielp me ook begrijpen dat elke vorm van intelligentie even waardevol is.”

2. Wat maakt jou geschikt voor deze school?

Deze vraag laat zien of je de school en het district hebt onderzocht. Door grondig onderzoek te doen naar de studentenpopulatie, hoe de gemeenschap tegen de school aankijkt, testscores en andere aspecten van het schooldistrict laat je zien dat je de functie serieus neemt.

Voorbeeldantwoord: “Ik ben geïnspireerd door de reputatie van deze school voor uitmuntend onderwijs en voor het aanmoedigen van creativiteit door het gerenommeerde kunstprogramma. Ik merk dat er de afgelopen jaren een dip is geweest in de scores van de AP-tests , dus ik ben erg gemotiveerd om mijn onderwijsstrategieën te introduceren. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik leerlingen kan helpen hun scores en kansen op succes te verbeteren.”

3. Welke rol speelt discipline in het onderwijs en wat is je aanpak?

Leerkrachten moeten van tijd tot tijd problemen met discipline aanpakken en de manier waarop discipline wordt aangepakt is een bijzonder belangrijk aspect van sollicitatiegesprekken in het basisonderwijs. Discipline is een essentieel onderdeel van de controle over een klaslokaal en hangt af van de leeftijd van de leerlingen, het beleid van het district en de manier van lesgeven. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je zorgvuldig beschrijven hoe je discipline aanpakt en hoe dit de klas beïnvloedt.

Voorbeeld antwoord: “Ik geloof dat een leraar niet effectief kan zijn zonder de juiste disciplinaire aanpak. Ik leg liever uit wat er van mijn leerlingen wordt verwacht, zodat ze voorbereid zijn op succes. Zonder discipline is er geen respect en kan het moeilijk zijn om leerlingen verantwoordelijk te houden. Na verschillende methoden te hebben onderzocht, ben ik erachter gekomen dat een beloningssysteem de beste methode is om slecht gedrag te voorkomen. Hoewel er zeker nog gevallen zijn die aangepakt moeten worden met het gedragsprogramma van de school, dwingt het gebruik van beloningen positief gedrag af en geeft het kinderen een doel om naar te streven.”

4. Zijn uw lesplannen beïnvloed door gestandaardiseerde testen op staatsniveau?

Voorbereiding op gestandaardiseerde testen is een cruciaal onderdeel van het beroep van leraar, vooral voor mensen in het openbaar onderwijs. Bij het beantwoorden van deze vraag moet je beschrijven hoe je verschillende standaarden in je lesplan hebt verwerkt, maar ook hoe je een robuust leerplan hebt ontwikkeld dat niet alleen gebaseerd is op het testen van standaarden.

Voorbeeld antwoord: “Bij het ontwikkelen van een leerplan moet je rekening houden met normen. Het succesvol structureren van een schooljaar hangt af van het effectief plannen van een curriculum en het regelmatig beoordelen van leerlingen. Mijn aanpak is om lessen te ontwikkelen rond onderwijsstandaarden, maar ik geef niet alleen les met toetsen in mijn achterhoofd. Mijn lesplannen bevatten meer informatie dan alleen wat de leerlingen moeten weten voor de standaardtest. Door regelmatig te toetsen kan ik meten hoe goed mijn leerlingen de stof begrijpen en ik gebruik mijn lesprogramma om ervoor te zorgen dat mijn leerlingen de vaardigheden hebben geleerd die ze nodig hebben voor de toets.”

5. Vertel me over je onderwijsfilosofie.

Het is gebruikelijk dat werkgevers vragen stellen over je lesmethoden en filosofieën om te bepalen of je bij hun school past. Veel scholen hebben misschien gevestigde manieren van lesgeven en je moet je openheid en vertrouwen in je eigen gecultiveerde meningen over de beste manieren om les te geven uitdrukken.

Voorbeeld antwoord: “Mijn onderwijsfilosofie is om mijn lesplannen relateerbaar te maken. In veel gevallen is het moeilijker voor leerlingen om betekenis te krijgen als ze zich niet kunnen identificeren met het materiaal. Als literatuurdocent is het mijn doel om leerlingen te helpen zich in te leven in personages, plaatsen en concepten, vooral als die verschillen van hun eigen levenservaringen. Toen ik nog studeerde, vond ik verhalen beter onthouden als mijn leraren me hielpen parallellen te trekken. Als student-leraar maak ik graag vergelijkingen tussen oudere teksten, zoals Shakespeare, en moderne gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door gebeurtenissen in de toneelstukken te vergelijken met gebeurtenissen in de popcultuur. Dit helpt leerlingen niet alleen om de verhalen te begrijpen, maar helpt hen ook om hun eigen conclusies te trekken.”

leraar op sollicitatiegesprek

6. Welke eigenschappen willen leerlingen dat hun leerkrachten bezitten?

Elke docent heeft een unieke manier van lesgeven, maar verschillende studenten gedijen bij verschillende leerstijlen, dus een docent moet zich kunnen aanpassen. Een goed antwoord legt uit welke eigenschappen volgens jou het belangrijkst zijn voor een leerkracht, hoe deze eigenschappen leerlingen ten goede komen en hoe je deze eigenschappen bij jezelf cultiveert.

Voorbeeld antwoord: “Ik geloof dat leerlingen willen dat hun leraren toegewijd en toegankelijk zijn, en ze merken het als een leraar deze kwaliteiten niet bezit. Als leerlingen weten dat je hard werkt en hen wilt steunen bij het leren, is de kans groter dat ze slagen. Daarom heb ik altijd een open-deurbeleid en streef ik ernaar om met elke leerling een goede band op te bouwen.”

7. Hoe zouden uw vroegere studenten, collega’s of bestuurders u omschrijven?

Deze vraag is om meer te weten te komen over je persoonlijkheid en zelfbewustzijn. Werkgevers kunnen je antwoord vergelijken met hoe je referenties je hebben beschreven. Een grondig en doordacht antwoord getuigt van sterke interpersoonlijke vaardigheden en scherpzinnigheid. Vergeet ook niet om anekdotes en voorbeelden uit je ervaring te gebruiken om je antwoord te ondersteunen.

Voorbeeld antwoord: “Mijn collega’s en leerlingen zouden mij omschrijven als bemoedigend, creatief en inspirerend. Ik hou ervan om leuke activiteiten te plannen voor mijn klas en ook andere klassen erbij te betrekken. Vorig jaar organiseerde ik bijvoorbeeld ‘Pi-dag’ op 14 maart voor de hele zesde klas. Ik plande speurtochten, estafettelopen en trivia, allemaal gebaseerd op wiskunde. Het was geweldig om te zien hoe alle leerlingen samenwerkten, plezier hadden en leerden.”

8. Wat is volgens jou de rol van technologie in de klas?

Veel leerkrachten integreren nu technologie in hun lessen. In je antwoord moet je uitleggen hoe je over technologie denkt en hoe dat zich vertaalt naar je manier van lesgeven. Veel leerkrachten proberen de beschikbare technologie te gebruiken zonder dat het de klas overneemt.

Voorbeeld antwoord: “Ik denk dat technologie in de klas een waardevol hulpmiddel kan zijn om leerlingen te helpen leren. Maar technologie kan ook afleiden, dus het is belangrijk om verwachtingen te stellen voor het juiste gebruik van technologie. Leerlingen moeten de technologie kunnen gebruiken om te leren, naast basisvaardigheden, dus ik geef ze opdrachten waarbij ze de technologie geavanceerd moeten gebruiken om het werk te voltooien. Ik kan bijvoorbeeld opmaakvereisten toevoegen aan hun schrijfopdrachten, zodat ze het hele jaar door leren opmaken. Hierdoor raken de leerlingen meer vertrouwd met verschillende platforms en worden ze klaargestoomd voor succes op hun toekomstige werkplek.”

9. Welke vragen heb je voor ons?

Deze vraag wordt meestal gesteld aan het einde van het gesprek en is een cruciaal onderdeel van het gesprek. Het stellen van doordachte en onderzochte vragen toont je interesse in de functie en ondersteunt een gedenkwaardige eindindruk. Ga voorbereid naar het sollicitatiegesprek met vijf tot tien vragen en schrijf ze op. Maak ook een notitie van eventuele nieuwe vragen die tijdens het gesprek opkomen.

Voorbeeldvragen: “Hoe zou u de cultuur van de school omschrijven? Welke kwaliteiten zoekt u in een kandidaat? Wat zijn enkele van de grootste prestaties van de school? Welke buitenschoolse activiteiten worden aangeboden aan studenten?”

Hier zijn enkele andere soorten vragen die managers kunnen stellen:

  • Wat is je favoriete onderwerp om les te geven en waarom?
  • Welke kwaliteiten maken een goede leraar?
  • Hoe heb je gewerkt met leerlingen die onder het niveau presteren?
  • Beschrijf de positieve en negatieve kanten van je ervaring als student-leraar.
  • Wat is je motivatie om in het speciaal onderwijs te werken?

1. Onderzoek de school

Bekijk de websites van de school en het district zorgvuldig om er zeker van te zijn dat je kunt spreken over hun missie, methoden en waarden. Dit kan ook de pijnpunten van de school aan het licht brengen, zodat je kunt aangeven hoe je deze kunt aanpakken. Onderzoek ook de aanwezigheid op sociale media en alle beschikbare informatie over het actieve leiderschap.

2. Informatiegesprekken aanvragen met schoolcontacten

Als leerkracht heb je misschien contacten op de school waar je een sollicitatiegesprek hebt van school- of onderwijsgroepen. Als ze bereid zijn, kan het helpen om samen met hen vragen te stellen over de school en advies te vragen over hoe je het gesprek moet aanpakken. Je kunt ook te weten komen of de school bij je past.

3. Bereid doordachte interviewvragen voor

Hiermee toon je je passie voor de functie en je voorbereiding op het gesprek. Deze vragen helpen je ook om te bepalen of jouw kernwaarden overeenkomen met die van de schoolleiding. Je kunt bijvoorbeeld overwegen om te vragen wat voor soort ondersteuning je verwacht op het gebied van mentorschap of training.

Werkgevers zijn op zoek naar kandidaat-leraren die een combinatie hebben van sterke academische referenties, onderwijservaring, vaardigheden voor klasmanagement, communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, een passie voor lesgeven en flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

 • Opleiding en certificering: Werkgevers zijn meestal op zoek naar kandidaten met een bachelordiploma in onderwijs of een verwant vakgebied en een geldige onderwijsbevoegdheid. Afhankelijk van de staat of het land kunnen de specifieke vereisten verschillen.
 • Kennis van het onderwerp: Leerkrachten moeten een grondige kennis hebben van het onderwerp dat ze onderwijzen. Werkgevers zoeken kandidaten met een sterke academische achtergrond in hun vakgebied.
 • Ervaring met lesgeven: Hoewel onderwijservaring niet altijd een vereiste is, zijn werkgevers over het algemeen op zoek naar kandidaten die ervaring hebben met het werken met studenten, of dit nu is door middel van het geven van studentenonderwijs of eerdere onderwijservaring.
 • Vaardigheden voor klasmanagement: Werkgevers zijn op zoek naar kandidaten met sterke managementvaardigheden voor de klas, waaronder het vermogen om een veilige en gestructureerde leeromgeving te handhaven, gedragsproblemen te beheersen en positieve relaties met leerlingen te creëren.
 • Communicatie en samenwerking: Leerkrachten moeten over goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden beschikken om effectief te kunnen samenwerken met leerlingen, ouders en collega’s. Werkgevers zoeken kandidaten die duidelijk en effectief kunnen communiceren, actief kunnen luisteren en goed met anderen kunnen samenwerken, naast probleemoplossende vaardigheden.
 • Passie voor lesgeven: Werkgevers zijn op zoek naar kandidaten die gepassioneerd zijn over lesgeven en echt geven om het succes van hun studenten. Ze willen leraren die enthousiast en creatief zijn en zich inzetten voor levenslang leren.

Vaak gestelde vragen

Post delen

AI Schrijver

img

Eskritor

Creëer AI gegenereerde inhoud