Conas Ríomhphost a Scríobh Chun Iarratas ar Phoist?

Grianghraf de leabhar nótaí le leideanna lámhscríofa chun r-phost láidir iarratais poist a scríobh, ag léiriú na céime pleanála
Grianghraf de leabhar nótaí le leideanna lámhscríofa chun r-phost láidir iarratais poist a scríobh, ag léiriú na céime pleanála

Eskritor 2024-02-12

Teastaíonn aird ar mhionsonraí agus ar ghairmiúlacht chun ríomhphost a scríobh le haghaidh iarratas poist nó intéirneachta. Seo treoir céim ar chéim ar conas ríomhphost éifeachtach d’iarratas ar phoist a scríobh:

 • Bain úsáid as líne ábhair shoiléir: Ba cheart go mbeadh an líne ábhair ríomhphoist soiléir agus sonrach. Ba chóir go mbeadh teideal an phoist agus d’ainm san áireamh.
 • Seoladh an faighteoir: Bain úsáid as an salutation cuí, mar shampla “A chara Bainisteoir Fruiliú” nó “A chara[Company Name] Foireann AD.”
 • Cuir tú féin in aithne: Sa chéad alt, cuir tú féin in aithne agus luaigh an post a bhfuil tú ag déanamh iarratais air. Freisin, mínigh go hachomair conas a fuair tú amach faoin oscailt poist.
 • Aibhsigh do cháilíochtaí: Sna hailt seo a leanas, cuir béim ar do cháilíochtaí, do scileanna agus do thaithí a fhágann go bhfuil tú in oiriúint go maith don phost. Áirigh éachtaí méadrach chun tú féin a léiriú gur sócmhainn luachmhar don chuideachta.
 • Cuir do dhíograis in iúl: Léirigh do dhíograis don phost agus don chuideachta. Mínigh cén fáth a bhfuil suim agat sa phost agus cad a bhfuil súil agat cur leis.
 • Cuir do chuid faisnéise teagmhála ar fáil: Déan cinnte d’fhaisnéis teagmhála a chur san áireamh, amhail d’uimhir theileafóin agus do sheoladh ríomhphoist. Chomh maith leis sin, cuir naisc chuig do phróifíl LinkedIn nó do shuíomh Gréasáin pearsanta san áireamh.
 • Dún an ríomhphost: Gabh buíochas leis an bhfaighteoir as d’iarratas a bhreithniú agus cuir in iúl go bhfuil tú toilteanach aon cheisteanna atá acu a fhreagairt. Bain úsáid as síniú gairmiúil, mar “Le meas” nó “Le meas.”
 • Ceangail do atosú agus litir chlúdaigh: Déan cinnte do atosú agus litir chlúdaigh ríomhphoist a cheangal leis an ríomhphost. Is féidir freisin iad a áireamh mar cheangaltáin PDF nó naisc a sholáthar dóibh sa ríomhphost.
 • Proofread: Sula mbuaileann tú an cnaipe seolta, déan cinnte do r-phost a léamh profaí le haghaidh aon earráidí nó clóscríobh. Ba mhaith leat an chéad tuiscint den scoth a dhéanamh agus aird a thabhairt ar mhionsonraí.
 • Seiceáil samplaí ríomhphoist iarratais poist éagsúla ar an idirlíon ó ghairmithe a bhfuil taithí acu.
bean ag scríobh ríomhphost ar a ríomhaire glúine

Seo sampla ríomhphoist iarratais poist:

Ábhar: Iarratas ar Phost Bainisteoir Margaíochta

A Bhainisteoir Fostaithe, a Bhaineann Leat, nó A Bhfuil Buartha leis,

Táim ag scríobh chun iarratas a dhéanamh ar phost an Bhainisteora Margaíochta ag Cuideachta XYZ, a chonaic mé ar shuíomh Gréasáin do chuideachta. Is gairmí margaíochta mé a bhfuil taithí cúig bliana agam ar fheachtais mhargaíochta rathúla a fhorbairt agus a chur i gcrích.

Sa ról atá agam faoi láthair mar Speisialtóir Margaíochta le ABC Company, tá taithí fhairsing agam ar mhargaíocht dhigiteach, ar bhainistíocht na meán sóisialta agus ar chruthú ábhair. Tá mé oilte freisin i dtaighde agus anailís mhargaidh agus tá cuntas teiste láidir agam maidir le feasacht branda a mhéadú agus díolacháin a thiomáint.

Tá mé ar bís faoin deis mo scileanna agus mo thaithí a thabhairt do XYZ Company agus cur le rath d’fhoireann margaíochta. Chomh maith leis sin, táim an-tógtha le misean agus luachanna na cuideachta, agus creidim go bhfuil mo phaisean don mhargaíocht ag teacht go maith le spriocanna do chuideachta.

Tá mo atosú agus mo litir chlúdaigh le haghaidh do athbhreithniú ceangailte le do thoil. Go raibh maith agat as m’iarratas a bhreithniú. Táim ag tnúth leis an deis mo cháilíochtaí a phlé tuilleadh.

Dea-mhéin,

[Your Full Name]

Cad iad Leideanna Ríomhphoist Iarratas Poist?

1. Ullmhaigh Do Dhoiciméid

Is í an chéad chéim le ríomhphost iarratais a chumadh ná na doiciméid a chuimseoidh tú sa ríomhphost a bheith réidh le seoladh. Is dócha go gcuimseoidh siad seo do atosú agus litir chlúdaigh chomh maith le doiciméid bhreise a iarrtar don phost mar shamplaí de do chuid oibre.

Ba chóir duit do dhoiciméid a sheoladh mar PDF seachas mar dhoiciméad Word lena chinntiú go bhfuil an faighteoir in ann iad a oscailt agus féachaint orthu. Cuir d’ainm iomlán i dteideal gach doiciméid ionas go bhfeiceann an breathnóir go tapa cé leis na doiciméid.

2. Cum Do Ríomhphost Iarratais

Is é an chéad chéim eile ná an ríomhphost a sheolfaidh tú le do dhoiciméid iarratais a chumadh. Bain úsáid as an ríomhphost mar do litir chlúdaigh nó cuir cóip de do litir chlúdaigh leis an ríomhphost.

Áirigh beannacht a thugann aghaidh ar an bhfaighteoir, alt nó dhó a chuireann síos ar an bhfáth a bhfuil tú ag scríobh agus do cháilíochtaí, agus alt deiridh a chuimsíonn do chuid faisnéise teagmhála agus go raibh maith agat as am an fhaighteora.

Ba cheart duit tagairt a dhéanamh freisin do na doiciméid a ghabhann leis an ríomhphost. Is éard atá i gceist le faisnéis bhreise sa ríomhphost ná an chaoi ar chuala tú faoi oscailt an phoist agus má / nuair a dhéanfaidh tú obair leantach.

3. Roghnaigh Líne Ábhar Gonta

Tá líne ábhair d’iarratais tábhachtach mar go gceadaíonn sé go tapa do bhainisteoirí a fhostú a fheiceáil cad atá i gceist leis an ríomhphost. Ós rud é go bhfaigheann bainisteoirí a fhostú an oiread sin ríomhphost le haghaidh poist, má choimeádtar do líne ábhair chomh soiléir agus chomh beacht agus is féidir, méadaítear an seans go mbainfidh tú aird an lucht féachana.

Smaoinigh ar líne ábhair mar “D’Ainm – Post a bhfuil tú ag déanamh iarratais air” nó rud éigin cosúil leis lena chinntiú go bhfuil a fhios ag an bhfaighteoir go díreach cad atá i gceist le do ríomhphost.

4. Cuir Do Shíniú san áireamh

Cuir síniú ríomhphoist san áireamh ag deireadh do ríomhphoist arb é atá ann d’ainm iomlán agus d’fhaisnéis teagmhála amhail d’uimhir theileafóin, ríomhphost, punann ar líne, agus aon phróifílí meán sóisialta is mian leat a roinnt leis an earcaitheoir.

5. Athbhreithniú a dhéanamh ar Do Ríomhphost Roimh Sheoladh

Sula mbuaileann tú seol, tá sé tábhachtach do r-phost a athbhreithniú agus a léamh profaí chun cruinneas, gairmiúlacht agus gramadach agus litriú ceart a chinntiú. Smaoinigh ar chúntóir scríbhneoireachta ar líne cosúil le Grammarly a chur le do bhrabhsálaí chun botúin a dhéanamh agus moltaí a dhéanamh maidir le feabhsú.

Is smaoineamh maith é freisin ríomhphost tástála a sheoladh chugat féin lena chinntiú go bhfuil cuma mhaith ar do r-phost agus go bhfuil na ceangaltáin chuí ann. Nuair atá tú cinnte go bhfuil d’iarratas foirfe, seol an ríomhphost chuig an earcaitheoir.

6. Úsáid Seoladh Ríomhphoist Gairmiúil

Ba cheart gur cuntas gairmiúil a bheadh ​​sa chuntas ríomhphoist a úsáideann tú chun d’iarratas a sheoladh. Má tá tú ag cur isteach ar go leor post, b’fhéidir gur mhaith leat fiú cuntas ríomhphoist a bhunú chun poist a chuardach. Beidh tú in ann súil a choinneáil go héasca ar d’fheidhmchláir mar ní dhéanfar iad a mheascadh isteach le do ríomhphost pearsanta. Má úsáideann tú seirbhís ríomhphoist ar líne (Gmail, mar shampla), beidh tú in ann do theachtaireachtaí a rochtain ó ghléas ar bith. Nuair a bhunaíonn tú an cuntas, déan iarracht athrú ar d’ainm a úsáid, mar shampla firstname.lastname@email.com.

7. Roghnaigh Ainm Comhad do Do Atosú

Nuair a shábhálann tú do atosú, cuir d’ainm sa teideal ionas go mbeidh a fhios ag an bhfostóir cé leis a bhfuil sé.

8. Taispeáin Go Thuig Tú an Jab Cur síos Maith

Mar chuardaitheoir poist, ba cheart go mbeadh a fhios agat gach gné den phost a bhfuil tú ag cur isteach air, agus caithfidh tú é seo a thaispeáint do d’fhostóir ionchasach. Seachain frásaí cliche mar “Seo é mo phost aisling.” Bain úsáid as teanga níos foirmiúla i do litir iarratais. Luafar na sonraí sa phostáil poist.

Cad is Teimpléad Ríomhphoist d’Iarratas Poist ann?

Is formáid réamhdheartha é teimpléad ríomhphoist iarratais poist a úsáideann tú mar threoir agus ríomhphost á scríobh chun iarratas a dhéanamh ar phost. Áirítear leis an teimpléad na gnéithe riachtanacha de r-phost iarratais poist, mar shampla líne an ábhair, beannacht, réamhrá, corp agus dúnadh.

Trí úsáid a bhaint as teimpléad ríomhphoist d’iarratas poist cabhraíonn sé leat do chuid smaointe a eagrú agus a chinntiú go gcuireann tú an t-eolas riachtanach ar fad san áireamh chun cás láidir a dhéanamh maidir le cén fáth gur tú an t-iarrthóir is fearr don phost. Mar sin féin, tá sé tábhachtach cuimhneamh ar an ríomhphost a phearsantú don phost agus don chuideachta ar leith a bhfuil tú ag déanamh iarratais air agus béim a chur ar do cháilíochtaí agus do thaithí ábhartha.

Seo sampla teimpléad:

Ábhar:[Position] Feidhmchlár – [Your Name]

A Uasal/Mrs./Ms.[Hiring Manager’s Name] ,

Táim ag scríobh chun iarratas a dhéanamh ar an[Position] seasamh ag[Company Name] . Le[Number of Years] blianta de thaithí i[relevant field or industry] , Táim muiníneach go bhfuil na scileanna agus na cáilíochtaí riachtanacha agam chun barr feabhais a chur ar an ról seo.

I mo ról roimhe seo ag[Previous Company] , mé[brief description of your responsibilities and achievements] . Tá mé oilte i[relevant skills] agus taithí a bheith agat le[relevant tools or software] . Chomh maith leis sin, is foghlaimeoir gasta mé, in ann dul in oiriúint do theicneolaíochtaí agus nósanna imeachta nua.

Táim paiseanta faoi[industry or field] agus táim ar bís faoin deis cur le rathúlacht Chonradh na Gaeilge[Company Name] . Chomh maith leis sin, táim an-tógtha le misean agus luachanna na cuideachta agus creidim go bhfuil mo scileanna agus mo thaithí ag teacht go maith le spriocanna na cuideachta.

Tá mo atosú agus mo litir chlúdaigh le haghaidh do athbhreithniú ceangailte le do thoil. Má theastaíonn aon eolas breise uait, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom. Go raibh maith agat as m’iarratas a bhreithniú.

Le meas,

[Your Full Name]

[Your Contact Information]

Conas Ríomhphost Leantach a Scríobh Tar éis Iarratas a Dhéanamh ar Phost?

Nuair a leanann tú le fostóir ionchasach tar éis duit iarratas a dhéanamh ar phost, léiríonn sé do dhíograis agus do spéis sa phost. Seo roinnt leideanna maidir le conas ríomhphost leantach a scríobh tar éis duit iarratas a dhéanamh ar phost:

 • Fan ar a laghad seachtain tar éis duit iarratas a dhéanamh roimh ríomhphost leantach a sheoladh. Tugann sé seo dóthain ama don fhostóir athbhreithniú a dhéanamh ar d’iarratas.
 • Bain úsáid as líne ábhair shoiléir a léiríonn cuspóir do ríomhphoist. Mar shampla, “Ag leanúint ar aghaidh[Position] Feidhmchlár” nó “Stádas an Iarratais á Seiceáil.”
 • Tosaigh le beannacht dea-bhéasach, mar “A chara[Hiring Manager’s Name] .”
 • Cuir d’iarratas i gcuimhne don fhostóir tríd an bpost ar chuir tú isteach air agus an dáta ar chuir tú d’iarratas isteach é a lua.
 • Cuir in iúl do spéis leanúnach sa phost agus sa chuideachta.
 • Fiafraigh an bhfuil aon fhaisnéis bhreise a sholáthraíonn tú nó an bhfuil amlíne measta don phróiseas fruilithe.
 • Gabh buíochas leis an bhfostóir as a gcuid ama agus machnamh.
 • Cuir do chuid faisnéise teagmhála san áireamh ar eagla go gcaithfidh an fostóir dul i dteagmháil leat.

Seo sampla de ríomhphost leantach:

Ábhar: Ag Leanúint ar Iarratas ar Chomhordaitheoir Margaíochta

A chara[Hiring Manager’s Name] ,

Tá súil agam go n-éireoidh go maith leat leis an ríomhphost seo, táim ag scríobh chun obair leantach a dhéanamh ar m’iarratas le déanaí ar phost an Chomhordaitheora Margaíochta ag Cuideachta XYZ. Chuir mé m’iarratas isteach ar[Date of Application] , agus tá an-suim agam sa deis seo.

Ar an gcéad dul síos, tá mé ar bís faoin bhféidearthacht dul isteach i bhfoireann Cuideachta XYZ agus cur le rathúlacht na cuideachta. Chomh maith leis sin, creidim go bhfágann mo scileanna agus mo thaithí mé mar iarrthóir láidir don phost.

Bhí mé ag iarraidh seiceáil isteach agus féachaint an bhfuil aon fhaisnéis bhreise is féidir liom a sholáthar nó an bhfuil amlíne measta don phróiseas fruilithe. Táim ar fáil chun aon cheisteanna atá agat a fhreagairt agus is féidir liom teistiméireachtaí a sholáthar ar iarratas.

Go raibh maith agat as do chuid ama agus machnamh. Táim ag tnúth le cloisteáil uaibh.

Dea-mhéin,

[Your Full Name]

[Your Contact Information]

Comhroinn Post

AI Scríbhneoir

img

Eskritor

Cruthaigh ábhar AI ghintear