Beartas Príobháideachais

Réamhrá

Leagtar amach sa doiciméad seo, dá ngairtear an ‘Beartas Príobháideachta’ anseo, na cineálacha sonraí a bhailímid ónár n-úsáideoirí, conas a úsáidimid é, agus na bearta a ghlacaimid chun é a chosaint. Baineann an beartas seo go heisiach le AI Content Writer – Chatbot (com.eskritor.app), arna bhainistiú agus á fheidhmiú ag TEXTINTEL FZE, agus tá rochtain air trí App Store Play Store, a bhfuil ‘príobháideacht’ ina URL chun ábhar an leathanaigh a léiriú. Tá do phríobháideachas ríthábhachtach dúinne, agus táimid tiomanta do chuid faisnéise pearsanta a chosaint.

Sainmhínithe agus Léirmhíniú Sa bheartas príobháideachta seo, úsáidtear na sainmhínithe seo a leanas:

 • Sonraí: An fhaisnéis go léir a chuireann tú faoi bhráid an Eiscreora le chéile. Ionchorpraíonn an sainmhíniú seo, nuair is infheidhme, na sainmhínithe dá bhforáiltear sna Dlíthe um Chosaint Sonraí.

 • Fianáin: Comhad téacs beag a chuireann an Suíomh Gréasáin seo ar do ríomhaire nuair a thugann tú cuairt ar chodanna áirithe den Láithreán Gréasáin agus/nó nuair a úsáideann tú gnéithe áirithe den Láithreán Gréasáin.

 • Dlíthe um Chosaint Sonraí: Aon dlí infheidhme a bhaineann le próiseáil Sonraí pearsanta, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do Threoir 96/46/CE (Treoir um Chosaint Sonraí) nó an GDPR, agus aon dlíthe náisiúnta cur chun feidhme, rialacháin agus reachtaíocht thánaisteach, mar a fad is atá an GDPR éifeachtach sa Bheilg.

 • GDPR: An Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (AE) 2016/679.

 • Dlí Fianán an AE: Na Rialacháin Príobháideachta agus Cumarsáide Leictreonaí (Treoir CE) 2003 arna leasú ag na Rialacháin um Príobháideacht agus Cumarsáid Leictreonach (Treoir CE) (Leasú) 2011 .

 • Úsáideoir nó tusa: Tríú páirtí ar bith a fhaigheann rochtain ar an Scríbhneoir agus nach bhfuil ach an oiread (i) atá fostaithe ag TEXTINTEL FZE agus ag gníomhú dóibh i gcúrsa a bhfostaíochta nó (ii) a bheidh ag gabháil mar shainchomhairleoir nó ag soláthar seirbhísí ar shlí eile do TEXTINTEL FZE agus rochtain a fháil ar an Escraí i dtaca le seirbhísí den sórt sin a sholáthar.

 • Eskritor: An suíomh Gréasáin nó an aip shoghluaiste atá á úsáid agat faoi láthair, https://www.eskritor.com/ , agus aon fho-fhearainn den láithreán seo mura n-eisiatar go sainráite iad lena dtéarmaí agus lena gcoinníollacha féin.

 

An Polasaí Príobháideachta a nascadhChun rochtain a fháil ar ár bPolasaí Príobháideachta go díreach ón aip, déan nascleanúint chuig an rannán socruithe/faoin áit a bhfaighidh tú nasc chuig an bpolasaí iomlán. Cinntíonn sé seo gur féidir lenár n-úsáideoirí ár gcleachtais phríobháideachais a athbhreithniú go héasca ag am ar bith.

 

Scóip an Pholasaí Príobháideachta seoNí bhaineann an polasaí príobháideachta seo ach le gníomhartha TEXTINTEL FZE agus Úsáideoirí Eskritor. Ní shíneann sé chuig aon suíomhanna gréasáin nó aipeanna ar féidir rochtain a fháil orthu ón Eiscreoir seo, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, naisc ar bith a d’fhéadfaimis a chur ar fáil do shuíomhanna gréasáin meán sóisialta.

 

Rialaitheoir SonraíChun críocha na ndlíthe infheidhme um Chosaint Sonraí, is é TEXTINTEL FZE an “rialtóir sonraí”. Ciallaíonn sé seo go gcinnfidh TEXTINTEL FZE na críocha chun do Shonraí a phróiseáil, agus an tslí ina ndéantar iad.

 

Sonraí a Bailíodh Féadfaimid na Sonraí seo a leanas, lena n-áirítear Sonraí pearsanta, a bhailiú uait:

 • Ainm

 • Teideal an phoist

 • Gairm

 • Eolas Teagmhála ar nós seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha gutháin

 • Faisnéis dhéimeagrafach ar nós postchód, roghanna agus leasanna

 • Seoladh IP (bailithe go huathoibríoch)

 • Cineál brabhsálaí gréasáin agus leagan (bailithe go huathoibríoch)

 • Córas oibriúcháin (bailithe go huathoibríoch)

 • Seoladh fisiciúil

 • Sonraí úsáide ar an gcaoi a n-úsáideann tú Eskritor

 • Taifead den chomhfhreagras atá agat linn Chomh maith leis na Sonraí atá luaite, féadfaimid sonraí a bhailiú freisin faoi na hidirbhearta a dhéanann tú tríd ár n-aip, an t-ábhar a bhfuil rochtain agat air, agus aon idirghníomhaíochtaí eile atá agat leis an aip.

 

Conas a Bhailimid Sonraí Bailímid Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

 • Tugann tusa na sonraí dúinn.

 • Faightear sonraí ó fhoinsí eile.

 • Bailítear sonraí go huathoibríoch.

Sonraí a Thug Tú Féin Dúinn Baileoidh TEXTINTEL FZE do Shonraí ar roinnt bealaí, mar shampla:

 • Nuair a dhéanann tú teagmháil linn tríd an Suíomh Gréasáin, aip shoghluaiste, ar an teileafón, tríd an bpost, trí ríomhphost, nó ar aon mhodh eile.

 • Nuair a chláraíonn tú linn agus nuair a bhunaíonn tú cuntas chun ár gcuid táirgí/seirbhísí a fháil.

 • Nuair a chomhlánaíonn tú suirbhéanna a úsáidimid chun críocha taighde (cé nach bhfuil tú faoi cheangal freagra a thabhairt orthu).

 • Nuair a úsáideann tú ár seirbhísí.

Sonraí a Fuarthas ó Thríú Páirtithe Gheobhaidh TEXTINTEL FZE Sonraí fút ó na tríú páirtithe seo a leanas:

 • Hotjar

 • Google Analytics

 • Crisp

 • Cineálfhoirm

 • YouTube API* *Aontaíonn úsáideoirí a roghnaíonn comhaid a uaslódáil trí úsáid a bhaint as comhtháthú uaslódála YouTube a bheith faoi cheangal ag Téarmaí Seirbhíse YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), a bhaineann le Polasaí Príobháideachta Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Sonraí a Bailítear go huathoibríoch Sa mhéid go bhfaigheann tú rochtain ar an Scríbhneoir, baileoimid do Shonraí go huathoibríoch, mar shampla:

 • Bailímid go huathoibríoch roinnt faisnéise faoi do chuairt ar an Láithreán Gréasáin. Cabhraíonn an fhaisnéis seo linn feabhsúcháin a dhéanamh ar ábhar agus loingseoireacht an tSuímh Ghréasáin, agus folaíonn sé do sheoladh IP, an dáta, na hamanna agus an mhinicíocht a ndéanann tú rochtain ar an Láithreán Gréasáin agus an bealach a úsáideann tú agus a n-idirghníomhaíonn tú lena ábhar.

 • Baileoimid do Shonraí go huathoibríoch trí fhianáin, i gcomhréir leis na socruithe fianán ar do bhrabhsálaí. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi fhianáin, agus faoin gcaoi a n-úsáidimid iad ar an Láithreán Gréasáin, féach an rannán thíos, dar teideal “Fianáin”.

Ár nÚsáid SonraíD’fhéadfadh go mbeadh aon cheann nó gach ceann de na Sonraí thuas ag teastáil uainn ó am go chéile chun an tseirbhís agus an taithí is fearr is féidir a sholáthar duit agus tú ag úsáid ár Láithreán Gréasáin. Go sonrach, is féidir linn sonraí a úsáid ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Coimeád taifead inmheánach.

 • Feabhsú ar ár gcuid táirgí/seirbhísí.

 • Ábhar margaíochta a d’fhéadfadh a bheith suimiúil duit a tharchur trí ríomhphost.

 • Teagmháil chun críocha taighde margaidh is féidir a dhéanamh trí ríomhphost, teileafón, facs nó post a úsáid. Féadfar faisnéis den sórt sin a úsáid chun an Suíomh Gréasáin a shaincheapadh nó a nuashonrú.

Comhroinnt Sonraí le Tríú Páirtithe Féadfaimid do shonraí a roinnt leis na grúpaí daoine seo a leanas ar na cúiseanna seo a leanas:

 • Ár bhfostaithe, gníomhairí, agus/nó comhairleoirí gairmiúla – Chun a chur ar ár gcumas dul i mbun margaíochta dírí (amhail nuachtlitreacha nó ríomhphoist mhargaíochta le haghaidh táirgí agus seirbhísí a chuireann muid ar fáil a chreidimid a mbeidh spéis agat iontu).

 • Soláthraithe íocaíochta tríú páirtí a phróiseálann íocaíochtaí a dhéantar thar an Láithreán Gréasáin – chun cur ar chumas soláthraithe íocaíochta tríú páirtí íocaíochtaí úsáideora agus aisíocaíochtaí a phróiseáil.

 • Féadfaimid do Shonraí a chomhroinnt le húdaráis rialála freisin nuair a cheanglaítear sin le dlí nó mar fhreagra ar phróiseas dlíthiúil, chun cosaint a thabhairt i gcoinne mí-úsáide nó úsáid neamhúdaraithe ár n-aip, chun ár ndliteanas dlíthiúil a theorannú agus ár gcearta a chosaint, nó chun cearta maoine a chosaint. , nó sábháilteacht chuairteoirí an tsuímh Ghréasáin seo nó an phobail.

 

Beartas um Scriosadh SonraíAg TEXTINTEL FZE, tá meas againn ar do phríobháideachas agus táimid tiomanta é a chothabháil. Má shocraíonn tú gan úsáid a bhaint as ár seirbhísí, is féidir leat iarraidh go scriosfar do shonraí pearsanta. Ar iarratas a fháil ag tacaíocht@transkriptor.com, cuirfimid tús leis an bpróiseas chun na sonraí go léir a bhaineann go sonrach le húsáideoirí a scriosadh as ár gcórais. Tá sé mar aidhm againn iarratais den sórt sin a chomhlánú laistigh de 24 uair an chloig, ag cinntiú go mbaintear do chuid faisnéise pearsanta go pras. Tá an polasaí seo mar chuid dár dtiomantas cloí le rialacháin um chosaint sonraí agus smacht a chur ar do chuid faisnéise pearsanta.

 

Sonraí a Choinneáil Slán Úsáidfimid bearta teicniúla agus eagraíochtúla chun do Shonraí a chosaint, mar shampla:

 • Tá rochtain ar do chuntas á rialú ag pasfhocal agus ainm úsáideora atá uathúil duitse.

 • Stórálaimid do shonraí ar fhreastalaithe slána.

 • Áirítear le bearta teicniúla agus eagraíochtúla bearta chun déileáil le haon sárú sonraí amhrasta. Má tá amhras ort faoi aon mhí-úsáid nó caillteanas nó rochtain neamhúdaraithe ar do Shonraí, cuir in iúl dúinn láithreach le do thoil trí theagmháil a dhéanamh linn tríd an seoladh ríomhphoist seo: tacaíocht@transkriptor.com

 

Coinneáil SonraíMura n-éilítear nó má cheadaítear tréimhse choinneála níos faide de réir an dlí, ní choinneoimid do Shonraí ar ár gcórais ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach chun na cuspóirí atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo a chomhlíonadh nó go dtí go n-iarrann tú go scriosfar na Sonraí. Fiú má scriosaimid do Shonraí, d’fhéadfadh sé leanúint ar aghaidh ar na meáin chúltaca nó cartlainne chun críocha dlí, cánach nó rialála.

 

Do Chearta Tá na cearta seo a leanas agat maidir le do Shonraí:

 • An ceart chun rochtana – an ceart chun iarratas a dhéanamh (i) cóipeanna den fhaisnéis a choinnímid fút ag am ar bith, nó (ii) go ndéanaimid faisnéis den sórt sin a mhodhnú, a nuashonrú nó a scriosadh. Má sholáthraímid rochtain duit ar an bhfaisnéis atá againn fút, ní ghearrfaimid táille ort as seo, ach amháin má tá d’iarratas “gan bhunús follasach nó iomarcach”. Sa chás go bhfuil cead dlíthiúil againn é sin a dhéanamh, féadfaimid d’iarratas a dhiúltú. Má dhiúltaíonn muid d’iarratas, inseoimid duit na fáthanna.

 • An ceart chun ceartú – an ceart chun do shonraí a cheartú má tá sé míchruinn nó neamhiomlán.

 • An ceart chun scriosta – an ceart a iarraidh go scriosfaimid nó go mbainfimid do Shonraí dár gcórais.

 • An ceart srian a chur lenár n-úsáid do shonraí – an ceart chun “bac” a chur orainn ó do Shonraí a úsáid nó teorainn a chur leis an mbealach inar féidir linn iad a úsáid.

 • An ceart chun iniomparthacht sonraí – an ceart a iarraidh go n-aistrímid, go gcóipeálfaimid nó go n-aistrímid do Shonraí.

 • An ceart chun agóid a dhéanamh – an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne ár n-úsáide de do Shonraí lena n-áirítear nuair a úsáidimid iad dár leasanna dlisteanacha.

 

Déan Teagmháil LinnMás mian leat aon cheann de do shonraí pearsanta a bhailítear tríd an aip a nuashonrú, a fhíorú nó a scriosadh, nó má tá aon cheist agat faoin mbeartas príobháideachta seo, seol iarratas chuig support@transkriptor.com. Tabharfaimid freagra ar d’iarratas laistigh de fhráma ama réasúnta.

 

Naisc chuig Suímh Ghréasáin EileFéadfaidh Escritor, ó am go ham, naisc chuig láithreáin ghréasáin eile a sholáthar. Níl aon smacht againn ar shuímh Ghréasáin dá leithéid agus nílimid freagrach as ábhar na suíomhanna gréasáin seo. Ní bhaineann an polasaí príobháideachta seo le húsáid a bhaint as láithreáin ghréasáin den sórt sin. Moltar duit an polasaí príobháideachta nó ráiteas suíomhanna gréasáin eile a léamh sula n-úsáideann tú iad.

 

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seoCoimeádaimid an ceart an polasaí príobháideachta seo a mhodhnú am ar bith. Tiocfaidh athruithe agus soiléirithe i bhfeidhm láithreach tar éis iad a phostáil ar an suíomh Gréasáin. Má dhéanaimid athruithe ábhartha ar an mbeartas seo, cuirfimid in iúl duit anseo go bhfuil sé nuashonraithe, ionas go mbeidh tú ar an eolas faoin bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus faoi na cúinsí, más ann dóibh, a úsáidimid agus/nó a nochtaimid é.

 

Leanaí faoi 16 bliana d’aoisNíl Escritor dírithe ar leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois. Ní bhailímid go feasach faisnéis phearsanta ó leanaí faoi 16 bliana d’aois. Má tá tú faoi 16, le do thoil ná bain úsáid as ár seirbhísí ná cuir aon eolas ar fáil dúinn tríd an Láithreán Gréasáin. Má fhaigheann muid amach go bhfuil faisnéis phearsanta bailithe nó faighte againn ó leanbh faoi 16 gan toiliú tuismitheora a fhíorú, scriosfaimid an fhaisnéis sin. Má chreideann tú go bhféadfadh go mbeadh aon eolas againn ó nó faoi leanbh faoi 16, déan teagmháil linn ag tacaíocht@transkriptor.com .

 

Fianáin agus Conas a Úsáidimid iadFéadfaidh an Suíomh Gréasáin seo fianáin áirithe a chur ar do ríomhaire agus rochtain a fháil orthu. Úsáideann TEXTINTEL FZE Fianáin chun do thaithí ar úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin a fheabhsú agus chun ár raon seirbhísí a fheabhsú. Tá na Fianáin seo roghnaithe go cúramach againn agus tá céimeanna glactha againn lena chinntiú go ndéantar do phríobháideachas a chosaint agus a urramú i gcónaí. Le haghaidh faisnéis níos mionsonraithe ar na fianáin a úsáidimid agus na críocha a n-úsáidimid iad, féach an chuid thíos, dar teideal “Fianáin”.

 

GinearáltaNí féidir leat aon cheann de do chearta faoin bpolasaí príobháideachais seo a aistriú chuig aon duine eile. Féadfaimid ár gcearta a aistriú faoin bpolasaí príobháideachais seo má chreidimid le réasún nach gcuirfear isteach ar do chearta. Má chinneann cúirt nó údarás inniúil ar bith go bhfuil aon fhoráil den bheartas príobháideachta seo (nó cuid d’aon fhoráil) neamhbhailí, mídhleathach, nó neamh-infheidhmithe, measfar an fhoráil nó an pháirtsoláthar sin, a mhéid is gá, a bheith scriosta, agus an ní dhéanfar aon difear do bhailíocht agus d’fhorghníomhaitheacht fhorálacha eile an bheartais phríobháideachais seo. Mura gcomhaontófar a mhalairt, ní mheasfar aon mhoill, gníomh nó neamhghníomh ag páirtí ag feidhmiú aon chirt nó leigheasa a tharscaoileadh ar an gceart sin nó ar aon cheart nó leigheas eile.

 

Sonraí Teagmhála Má tá aon cheist nó imní ort maidir leis an bpolasaí príobháideachais seo, déan teagmháil linn ag: Ríomhphost: support@transkriptor.com

 

Admháil Trí úsáid a bhaint as Eskritor, admhaíonn tú go bhfuil an polasaí príobháideachta seo léite agat agus go n-aontaíonn tú a bheith faoi cheangal aige.