Hvordan opsummerer man en artikel?

En illustration, der viser processen med at reducere en hel historie til dens vigtigste elementer og indfange kernefortællingen.

Lær, hvordan du opsummerer en artikel i et par nemme trin. Vores guide giver en trinvis proces til at opsummere en artikel, herunder at læse artiklen, identificere de vigtigste punkter, lave en disposition, skrive opsummeringen og redigere og revidere.

Hvordan opsummerer man en artikel?

Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du laver et artikelresumé:

Trin 1: Læs hele artiklen grundigt igennem

 • Det første skridt i sammenfatningen af en artikel er at læse den grundigt.
 • Det betyder, at man skal tage sig tid til at forstå hovedideen og støttepunkterne.
 • Mens du læser, skal du fremhæve eller understrege centrale sætninger, der opsummerer hovedpointerne.

Trin 2: Identificer de vigtigste komponenter i artiklen

Når du har gennemført det første trin:

 • Når du har læst artiklen, skal du identificere de vigtigste pointer.
 • Disse findes normalt i indledningen, konklusionen og emnesætningerne i hvert afsnit.
 • I nogle tilfælde kan forfatteren også give overskrifter eller underoverskrifter, der kan hjælpe dig med at identificere de vigtige detaljer.
 • Notér de understøttende argumenter.

Trin 3: Lav en disposition Næste

Når du har gennemført de foregående trin:

 • Lav en disposition over artiklen.
 • Det kan være en simpel liste over hovedpunkterne eller en mere detaljeret oversigt, der indeholder understøttende detaljer og eksempler.
 • Brug dine fremhævninger eller understregninger fra første trin til at guide dig, når du laver din disposition.

Trin 4: Skriv resuméet

Når du har lavet din disposition til resuméet, bør du:

 • Brug din disposition som guide til at skrive et første udkast til resuméet.
 • Dit resumé skal indeholde de vigtigste pointer og understøttende detaljer på en kortfattet og sammenhængende måde.
 • Den bør ikke være mere end en tredjedel af længden på den oprindelige artikel.

Trin 5: Rediger og revider

Som et sidste trin til at færdiggøre dit resumé er alt, hvad du skal gøre:

 • Når du har skrevet dit resumé, skal du redigere og revidere det for at sikre klarhed og nøjagtighed.
 • Sørg for, at dit resumé nøjagtigt afspejler artiklens hovedpunkter, og at det er fri for fejl i grammatik og tegnsætning.
 • Nu har du et godt resumé.
Mand skriver et resumé på sin notesbog

Hvorfor opsummere en artikel?

 1. Sparer tid og forbedrer effektiviteten: Resuméet af en artikel giver dig mulighed for hurtigt at forstå de vigtige pointer og nøgleideer, der præsenteres i artiklen, uden at du behøver at læse hele artiklen igennem i detaljer.
 2. Forbedrer forståelsen: De mest afgørende oplysninger i en artikel som et resumé kan hjælpe dig med at forstå artiklens indhold bedre.
 3. Identificerer skævheder og huller: At opsummere dele af artiklen kan også hjælpe dig med at identificere eventuelle skævheder eller huller i forfatterens argumenter eller beviser.
 4. Letter kommunikationen: At opsummere artiklens hovedidé kan være nyttigt, når du skal kommunikere artiklens hovedpunkter til andre.

Hvilken struktur skal du have?

Dit resumé bør indeholde:

 • Introduktion
  • Giv et overblik over artiklen, herunder titel og forfatterens navn.
  • Skriv en tese, der angiver artiklens hovedidé.
 • Afsnit med brødtekst
  • Brug hovedafsnittene til at forklare de bærende ideer i din tese.
  • Antallet af afsnit afhænger af længden på den oprindelige artikel.
   • Resumé i ét afsnit – én sætning pr. understøttende detalje, med 1-2 eksempler for hver.
   • Resumé i flere afsnit – et afsnit pr. understøttende detalje med 2-3 eksempler for hver.
  • Start hvert afsnit med en emnesætning.
  • Brug overgangsord og -sætninger til at forbinde idéer.
 • Afsluttende afsnit
  • Sammenfat din tese og den underliggende mening med artiklen.

Er det okay at bruge direkte citater i mit resumé?

Selvom det generelt er bedst at bruge sine egne ord, når man opsummerer en artikel og parafraserer sætningerne for at undgå plagiat. Hvis du bruger et direkte citat, skal du sørge for at angive kilden korrekt og holde citatet kort og relevant for dit resumé.

Hvor langt skal et resumé være?

Længden af dit resumé afhænger af artiklens længde og originalartiklens kompleksitet. Hvis det er en lang artikel, forventes det, at dit resumé er langt. Generelt bør et resumé være kort og præcist og kun indeholde de vigtigste pointer. Som tommelfingerregel bør du sigte efter et resumé, der ikke er mere end en tredjedel så langt som den oprindelige artikel.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en artikel?

En artikel er et skriftligt stykke indhold, der giver information eller præsenterer et synspunkt om et bestemt emne. Artikler kan findes i en række forskellige former, såsom aviser, magasiner, videnskabelige tidsskrifter og online publikationer. De kan dække en bred vifte af emner, fra aktuelle begivenheder til videnskabelig forskning.

Skal jeg inkludere mine egne meninger i min opsummering?

Nej, formålet med et resumé er at præsentere forfatterens ideer og argumenter på en klar og kortfattet måde. Dine egne meninger eller analyser er ikke nødvendige for et resumé, men du kan vælge at inkludere dem i et separat afsnit eller i en diskussion af artiklen.

Kan jeg opsummere en artikel uden at læse den?

Det er ikke muligt at opsummere en artikel præcist uden at have læst den. Selvom du måske kan hente nogle oplysninger fra overskrifter eller resuméer fra andre, kræver et ægte resumé en grundig forståelse af forfatterens argumenter og beviser.

Hvad er forskellen mellem et abstract og et resumé?

Et abstract er en form for resumé, men resuméer skrives også andre steder i akademisk skrivning. Et abstract er et kort resumé af et forskningspapir eller en akademisk artikel, som giver et overblik over undersøgelsens formål, metoder, resultater og konklusioner. Et resumé er derimod en kort gengivelse af hovedpointerne eller nøgleideerne i en artikel eller et dokument.

Del indlægget:

Den nyeste AI.

Kom i gang med Eskritor nu!

Relaterede artikler

Et billede af en computerskærm, der viser en samtale med GPT-3, overlejret med diagrammer, der illustrerer AI'ens sprogbehandlingstrin.
Eskritor

Hvordan virker GPT-3?

Nedenstående trin forklarer, hvordan GPT-3 arbejder for at generere svar: Hvorfor er GPT-3 nyttig? Her er en liste over årsager til, at GPT-3 er nyttigt: Hvad er historien om GPT-3?

Et visuelt diagram, der viser data relateret til AI's indvirkning på jobmarkedet for indholdsforfattere
Eskritor

Vil AI erstatte indholdsskrivere?

Ja, AI-forfattere kan erstatte nogle forfattere, men de kan aldrig erstatte gode forfattere. Det vil erstatte visse typer skriveopgaver. AI-indholdsgeneratorer kan generere grundlæggende indhold, som ikke kræver original forskning eller

En visuel repræsentation af ChatGPT's arkitektur med transformatormodellen, der gør det muligt at forstå og generere sprog.
Eskritor

Hvordan fungerer ChatGPT?

På et højt niveau er ChatGPT en deep learning-model, der bruger et neuralt netværk til at generere menneskelignende tekst. Den specifikke version af modellen, ChatGPT-3, er baseret på en teknik,