Vad är intervjufrågor för lärare?

En grafik av en skolmiljö med överlagrad text som belyser vanliga intervjufrågor för lärare
En grafik av en skolmiljö med överlagrad text som belyser vanliga intervjufrågor för lärare

Eskritor 2024-02-12

Vilka är de vanligaste frågorna och svaren i lärarintervjuer?

Intervjun är ett viktigt steg i jobbsökningsprocessen. För lärare är en intervju särskilt viktig eftersom tjänsten kräver stark presentations- och samarbetsförmåga. Genomtänkt planering inför din nästa lärarintervju hjälper dig att känna dig trygg och förberedd på att göra ett gott intryck.

Här är några mallar för möjliga intervjufrågor om lärarjobb med några användbara intervjustips om lärarjobb:

1. Varför vill du undervisa?

När du får den här frågan under en intervju har du möjlighet att diskutera ditt engagemang för undervisning. Varje lärare har sina skäl till att välja detta yrke, så ge gärna personliga anekdoter i ditt svar. Svaret på den här frågan är ditt uppdrag i anställningsintervjun, så var noga med att förklara din passion för undervisning och vilken person eller erfarenhet som inspirerade dig att börja arbeta som lärare.

Exempel på svar: ”Jag blev lärare på grund av hur min algebralärare i gymnasiet påverkade mitt liv. Matte faller sig inte naturligt för mig, men hon tog sig tid att inte bara förklara materialet på ett sätt som var begripligt för mig, utan hjälpte mig också att förstå att alla former av intelligens är lika värdefulla.”

2. Vad gör att du passar bra på den här skolan?

Denna fråga avslöjar om du har undersökt skolan och distriktet. Att göra grundlig research om elevunderlaget, hur samhället ser på skolan, provresultat och andra aspekter av skoldistriktet visar att du är seriös när det gäller tjänsten.

Exempel på svar: ”Jag är inspirerad av skolans rykte om att ha en utmärkt utbildning och att uppmuntra kreativitet genom sitt berömda konstprogram. Jag har noterat att resultaten på AP-proven har sjunkit under de senaste åren, så jag är mycket motiverad att introducera mina undervisningsstrategier. Jag känner mig säker på att jag kan hjälpa eleverna att förbättra sina resultat och möjligheter att lyckas.”

3. Vilken roll spelar disciplin i undervisningen och hur går du tillväga?

Lärare måste ibland hantera disciplinfrågor och hur disciplinfrågor hanteras är en särskilt viktig aspekt av intervjuer med grundskollärare. Disciplin är en viktig del av kontrollen av ett klassrum och beror på elevernas ålder, distriktets policy och undervisningsstil. För att besvara denna fråga bör du noggrant beskriva din inställning till disciplin och hur korrekt hantering av den påverkar klassrummet.

Exempel på svar: ”Jag anser att en lärare inte kan vara effektiv utan rätt disciplinär metod. Jag föredrar att förklara vad som förväntas av mina elever, så att de har alla förutsättningar att lyckas. Utan disciplin kommer det inte att finnas någon respekt, och det kan vara svårt att hålla eleverna ansvariga. Efter att ha undersökt flera metoder har jag kommit fram till att ett belöningssystem är den bästa metoden för att undvika dåligt beteende. Även om det säkert fortfarande finns fall som måste hanteras med hjälp av skolans beteendeprogram, förstärker belöningar positivt beteende och ger barnen ett mål att sträva efter.”

4. Har dina lektionsplaner påverkats av standardiserade tester på delstatsnivå?

Att förbereda sig för standardiserade tester är en viktig del av läraryrket, särskilt för dem som arbetar inom den offentliga skolan. När du svarar på den här frågan bör du beskriva hur du införlivade olika standarder i din lektionsplan, men också hur du utvecklade en robust läroplan som inte enbart baserades på teststandarder.

Exempel på svar: ”Du måste ta hänsyn till standarder när du utvecklar en läroplan. En framgångsrik strukturering av ett läsår är beroende av en effektiv planering av en läroplan och regelbunden bedömning av eleverna. Min metod är att utveckla lektioner genom att bygga dem kring utbildningsstandarder, men jag undervisar inte bara med tester i åtanke. Mina lektionsplaner innehåller mer information än bara vad eleverna behöver kunna för att klara ett standardiserat test. Genom regelbundna utvärderingar kan jag mäta hur väl mina elever förstår materialet, och jag använder min läroplan för att se till att mina elever har förvärvat de färdigheter som de behöver för provet.”

5. Berätta om din undervisningsfilosofi.

Det är vanligt att arbetsgivare frågar om dina undervisningsmetoder och filosofier för att avgöra om du skulle passa bra på deras skola. Många skolor kan ha etablerade sätt att undervisa och du måste uttrycka din öppenhet och tillit till dina egna odlade åsikter om de bästa sätten att undervisa.

Exempel på svar: ”Min undervisningsfilosofi är att göra mina lektionsplaner relaterbara. När en elev inte kan identifiera sig med materialet är det i många fall svårare för dem att ta till sig innebörden. Som litteraturlärare är mitt mål att hjälpa eleverna att känna empati med karaktärer, platser och koncept, särskilt när dessa saker skiljer sig från deras egna livserfarenheter. När jag var student tyckte jag att berättelser var mer minnesvärda när mina lärare hjälpte mig att dra paralleller. Som lärarstudent gillar jag att göra jämförelser mellan äldre texter, som Shakespeare, och moderna händelser. Till exempel att jämföra händelser i pjäserna med händelser i populärkulturen. Detta hjälper inte bara eleverna att förstå berättelserna utan hjälper dem också att dra sina egna slutsatser.”

lärare på en anställningsintervju

6. Vilka egenskaper vill eleverna att deras lärare ska ha?

Varje lärare har ett unikt sätt att undervisa, men olika elever trivs med olika undervisningsstilar så en lärare måste vara anpassningsbar. Ett bra svar förklarar vilka egenskaper du tycker är viktigast för en lärare att besitta, hur dessa egenskaper gynnar eleverna och hur du odlar dessa egenskaper hos dig själv.

Exempel på svar: ”Jag tror att eleverna vill att deras lärare ska vara engagerade och tillgängliga, och de märker när en lärare inte har dessa egenskaper. Om eleverna vet att du arbetar hårt och vill stödja dem när de lär sig är det mer sannolikt att de lyckas. Av den anledningen har jag alltid en öppen dörr och strävar efter att bygga upp en relation med varje elev.”

7. Hur skulle dina tidigare studenter, kollegor eller administratörer beskriva dig?

Den här frågan är till för att lära dig mer om din personlighet och självkännedom. Arbetsgivare kan jämföra ditt svar med hur dina referenser beskrev dig. Ett grundligt och genomtänkt svar visar på starka interpersonella färdigheter och lyhördhet. Kom också ihåg att använda anekdoter och exempel från din erfarenhet för att stödja ditt svar.

Exempel på svar: ”Mina kamrater och elever skulle beskriva mig som uppmuntrande, kreativ och inspirerande. Jag älskar att planera roliga aktiviteter för mitt klassrum och att involvera andra klassrum också. Förra året organiserade jag till exempel ”Pi-dagen” den 14 mars för hela sjätteklassarna. Jag planerade skattjakter, stafettlopp och frågesport, allt baserat på matematik. Det var fantastiskt att se alla elever arbeta tillsammans, ha roligt och lära sig.”

8. Vad anser du är teknikens roll i klassrummet?

Många lärare integrerar nu teknik i sina lektioner. Ditt svar bör förklara dina tankar om teknik och hur det kan översättas till din undervisning. Många lärare strävar efter att använda tillgänglig teknik utan att låta den ta över klassrummet.

Exempel på svar: ”Jag tycker att teknik i klassrummet kan vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa eleverna att lära sig. Men teknik kan också vara distraherande, så det är viktigt att sätta upp förväntningar för hur tekniken ska användas. Eleverna ska kunna använda tekniken för lärande utöver grundläggande färdigheter, så jag ger dem uppgifter som kräver avancerad användning av tekniken för att slutföra arbetet. Jag kan till exempel inkludera formateringskrav i deras skrivuppgifter, så att de successivt lär sig att formatera under hela året. På så sätt blir eleverna mer bekväma med olika plattformar och får bättre förutsättningar att lyckas på sin framtida arbetsplats.”

9. Vilka frågor har du till oss?

Denna fråga ställs vanligtvis i slutet av intervjun och är en viktig del av intervjun. Att ställa genomtänkta och väl underbyggda frågor visar att du är intresserad av tjänsten och bidrar till ett minnesvärt slutintryck. Förbered dig inför intervjun med fem till tio frågor och skriv ner dem. Anteckna också eventuella nya frågor som dyker upp under intervjun.

Exempel på frågor: ”Hur skulle du beskriva kulturen på skolan? Vilka egenskaper letar du efter hos en kandidat? Vilka är några av skolans största framgångar? Vilka fritidsaktiviteter erbjuds eleverna?”

Här är några andra typer av frågor som rekryterande chefer kan tänkas ställa:

  • Vilket är ditt favoritämne att undervisa i och varför?
  • Vilka egenskaper kännetecknar en bra lärare?
  • Hur har du arbetat med elever som presterar under betygsnivån?
  • Beskriv de positiva och negativa aspekterna av din erfarenhet som lärarstudent.
  • Vad är din motivation för att arbeta med specialundervisning?

1. Undersökning av skolan

Gå noggrant igenom skolans och distriktets webbplatser för att säkerställa att du kan tala om deras uppdrag, metoder och värderingar. Om du gör det kan du också få fram skolans smärtpunkter och inkludera hur du kan hjälpa till att lösa dem. Du bör också undersöka dess närvaro på sociala medier och all tillgänglig information om dess aktiva ledning.

2. Be om informationsintervjuer med skolkontakter

Som lärare kan du ha kontakter med skol- eller utbildningsgrupper på den skola du intervjuar. Om de är villiga kan det vara bra att sätta sig ner med dem för att ställa frågor om skolan och få råd om hur du ska gå tillväga under intervjun. Du kan också få veta om du tror att skolan skulle passa bra för dig också.

3. Förbered genomtänkta intervjufrågor

Om du gör det visar du att du brinner för tjänsten och att du har förberett dig inför intervjun. Dessa frågor hjälper dig också att avgöra om dina grundläggande värderingar överensstämmer med skolledningens. Det kan till exempel vara bra att fråga om vilken typ av stöd du förväntar dig i form av mentorskap eller utbildning.

Arbetsgivarna letar efter lärarkandidater som har en kombination av starka akademiska meriter, undervisningserfarenhet, förmåga att hantera klassrummet, kommunikations- och samarbetsförmåga, en passion för undervisning samt flexibilitet och anpassningsförmåga.

 • Utbildning och certifiering: Arbetsgivare letar vanligtvis efter kandidater som har en kandidatexamen i pedagogik eller ett relaterat område och som har en giltig lärarlegitimation. Beroende på delstat eller land kan de specifika kraven variera.
 • Kunskap om ämnet: Lärare bör ha en djup förståelse för det ämne de undervisar i. Arbetsgivare letar efter kandidater som har en stark akademisk bakgrund inom sitt ämnesområde.
 • Erfarenhet av undervisning: Även om undervisningserfarenhet inte alltid är ett krav letar arbetsgivare i allmänhet efter kandidater som har erfarenhet av att arbeta med studenter, oavsett om det är genom studentundervisning eller tidigare undervisningserfarenhet.
 • Förmåga att hantera klassrummet: Arbetsgivare letar efter kandidater som har starka färdigheter i klassrumshantering, inklusive förmågan att upprätthålla en säker och strukturerad inlärningsmiljö, hantera beteendeproblem och skapa positiva relationer med eleverna.
 • Kommunikation och samarbete: Lärare måste ha god kommunikations- och samarbetsförmåga för att kunna arbeta effektivt med elever, föräldrar och kollegor. Arbetsgivare letar efter kandidater som kan kommunicera tydligt och effektivt, lyssna aktivt och arbeta bra med andra tillsammans med problemlösningsförmåga.
 • Passion för undervisning: Arbetsgivare letar efter kandidater som är passionerade för undervisning och som verkligen bryr sig om att deras elever ska lyckas. De vill ha lärare som är entusiastiska, kreativa och engagerade i livslångt lärande.

Ofta ställda frågor

Dela inlägg

AI Författare

img

Eskritor

Skapa AI genererat innehåll