Millal peaksite allikat kokku võtma

Raamatute virn, mille keskele on pandud järjehoidja, mis tähistab vajadust teha kokkuvõte allikast, et tõhusalt koguda asjakohaseid üksikasju.
Raamatute virn, mille keskele on pandud järjehoidja, mis tähistab vajadust teha kokkuvõte allikast, et tõhusalt koguda asjakohaseid üksikasju.

Eskritor 2024-02-12

Mis on kokkuvõtete tegemine ja miks on see oluline?

Kokkuvõtte tegemine on protsess, mille käigus võetakse suur hulk teavet ja tihendatakse see lühemaks, paremini hallatavaks. Kokkuvõtete tegemine võimaldab lugejatel kiiresti mõista kirjatüki põhipunkte, ilma et nad peaksid kõiki üksikasju läbi lugema. See on kasulik ka siis, kui soovite oma kirjutises allikale viidata, sest see võimaldab teavet täpselt edasi anda, ilma seda sõna-sõnalt kopeerimata.

Mis vahe on kokkuvõtte tegemisel ja ümberjutustamisel?

  • Kokkuvõtte tegemine koondab allika lühemaks versiooniks, mis annab edasi peamised ideed ja põhilised üksikasjad.
  • Parafraseerimine sõnastab allika mõtted ümber oma sõnadega, säilitades samal ajal tähenduse.
  • Kokkuvõtte tegemisel keskendutakse peamistele ideedele ja olulistele üksikasjadele, samas kui parafraseerimine annab üksikasjalikuma selgituse konkreetsete ideede või mõistete kohta.
  • Kokkuvõte on tavaliselt palju lühem kui algne allikas, samas kui parafraseerimine võib anda tulemuseks teksti, mis on sama pikk kui algne allikas.
  • Kokkuvõtte tegemisel tuleks kasutada oma sõnu, et anda edasi allika põhiideed ja olulised üksikasjad.

Millal on kokkuvõtete tegemine tõhusam kui parafraseerimine?

Kokkuvõtte tegemine ja parafraseerimine on mõlemad tõhusad meetodid allikatest pärineva teabe lisamiseks oma kirjutisse. Siiski on kokkuvõtete tegemine mõnes olukorras tõhusam kui parafraseerimine, sealhulgas:

  • Kui soovite teavet tihendada: Kokkuvõtte tegemine on tõhus viis suure hulga teabe tihendamiseks lühemaks versiooniks, mis annab edasi olulise teabe.
  • Kui soovite keskenduda põhiideedele: See võib olla kasulik, kui soovite edastada olulist teavet.
  • Kui soovite vältida plagiaati : Kokkuvõtte tegemine on õige tehnika, et vältida teksti kogemata kopeerimist allikast, mis võib viia plagiaadini.
  • Kui soovite aega säästa: Kokkuvõtte tegemine on kiirem tehnika kui parafraseerimine ja see võib olla kasulik, kui teil on vähe aega oma kirjutamise lõpetamiseks.

Millal peaksite allikast kokkuvõtte tegema?

Allikate kokkuvõtete tegemine on kasulik paljudes olukordades. Siin on mõned juhud, mil teil võib olla vaja allikat kokku võtta:

  • Uuringud: Uurimistööde tegemisel on tavaline, et konkreetse teema kohta loetakse mitmeid allikaid. Nende allikate kokkuvõtete tegemine aitab teil jälgida olulist teavet ja korraldada oma mõtteid.
  • Kirjutamine: Kokkuvõte allikatest võib essee või artikli kirjutamisel olla kasulik, et anda taustateavet või toetada oma argumente.
  • Kommunikatsioon: Teabe jagamisel teistega võib allika kokkuvõtte tegemine olla tõhus viis oluliste ideede või järelduste edastamiseks.
  • Õppimine: Kokkuvõtte tegemine allikast võib aidata teil olulisi üksikasju meelde jätta, kui õpite eksamiks või püüate olulist teavet meelde jätta.

Kuidas teha allikast kokkuvõte?

Allikate kokkuvõtete tegemine hõlmab teksti peamiste ideede ja oluliste üksikasjade koondamist lühemaks versiooniks, mis annab edasi põhiteabe. Siin on mõned sammud, kuidas allikat tõhusalt kokku võtta:

Lugege hoolikalt allikat: Lugege allikat üks kord üle, et saada aimu üldisest struktuurist ja peamistest ideedest. Seejärel lugege seda hoolikamalt, tõstes esile või tehes märkmeid põhipunktide kohta.

Nimetage põhiidee: Määrake kindlaks allika keskne sõnum või argument. Seda võib leida teesilausest või teemapüstitusest.

Keskenduge olulistele üksikasjadele: Nimetage kõige olulisemad üksikasjad, mis toetavad põhiideed. Jätke välja igasugune võõras või ebaoluline teave.

Korraldage oma kokkuvõte: Kasutage oma märkmeid, et koostada kokkuvõte, mis kajastab täpselt põhiideed ja olulisi üksikasju. Alustage lausega, milles esitatakse põhiidee, millele järgneb paar lauset, mis toetavad üksikasju.

Kontrollige ja redigeerige: vaadake oma kokkuvõte üle, et see oleks selge, lühike ja täpne.

kokkuvõttev tekst

Millised on kokkuvõtete tegemise eelised?

Allikate kokkuvõttest võib olla mitmeid eeliseid, sealhulgas:

  • Parem arusaamine: Kokkuvõtete tegemine aitab teil paremini mõista allika peamisi ideid ja olulisi üksikasju. See võib olla abiks uurimistööde tegemisel, eksamiks õppimisel või essee kirjutamisel.
  • Selgus: Allikate kokkuvõtete tegemine aitab teil edastada teavet selgelt ja lühidalt. See on eriti kasulik, kui esitate teavet teistele või kui kirjutate üldsusele.
  • Aja kokkuhoid: Kokkuvõtete tegemine võib säästa aega, kuna võimaldab teil kiiresti tuvastada allikas kõige olulisemat teavet.
  • Plagiaadi vältimine: Plagiaadi vältimiseks on kokkuvõtete tegemine kasulik tehnika, sest see nõuab, et kasutaksite oma sõnu, et edastada allika ideid.
  • Paremad kirjutamisoskused: Kokkuvõtete tegemine võib aidata parandada teie kirjutamisoskust, õpetades teile, kuidas tuvastada ja edastada olulist teavet lühidalt ja selgelt.

Milliseid levinud vigu tuleks kokkuvõtete tegemisel vältida?

Kokkuvõtete tegemisel tuleks vältida järgmisi levinud vigu:

  • Teabe kopeerimine originaalallikast ilma seda nõuetekohaselt parafraseerimata.
  • Keskendutakse liiga palju üksikasjadele ja mitte piisavalt põhipunktidele.
  • Oma arvamuse või tõlgenduse kasutamine selle asemel, et originaalallikat täpselt esitada.
  • Olulise teabe väljajätmine.

Kuidas teha allikast kokkuvõte, kaotamata seejuures olulisi üksikasju?

Allikate kokkuvõtete tegemiseks ilma olulisi üksikasju kaotamata on oluline:

Nimetage peamised ideed : Nimetage allika põhiideed, sealhulgas tees või keskne väide ja kõik toetavad punktid või tõendid.

Määrake kindlaks kõige olulisemad üksikasjad: Määrake kindlaks, millised üksikasjad on allika põhiideede toetamiseks kõige olulisemad. Otsige üksikasju, mis on otseselt seotud põhiideedega või mis pakuvad tõendeid või näiteid.

Kasutage oma sõnu: Tehke allikast kokkuvõte, kasutades oma sõnu, lisades samal ajal peamised ideed ja olulised üksikasjad. See aitab vältida plagiaati ja tagab, et saate täielikult aru allika sisust.

Kontrollige ja redigeerige: vaadake oma kokkuvõte üle, et see oleks selge, lühike ja kajastaks täpselt allika sisu.

Kuidas teha tõhusat kokkuvõtet keeruliste ideedega allikast?

Keerulise ideedega allika tõhusaks kokkuvõtteks on oluline:

Jagage allikas väiksemateks osadeks : Jaotage allikas väiksemateks, hallatavateks osadeks, et aidata teil paremini mõista keerulisi ideid.

Nimetage peamised ideed: Nimetage iga osa põhiideed, keskendudes kesksele argumendile või teesile.

Kasutage oma sõnu: Tehke allikast iga osa kokkuvõte oma sõnadega, lisades samal ajal peamised ideed ja olulised üksikasjad.

Ühendage osad: Ühendage iga osa kokkuvõtted, et luua sidus kokkuvõte kogu allikast.

Kui pikk peaks kokkuvõte olema?

Kokkuvõtte pikkus sõltub algallika pikkusest ja edastatava teabe hulgast. Üldiselt peaks kokkuvõte olema umbes kolmandiku kuni veerandi võrra pikem kui algne allikas. See tähendab, et kui originaalallikas on 1000 sõna, peaks kokkuvõte olema umbes 250-333 sõna.

Kuidas teha allikast kokkuvõte, kui puudub selge põhiidee?

Kui teete kokkuvõtte allikast, millel puudub selge põhiidee, võib olla kasulik keskenduda allika eesmärgile. Siin on mõned sammud, mis võivad aidata:

Määrake kindlaks eesmärk: määrake kindlaks allika eesmärk. Kas see on teabe esitamine, teema analüüs või argumendi esitamine?

Määrake kindlaks põhipunktid: Nimetage allikas esitatud põhipunktid või -ideed.

Rühmaga seotud teave: Rühmitage omavahel seotud teavet, et luua ühtsem kokkuvõte.

Kasutage oma sõnu: Kasutage oma sõnu, et edastada peamised ideed ja olulised üksikasjad. Ärge kopeerige otse allikast.

Läbivaatamine ja toimetamine: Vaadake oma kokkuvõte üle, et see kajastaks täpselt allika eesmärki ja esitatud põhipunkte.

Kas on parem teha allikast kokkuvõte enne või pärast selle täielikku lugemist?

 • Enne kokkuvõtete tegemist on parem lugeda allikat täies mahus.
 • Allikate täielik lugemine aitab tuvastada ja kokku võtta kõige asjakohasemat teavet.
 • See võib aidata vältida vääritimõistmisi või vääritõlgendusi, mis võivad tekkida, kui lugeda ainult valitud tekstiosasid.
 • Mõnikord võib olla vaja teha kokkuvõte allikast enne selle täielikku lugemist, näiteks kui on vaja kiiresti mõista teksti põhilisi ideid.
 • Oluline on pärast allika täielikku lugemist kokkuvõte hoolikalt läbi vaadata, et see kajastaks täpselt allika sisu.

Kuidas te veendute, et teie kokkuvõte on täpne?

Täpse kokkuvõtte koostamine on oluline, et tagada allika peamiste ideede ja oluliste üksikasjade korrektne edasiandmine. Siin on mõned näpunäited, kuidas tagada, et teie kokkuvõte oleks täpne:

Vajalik aeg: 10 minutit.

Järgnevalt on esitatud sammud, mis tagavad, et teie kokkuvõte on täpne:

 1. Lugege hoolikalt allikat:

  Veenduge, et teil on selge arusaam allika peamistest ideedest ja olulistest üksikasjadest.

 2. Kasutage oma sõnu:

  Vältige teksti kopeerimist allikast ja kasutage selle asemel teabe kokkuvõtmiseks oma sõnu.

 3. Kontrollida täpsust:

  Vaadake oma kokkuvõte üle, et see kajastaks täpselt allika põhiideid ja olulisi üksikasju.

 4. Kontrollige täielikkust:

  Veenduge, et teie kokkuvõte sisaldab kõiki olulisi üksikasju, mis on vajalikud allika põhiideede edasiandmiseks.

 5. Kasutage tsitaate:

  Kui kasutate oma kirjutises allikast pärinevat teavet, siis veenduge, et lisate nõuetekohased tsitaadid, et originaalautorile oleks võimalik anda tunnustust ja vältida plagiaati.

Kas te peaksite kokkuvõttes kasutama otseseid tsitaate?

Kuigi kokkuvõttes võib kasutada otseseid tsitaate, on üldiselt parem, kui te parafraseerite teavet oma sõnadega. See aitab vältida plagiaati ja tagab, et teie kokkuvõte kajastab originaalallikat täpselt.

Kuidas te lisate kokkuvõtte oma kirjutamisse?

Kokkuvõtte lisamisel oma kirjutisse on oluline teha selgeks, et te teete kokkuvõtet kellegi teise tööst. Seda saab teha, kasutades selliseid fraase nagu “Vastavalt [author],” või ” [source], on öeldud, et”. Samuti peaksite veenduma, et esitate originaalallikat täpselt ja väldite teabe moonutamist.

Millised on mõned vahendid allika kokkuvõtte tegemiseks?

Internetis on mitmeid vahendeid, mis aitavad teil allikat kokku võtta. Siin on mõned kõige populaarsemad:

 • Eskritor: Eskritor on tehisintellektipõhine sisukirjutaja. Kas teil on vaja kirjutada essee, blogi sisu, tootekirjeldus või lihtsalt kokkuvõte, saate seda tööriista kasutada oma tööprotsessi kiirendamiseks.
 • SummarizeBot: SummarizeBot on tasuta veebipõhine tööriist, mis kasutab tehisintellekti teksti kokkuvõtete tegemiseks erinevatest allikatest, sealhulgas artiklitest, raamatutest ja veebisaitidest.
 • Resoomer: Resoomer on tasuta veebipõhine tööriist, mis võimaldab teksti kokku võtta, tõstes selle esile ja klõpsates nupule.
 • SMMRY: SMMRY on tasuta veebipõhine tööriist, mis suudab URL-i sisestades või teksti veebilehele kleepides teha kokkuvõtte mis tahes tekstist.
 • Teksti tihendaja: Text Compactor on tasuta veebipõhine tööriist, millega saab teksti kokku võtta, kopeerides ja kleepides selle veebisaidile.
 • GPT-3 keelemudelid: Teatud keelemudeleid, nagu GPT-3, saab kasutada ka tekstide kokkuvõtete tegemiseks. Need mudelid kasutavad täiustatud loomuliku keeletöötluse meetodeid, et toota allikatest kvaliteetseid kokkuvõtteid.

Edasine lugemine

Kuidas lugu kokku võtta?

Kuidas artiklit kokku võtta?

Milline veebisait suudab lõigete kokkuvõtteid teha?

Jaga postitust

AI Kirjanik

img

Eskritor

Loodud AI sisu loomine