Одна підписка 2 рішення

Ви зареєструвалися в Speaktor і перетворюєте текст в аудіо, але що робити, якщо вам потрібно перетворити аудіо в текст? Не хвилюйтеся, оскільки ви можете використовувати своє членство та хвилини Speaktor на TRANSKRIPTOR без додаткової плати.

Мовлення до тексту

eskritor letter

Transkriptor

Автоматично записуйте ваші зустрічі, інтерв’ю, лекції та інші розмови

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Перетворення тексту в мовлення

text reader

Speaktor

Автоматично перетворюйте ваш текст на голос

Крок 1
Запишіть голос або виберіть файл

Крок: 2
Автоматично транскрибуйте це

Перетворіть мовлення в текст за 4 кроки

speech to text

Крок: 3
Відредагуйте текст

Крок:
4 Експортуйте свій файл

Крок 1
Запишіть голос або виберіть файл

Крок: 2
Автоматично транскрибуйте його

Крок: 3
Відредагуйте текст

Крок:
4 Експортуйте свій файл