Bagaimana untuk meringkaskan artikel?

Ilustrasi yang menunjukkan proses mengurangkan cerita penuh kepada elemen utamanya, menangkap naratif teras.

Ketahui cara meringkaskan artikel dalam beberapa langkah mudah. Panduan kami menyediakan proses langkah demi langkah untuk meringkaskan artikel, termasuk membaca artikel, mengenal pasti perkara utama, membuat garis besar, menulis ringkasan dan mengedit serta menyemak.

Bagaimana untuk meringkaskan artikel?

Berikut ialah panduan langkah demi langkah tentang cara mempunyai ringkasan artikel:

Langkah 1: Baca Keseluruhan Artikel Dengan Berhati-hati

 • Langkah pertama dalam penulisan ringkasan artikel ialah membacanya dengan teliti.
 • Ini bermakna meluangkan masa untuk memahami idea utama dan perkara sokongan.
 • Semasa anda membaca, serlahkan atau gariskan frasa atau ayat utama yang meringkaskan perkara utama.

Langkah 2: Kenal pasti Komponen Utama Artikel

Selepas menyelesaikan langkah pertama:

 • Sebaik sahaja anda membaca artikel tersebut, kenal pasti perkara utama.
 • Ini biasanya terdapat dalam pendahuluan, penutup, dan ayat topik setiap perenggan.
 • Dalam sesetengah kes, pengarang juga mungkin memberikan tajuk atau subtajuk yang boleh membantu anda mengenal pasti butiran penting.
 • Catat hujah-hujah sokongan.

Langkah 3: Buat Rangka Seterusnya

Selepas melengkapkan langkah sebelumnya:

 • Buat garis besar artikel.
 • Ini boleh menjadi senarai ringkas perkara utama atau garis besar yang lebih terperinci yang merangkumi butiran dan contoh sokongan.
 • Gunakan sorotan atau garis bawah anda dari langkah satu untuk membimbing anda dalam membuat garis besar anda.

Langkah 4: Tulis Ringkasan

Selepas membuat garis besar anda untuk ringkasan, anda harus:

 • Menggunakan garis besar anda sebagai panduan, tulis draf pertama ringkasan.
 • Ringkasan anda harus memasukkan perkara utama dan butiran sokongan dengan cara yang ringkas dan koheren.
 • Ia hendaklah tidak lebih daripada satu pertiga daripada panjang artikel asal.

Langkah 5: Edit dan Semak semula

Sebagai langkah terakhir untuk melengkapkan ringkasan anda, semua yang anda perlu lakukan ialah:

 • Selepas anda menulis ringkasan anda, edit dan semak semula untuk kejelasan dan ketepatan.
 • Pastikan ringkasan anda menggambarkan perkara utama artikel dengan tepat dan bebas daripada kesilapan dalam tatabahasa dan tanda baca.
 • Sekarang, anda mempunyai ringkasan yang baik.
lelaki menulis ringkasan pada buku notanya

Mengapa Meringkaskan Artikel?

 1. Menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan: Ringkasan artikel membolehkan anda memahami dengan cepat perkara penting dan idea utama yang dibentangkan dalam artikel, tanpa perlu membaca keseluruhan bahagian secara terperinci.
 2. Meningkatkan kefahaman: Maklumat yang paling penting bagi artikel sebagai ringkasan boleh membantu anda memahami kandungan artikel dengan lebih baik.
 3. Mengenal pasti berat sebelah dan jurang: Merumuskan bahagian artikel juga boleh membantu anda mengenal pasti sebarang berat sebelah atau jurang dalam hujah atau bukti pengarang.
 4. Memudahkan komunikasi: Merumuskan idea utama artikel boleh berguna apabila anda perlu menyampaikan perkara utama artikel kepada orang lain.

Struktur Mana Yang Perlu Anda Ada?

Ringkasan anda hendaklah termasuk:

 • pengenalan
  • Berikan gambaran keseluruhan artikel, termasuk tajuk dan nama pengarang.
  • Sediakan pernyataan tesis yang menyatakan idea utama artikel.
 • Perenggan Badan
  • Gunakan perenggan isi untuk menerangkan idea sokongan pernyataan tesis anda.
  • Bilangan perenggan akan bergantung pada panjang artikel asal.
   • Ringkasan satu perenggan – satu ayat setiap butiran sokongan, menyediakan 1-2 contoh untuk setiap satu.
   • Ringkasan berbilang perenggan – satu perenggan bagi setiap butiran sokongan, menyediakan 2-3 contoh untuk setiap satu.
  • Mulakan setiap perenggan dengan ayat topik.
  • Gunakan perkataan dan frasa peralihan untuk menghubungkan idea.
 • Perenggan Penutup
  • Ringkaskan pernyataan tesis anda dan maksud asas artikel tersebut.

Adakah boleh menggunakan petikan langsung dalam ringkasan saya?

Walaupun secara amnya adalah lebih baik untuk menggunakan perkataan anda sendiri semasa meringkaskan artikel dan menghuraikan ayat untuk mengelakkan plagiarisme . Jika anda menggunakan petikan langsung, pastikan anda memetik sumber dengan betul dan pastikan petikan itu ringkas dan berkaitan dengan ringkasan anda.

Berapa lama rumusan harus dibuat?

Panjang ringkasan anda akan bergantung pada panjang artikel dan kerumitan artikel asal. Jika ia adalah artikel yang panjang, ia dijangka menjadi ringkasan anda. Secara amnya, ringkasan hendaklah ringkas dan pada intinya, dengan hanya perkara penting yang disertakan. Sebagai peraturan, sasarkan ringkasan yang panjangnya tidak lebih daripada satu pertiga daripada artikel asal.

Soalan Lazim

Apakah Artikel?

Artikel ialah sekeping kandungan bertulis yang memberikan maklumat atau membentangkan pandangan tentang topik tertentu. Artikel boleh didapati dalam pelbagai bentuk, seperti akhbar, majalah, jurnal ilmiah, dan penerbitan dalam talian. Mereka boleh merangkumi pelbagai subjek, daripada peristiwa semasa hingga penyelidikan saintifik.

Adakah saya perlu memasukkan pendapat saya sendiri dalam ringkasan saya?

Tidak, tujuan ringkasan adalah untuk mengemukakan idea dan hujah pengarang dengan cara yang jelas dan ringkas. Pendapat atau analisis anda sendiri tidak diperlukan untuk ringkasan, walaupun anda boleh memilih untuk memasukkannya dalam bahagian berasingan atau dalam perbincangan artikel.

Bolehkah saya meringkaskan artikel tanpa membacanya?

Tidak mungkin untuk meringkaskan artikel dengan tepat tanpa membacanya. Walaupun anda mungkin boleh mengumpul beberapa maklumat daripada tajuk utama atau ringkasan yang disediakan oleh orang lain, ringkasan yang benar memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang hujah dan bukti pengarang.

Apakah perbezaan antara Abstrak dan Ringkasan?

Abstrak ialah sejenis ringkasan, tetapi ringkasan juga ditulis di tempat lain dalam penulisan akademik. Abstrak ialah ringkasan ringkas kertas penyelidikan atau artikel akademik yang memberikan gambaran keseluruhan tentang tujuan, kaedah, keputusan dan kesimpulan kajian. Ringkasan, sebaliknya, ialah pernyataan semula ringkas tentang perkara utama atau idea utama yang dibentangkan dalam artikel atau dokumen.

Kongsi Siaran:

AI yang canggih

Mulakan dengan Eskritor Sekarang!

artikel berkaitan

Imej skrin komputer yang mempamerkan perbualan dengan GPT-3, ditindan dengan gambar rajah yang menggambarkan langkah pemprosesan bahasa AI
Eskritor

Bagaimanakah GPT-3 Berfungsi?

Langkah di bawah menerangkan cara GPT-3 berfungsi untuk menjana respons: Mengapa GPT-3 Berguna? Berikut ialah senarai sebab GPT-3 berguna: Apakah Sejarah GPT-3? Pembangunan GPT-3 adalah proses berulang. Berikut adalah perkembangan

Carta visual yang memaparkan data yang berkaitan dengan kesan AI terhadap pasaran kerja untuk penulis kandungan
Eskritor

Adakah AI Menggantikan Penulis Kandungan?

Ya, penulis AI boleh menggantikan beberapa penulis, tetapi mereka tidak boleh menggantikan penulis yang baik. Ia akan menggantikan jenis pekerjaan menulis tertentu. Penjana kandungan AI boleh menjana kandungan asas yang

Perwakilan visual seni bina ChatGPT , menampilkan model pengubah yang membolehkan pemahaman bahasa dan keupayaan penjanaannya
Eskritor

Bagaimanakah ChatGPT Berfungsi?

Pada tahap yang tinggi, ChatGPT ialah model pembelajaran mendalam yang menggunakan rangkaian saraf untuk menjana teks seperti manusia. Versi khusus model, ChatGPT-3, adalah berdasarkan teknik yang dipanggil seni bina transformer.