Една претплата 2 решенија

Се пријавивте за Speaktor и го конвертирате текстот во аудио, но што ако треба да го конвертирате аудиото во текст? Не грижете се бидејќи можете да го користите вашето членство во Speaktor и минутите на Transkriptor без дополнителни трошоци.

Говор во текст

eskritor letter

Тranskriptor

Автоматски транскрипирајте ги вашите состаноци, интервјуа, предавања и други разговори

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Текст во говор

text reader

Speaktor

Автоматски претворете го вашиот текст во глас

Чекор 1
Снимајте глас или изберете датотека

Чекор: 2
Автоматски препишете го

Претворете го говорот во текст во 4 чекори

speech to text

Чекор: 3
Уредете го текстот

Чекор:
4 Извезете ја вашата датотека

Чекор 1
Снимајте глас или изберете датотека

Чекор: 2
Автоматски препишете го

Чекор: 3
Уредете го текстот

Чекор:
4 Извезете ја вашата датотека