מנוי אחד 2 פתרונות

נרשמת ל-דובר ואתה ממיר טקסט לאודיו, אבל מה אם אתה צריך להמיר שמע לטקסט? אל תדאג כי אתה יכול להשתמש בחברות ובדקות ה-דוברr שלך ב-תעתיק ללא עלות נוספת.

דיבור לטקסט

eskritor letter

TRANSKRIPTOR

תמלול אוטומטית את הפגישות, הראיונות, ההרצאות ושיחות אחרות

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

טקסט לדיבור

text reader

SPEAKTOR

המר אוטומטית את הטקסט שלך לקול

שלב 1
הקלט קול או בחר קובץ

שלב 2
תמלול אותו אוטומטית

המרת דיבור לטקסט ב-4 שלבים

speech to text

שלב 3
ערוך את הטקסט

שלב:
4 ייצא את הקובץ שלך

שלב 1
הקלט קול או בחר קובץ

שלב 2
תמלול אותו אוטומטית

שלב 3
ערוך את הטקסט

שלב:
4 ייצא את הקובץ שלך