Cad iad na Cineálacha Scríbhneoireachta Foirmiúla?

Seo cuid de na cineálacha scríbhneoireachta foirmeálta is coitianta:

Conas Buntáistí agus Míbhuntáistí a Úsáid i Scríbhneoireacht Fhoirmiúil

Is féidir leat an treoir céim ar chéim thíos a leanúint chun foghlaim conas na buntáistí agus na míbhuntáistí a úsáid i do phróiseas scríbhneoireachta:

1: Sainaithin do thopaic

2: Sainmhínigh do ráiteas tráchtais

3: Déan ransú smaointe ar na buntáistí agus na míbhuntáistí

4: Déan na buntáistí agus na míbhuntáistí a mheas

5: Eagraigh do chuid scríbhneoireachta

6: Cuir in eagar agus athbhreithnigh

Cad iad na Leideanna Scríbhneoireachta maidir le Buntáistí agus Míbhuntáistí Éifeachtacha a Scríobh?

 1. Bí gonta
  • Coinnigh do chuid scríbhinn gonta agus go pointe.
  • Seachain mínithe fada gaoithe nó teanga ró-chasta.
  • Bain úsáid as Béarla soiléir, simplí chun d’argóint a dhéanamh chomh héasca le tuiscint agus is féidir.
 2. Bain úsáid as aistrithe
  • Bain úsáid as trasdulta idir na buntáistí agus na míbhuntáistí chun d’argóint a shreabhadh go réidh. –
  • Is féidir le haistrithe cabhrú le do léitheoir a threorú ó phointe amháin go pointe eile agus argóint chomhtháite éifeachtach a chruthú.
 3. Smaoinigh ar an lucht féachana:
  • Coinnigh do lucht éisteachta san áireamh agus aiste á scríobh agat.
  • Smaoinigh ar a bpeirspictíocht agus ar an rud is diongbháilte leo.
  • Cabhróidh sé seo leat d’argóint a chur in oiriúint do do lucht éisteachta sainiúil.
 4. Bain úsáid as stíl scríbhneoireachta chuí
  • Roghnaigh stíl scríbhneoireachta chuí do d’aiste buntáistí agus míbhuntáistí.
  • D’fhéadfadh sé seo a bheith ag brath ar an gcineál scríbhneoireachta foirmeálta a bhfuil tú ag obair air, chomh maith leis na riachtanais agus na gnásanna sonracha a bhaineann leis an gcineál sin scríbhneoireachta.
 5. Úsáid giorrúcháin agus aipeanna
  • Chun do chuid scríbhneoireachta a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí, smaoinigh ar ghiorrúcháin agus aipeanna a úsáid chun cabhrú leat am a shábháil agus fanacht eagraithe.
  • Mar shampla, d’fhéadfá aip a úsáid chun cabhrú leat do chuid taighde a eagrú nó súil a choinneáil ar d’fhoinsí.
 6. Cleachtaigh ransú smaointe
  • Caith roinnt ama ag tobsmaointeoireacht sula dtosaíonn tú ag scríobh.
  • Is féidir leis seo cabhrú leat smaointe a ghiniúint agus do chuid smaointe a eagrú, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca aiste soiléir agus éifeachtach faoi na buntáistí agus na míbhuntáistí a scríobh.

Ceisteanna Coitianta

Cad é an Cur Chuige Buntáistí agus Míbhuntáistí?

Teicníc is ea an cur chuige buntáistí agus míbhuntáistí a ligeann duit gnéithe dearfacha agus diúltacha ábhar nó saincheiste a iniúchadh. Tá an cur chuige seo úsáideach le haghaidh aistí argóinteacha, páipéir thaighde, agus foirmeacha eile scríbhneoireachta foirmeálta. Is é sin toisc go gcabhraíonn sé leat dearcadh cothrom agus oibiachtúil ar an topaic a chur i láthair. Trí dhá thaobh argóinte a bhreithniú, is féidir leat ráiteas tráchtais níos láidre agus níos diongbháilte a chruthú, chomh maith le haistrithe níos éifeachtaí idir do chuid pointí.

Cad is Scríbhneoireacht Fhoirmiúil ann?

Tagraíonn scríbhneoireacht fhoirmiúil do stíl scríbhneoireachta a úsáidtear go hiondúil i suíomhanna acadúla nó gairmiúla, áit a bhfuil sé mar aidhm faisnéis nó argóintí a chur in iúl ar bhealach soiléir, gonta agus oibiachtúil.
Is minic a bhaineann an stíl scríbhneoireachta seo le tuin fhoirmiúil a úsáid, teanga labhartha nó teanga labhartha a sheachaint, agus cloí le treoirlínte sainiúla formáidithe agus struchtúir.