Един абонамент 2 решения

Регистрирахте се за Speaktor и преобразувате текст в аудио, но какво ще стане, ако трябва да конвертирате аудио в текст? Не се притеснявайте, защото можете да използвате вашето членство и минути в Speaktor на Transkriptor без допълнителни разходи.

Реч към текст

eskritor letter

Transkriptor

Автоматично транскрибирайте вашите срещи, интервюта, лекции и други разговори

Speech To Text

speech to text

TRANSKRIPTOR

Automatically transcribe your meetings, interviews, lectures, and other conversations

Текст в говор

text reader

Speaktor

Автоматично конвертирайте вашия текст в глас

Етап 1
Запишете глас или изберете файл

Стъпка 2
Автоматично го транскрибирайте

Преобразуване на реч в текст в 4 стъпки

speech to text

Стъпка: 3
Редактирайте текста

стъпка:
4 Експортирайте вашия файл

Етап 1
Запишете глас или изберете файл

Стъпка 2
Автоматично го транскрибирайте

Стъпка: 3
Редактирайте текста

стъпка:
4 Експортирайте вашия файл